• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 100 items
 1. Fachschule für wirtschaftliche Berufe- Schulautonome Vertiefung Fit für den Job

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: An Fachschulen für wirtschaftliche Berufe erhalten die SchülerInnen eine umfassende Allgemeinbildung und erlernen Fähigkeiten und Fertigkeiten die ihnen die Ausübung von Berufen in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus und Ernährung ermöglichen. ...

  Provider NameHöhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Schulträgerverein Marienberg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Vorarlberg
 2. Master sciences, technologies, santé mention sciences et technologies de l'information et de la communication spécialité image, informatique, ingénierie

  L'imagerie est une discipline scientifique très vaste dont l'objet principal est de fournir des outils pouvant servir de complément à la vision humaine. Elle comporte des grandes parties relatives aux capteurs (CCD, CMOS, caméras), aux images (traitement, stockage, bases de données), à l'analyse de ces images (biométrie, télédétection, reconnaissance d'ojets), à l'imagerie médicale (radiographie, scanner, IRM, tomographie à émission de positrons). L'imagerie essaie de comprendre l'ensemble de la vision humaine et du cerveau afin, si possible, de le reproduire dans des cas simples.  Chercheur Enseignant-chercheur Ingénieur d'études ou de recherche en entreprise ...

  Provider NameUniversité de Franche-Comté

  Category: Learning Opportunities Location: France, Franche-Comté (Besançon)
 3. Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité traitement automatique de l'image et de la langue

  Fournir aux étudiants des compétences opérationnelles leur permettant d'intégrer des laboratoires de recherche ou des entreprises travaillant dans le domaine de l'imagerie, des industries de la langue. Embauche directe dans un département R&D d'une entreprise dans les domaines d'application : informatique linguistique, GED, SIG, web mining, fouille de textes, imagerie médicale, etc. ...

  Provider NameUniversité de Caen Normandie

  Category: Learning Opportunities Location: France, Basse-Normandie (Caen)
 4. Licence pro techniques et activités de l'image et du son spécialité acquisition et traitement d'images

  Former des cadres techniciens spécialisés dans les domaines suivants : la connaissance, la mise en oeuvre et l'étalonnage des systèmes d'acquisition, de transmission et de reproduction des images, le traitement et l'analyse d'images à des fins de mesures et de contrôles.     Métiers visés : Technicien Image Technicien Contrôles et Mesures Responsable Laboratoire Photographique Prestataire de Conseil et Service en Imagerie Responsable Qualité et Imagerie Formateur... ...

  Provider NameUniversité de Caen Normandie

  Category: Learning Opportunities Location: France, Basse-Normandie (Caen)
 5. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. The University of Cyprus

  University of Cyprus aims to establish itself as a Pioneer Research Institution achieving International Scientific Recognition in European Higher Education, offering Competitive Programmes and to become a Centre of Excellence in the wider Euro - Mediterranean Region. The main objectives of the University are twofold: the promotion of scholarship and education through teaching and research, and the enhancement of the cultural, social and economic development of Cyprus. In this context, the University believes that education must provide more than simply accumulation of knowledge. It must also encourage students' active participation in the process of learning and acquisition of those values necessary for responsible involvement in the community. The University sets high standards for all branches of scholarship.  Research is promoted and funded in all departments for its contribution to scholarship in general and for its local and international applications.Faculties and Departments : FACULTY OF HUMANITIES  Department of English Studies Department of French Studies and Modern Languages Department of Turkish and Middle Eastern Studies Language Centre  MEDICAL SCHOOL FACULTY OF PURE AND APPLIED SCIENCES Department of Biological Sciences Department of Mathematics and Statistics Department of Computer Science Department of Physics Department of Chemistry Molecular Medicine Research Center Oceanography Centre  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION Department of Education Department of Social and Political Sciences ...

  Provider NameThe University of Cyprus

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus
 8. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages