• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus

No translation available for Maltese. Showing the original language.

Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus

Course Information

Metsätalouden koulutuksessa perehdyt metsään ekosysteeminä sekä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsätalouden toimenpiteitä ja arvioimaan niiden onnistumista. Opit mittaamaan ja arvioimaan puustotietoja, hyödyntämään paikkatietoa ja tekemään metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja. Tutustut metsänomistukseen liittyviin kysymyksiin ja opit toimimaan metsänomistajien kanssa. Perehdyt myös metsätalouden yritystoimintaan ja opit projektitoimintaa osana opiskeluasi. Opintoihin sisältyy monipuolisesti niin luokka- kuin maasto-opetustakin. Myös erilaisia työmaa- ja tehdasvierailuja tehdään säännöllisesti opintojen aikana.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa saat kuvan metsästä ekosysteeminä ja opit metsänhoidon periaatteet. Tutustut myös puunkorjuun perusasioihin ja opit mihin kaikkeen puuta käytetään ja millaisia vaatimuksia puuraaka-aineelle eri tilanteissa asetetaan.

Toisen vuoden aikana perehdyt tarkemmin puunkorjuuseen ja puunkorjuun suunnitteluun. Myös metsäbioenergia-asiat tulevat tutuksi. Tutustut metsän merkitykseen yhteiskunnassa ja opit käyttämään paikkatietoa. Metsänhoidon taloudelliset näkökulmat ja vaihtoehtoiset ratkaisutavat  tulevat myös tutuiksi ja opit päivittämään tilakohtaisen metsäsuunnitelman.

Kolmannen vuoden sisältö painottuu liiketoimintaosaamiseen ja metsänomistajien kanssa toimimiseen. Opit projektitoiminnan periaatteet ja teet yhdessä muutaman muun opiskelijan kanssa työelämälähtöisen projektin osana opintojasi. Kolmannen ja neljännen lukuvuoden välillä sovellat oppimiasi asioita harjoittelujaksolla.

Neljännen vuoden aikana syvennät osaamistasi puunhankinnan, metsänhoidon ja metsätietojärjestelmien osalta. Neljäntenä vuonna teet myös opinnäytetyön.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Tampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus
Provider Contact Info: 

Tampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus
hakijapalvelut@tamk.fi
admissions@tamk.fi
03 245 2222
03 245 2111
Kuntokatu 3, 33520, TAMPERE
+358 3 245 2111
+358 3 245 2222

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Metsätalousinsinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sinusta osaaja metsätalouden asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Metsätalousinsinöörinä

  • suunnittelet metsien hoitotoimenpiteitä
  • keräät ja hyödynnät metsävaratietoa
  • ostat puuta ja annat neuvontaa metsänomistajille
  • teet puunkorjuun suunnitelmia
  • ohjaat puunkorjuuta ja puutavarakuljetuksia.

Metsätalousinsinööriltä edellytetään vahvan metsäosaamisen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja, yritystalouden tuntemusta sekä kykyä työskennellä niin itsenäisesti kuin myös tiimin jäsenenä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 3, 33520, TAMPERE