• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Lāzertehnoloģijas - Mag. studijas

No translation available for Maltese. Showing the original language.

Lāzertehnoloģijas - Mag. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019.

Programma izveidota sadarbībā ar Mitvaidas augstskolu Vācijā (Hochschule Mittweida). Studentiem ir iespēja praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzergriešanu, metālu gravēšanu, marķēšanu, metināšanu, vienā vārdā to var nosaukt par makroapstrādi. Lāzertehnoloģijas tiek pielietotas praktiski visās dzīves sfērās – komunikācijas, medicīna, vides aizsardzība u.c. Studentiem tiek piedāvāta iespēja divus semestrus studēt arī Vācijā un iegūt abu augstskolu diplomus.

Studentiem ir iespēja:

- apmeklēt vadošo lāzertehnoloģijas speciālistu – profesoru un lāzertehnikas ražotājfirmu pārstāvju - lekcijas;
- praktizēt un apgūt jaunas tehnoloģijas, kas vērstas uz dažādu materiālu lāzerapstrādi: makroapstrādi un mikroapstrādi, kā arī lāzersistēmu izmantošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, metālapstrādē, komunikācijās, medicīnā, vides aizsardzībā u.c.;
- uzzināt par lāzersistēmu uzbūvi, lāzeru fiziku un iegūt praktiskas iemaņas darbā ar dažādiem lāzeriem;
- studēt Latvijā un Vācijā, Mitveidas augstskolā, un iegūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Mitveidas augstskolas diplomus, vienu vai divus semestrus studējot Vācijā;
- studēt budžeta vietā;
- saņemt stipendiju studijām Vācijā;
- apvienot studijas ar darbu.

Programmas saturs

A daļa – obligātie kursi

Cietvielu fizika, Fizikālā analītika, Kvantu mehānika un statiskā fizika, Lāzerstarojuma un vielu mijiedarbības fizika, Lāzertehnika, Lāzertehnikas attīstības aktualitātes, Lāzertehnikas iekārtu konstruēšana, Lāzertehnoloģijas, Lāzerfizikas pamati, Modelēšana un simulācija, Zinātniskipētnieciskais projekts, Vācu valoda inženierzinātnēs

B daļa ‑ obligātie izvēles kursi. B daļas studiju kursi tiek dalīti divos izvēles blokos:

I izvēles bloks: Tehniskā optika, Mikro un nanotehnoloģijas, Mārketings, Projektu menedžments, Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

II izvēles bloks: Lāzertehnikas komponenti, Lāzertehnoloģiju produktu attīstības vadība, Biomateriāli un biotehnoloģijas, Lietišķā tehniskā akustika

C daļa ‑ brīvās izvēles kursi

Civilā aizsardzība, Vides aizsardzība, Darba drošība, Inovāciju vadība, Angļu valoda, Vācu valoda

Absolventu iespējas

◾strādāt mašīnbūves, metālapstrādes, siltumtehnikas un citos ražošanas uzņēmumos, kā arī zinātniskajās un pētniecības iestādēs;
◾turpināt izglītību doktora studiju programmās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums vismaz 3 gadi (120KP)) vai otrā līmeņa profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītība inženierzinātnē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides zinātnē, medicīnā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, matemātikā vai ekonomikā.

Costs: 

Valsts budžets (studijas latviešu valodā) vai par maksu: 1820 EUR gadā (studijas latviešu valodā); 2900 EUR gadā (studijas angļu valodā) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Provider Contact Info: 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
28325368
helpdesk@rta.lv
www.rta.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Akadēmiskais maģistra grāds lāzertehnoloģijā