• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 246 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Ierindas sastāva policists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyValsts policijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Dispečers (iekšlietu jomā)

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 2. Spēja apstrādāt un glabāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju. 3. Spēja pārbaudīt un novērtēt darba vietas tehniskā aprīkojuma, biroja tehnikas un sakaru līdzekļu gatavību darbam. 4. Spēja strādāt ar darba vietas tehnisko aprīkojumu. 5. Spēja strādāt ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzēm un informācijas sistēmām. 6. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, un fizisko sagatavotību. 7. Spēja precīzi izpildīt priekšnieku rīkojumus, savus pienākumus un kopējos uzdevumus. 8. Spēja adekvāti rīkoties stresa situācijās, izvērtēt informāciju un pieņemt lēmumus. 9. Spēja pieņemt pieteikumus pēc algoritma un izsūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu. 10. Spēja noteikt un piesaistīt nepieciešamos operatīvos dienestus notikumam. 11. Spēja noteikt un piesaistīt citu institūciju resursus notikumam. 12. Spēja veikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta resursu uzskaiti un aktualizēšanu. 13. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. Prasmes: 1. Pieņemt un izvērtēt pieteikumus par no ...

  Awarding bodyUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Apsardzes organizators

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja nodrošināt apsargājamā objekta drošību un aizsardzību. 2. Spēja veikt un pilnveidot apsargājamā objekta drošības auditu, un izstrādāt drošības koncepciju. 3. Spēja nodrošināt apsardzes darbu apsargājamā objekta rīkotajos pasākumos. 4. Spēja konsultēt apsargājamā objekta darbiniekus drošības jautājumos. 5. Spēja noformēt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot dokumentu pārvaldības noteikumus. 6. Spēja sniegt priekšlikumus iekšējo normatīvo aktu izstrādei un uzlabošanai drošības jautājumos. 7. Spēja organizēt un kontrolēt apsargājamā objekta dokumentu uzglabāšanu un pārzināt to aprites prasības. 8. Spēja izstrādāt apsardzes rīcības plānu un kontrolēt tā izpildi. 9. Spēja izprast un pārzināt drošības tehniskās sistēmas. 10. Spēja kontrolēt drošības sistēmas uzstādīšanu, darbību un apkopi. 11. Spēja pārzināt apsargājamā objekta materiālo vērtību saglabāšanas principus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidei. 12. Spēja novērtēt apsargājamā objekta apsardzes darbinieku uzticamību. 13. Spēja sekot līdzi jaunākajām noziedzības tendencēm un metodēm, lietot apsardzes nozares novitātes. 14. Spēja sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm. 15. Spēja pārzināt un sekot līdzi ar apsardzes darbību saistītajiem normatīvajiem aktiem. 16. Spēja piedalīties darba intervijās un izvērtēt apsardzes darbinieku pretendentu atbilstību veicamo pienākumu izpildei. 17. Spēja atlasīt apsardzes darbiniekus atbilstoši veic ...

  Awarding bodyMācību centrs "DAIZPON"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā (RTU)

  - spēj noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas, vadīt valsts iestāžu struktūrvienības, kas saistītas ar nodokļu administrēšanas un muitas jautājumiem; - spēj apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai skaitā valsts kopbudžeta ieņēmumus un izdevumus, nodokļu maksājumu plūsmu; - prot veikt ar muitas administrēšanu un nodokļu politiku saistīto problēmu izpēti un piedāvāt to risinājumu, balstoties uz mūsdienu vadības teorētiskām un praktiski pielietojamām atziņām;   - spēj nodrošināt racionālu muitas un nodokļu administrēšanu; - prot konsultēt darbības izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences;   - spēj veikt ekonomisko analīzi un prognozēšanu, noteikt un risināt sabiedriskā sektora problēmas, pielietojot mūsdienu metodes un informācijas tehnoloģijas.   Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā, Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs (RTU)

  - spēj noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas, vadīt valsts iestāžu struktūrvienības, kas saistītas ar nodokļu administrēšanas un muitas jautājumiem; - spēj apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai skaitā valsts kopbudžeta ieņēmumus un izdevumus, nodokļu maksājumu plūsmu; - prot veikt ar muitas administrēšanu un nodokļu politiku saistīto problēmu izpēti un piedāvāt to risinājumu, balstoties uz mūsdienu vadības teorētiskām un praktiski pielietojamām atziņām; - spēj nodrošināt racionālu muitas un nodokļu administrēšanu; - prot konsultēt darbības izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; - spēj veikt ekonomisko analīzi un prognozēšanu, noteikt un risināt sabiedriskā sektora problēmas, pielietojot mūsdienu metodes un informācijas tehnoloģijas. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā, Nodokļu ekonomists (RTU)

  - spēj noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas, vadīt valsts iestāžu struktūrvienības, kas saistītas ar nodokļu administrēšanas un muitas jautājumiem; - spēj apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai skaitā valsts kopbudžeta ieņēmumus un izdevumus, nodokļu maksājumu plūsmu; - prot veikt ar muitas administrēšanu un nodokļu politiku saistīto problēmu izpēti un piedāvāt to risinājumu, balstoties uz mūsdienu vadības teorētiskām un praktiski pielietojamām atziņām; - spēj nodrošināt racionālu muitas un nodokļu administrēšanu; - prot konsultēt darbības izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; - spēj veikt ekonomisko analīzi un prognozēšanu, noteikt un risināt sabiedriskā sektora problēmas, pielietojot mūsdienu metodes un informācijas tehnoloģijas. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā maģistra grāds militārajā vadībā un drošībā (NAA)

  Programmas mērķis ir: - izglītot bruņoto spēku vecākos virsniekus augstākā līmeņa militārās vadības un nacionālās drošības jautājumos, sniedzot izpratni par starptautiskajām militārajām (operatīvajām un stratēģiskajām) operācijām, neregulārajiem konfliktiem un tehnoloģiju nozīmi mūsdienu konfliktu risināšanā. Pilnveidot profesionālo kompetenci, lai virsnieki spētu pildīt dienesta pienākumus operacionālā un taktiskā līmeņa štābos, gan nacionālajās militārajās komandstruktūrās, kā arī starptautiskajās militārajās vai drošības struktūrās. Studiju rezultātā attīstītas un izkoptas mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes aizsardzības un drošības jomā, kas ietver stratēģisko domāšanu militāro operāciju plānošanā un to realizēšanā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā bakalaura grāds Sauszemes spēku militārajā vadībā, Leitnants (NAA)

  Programmas mērķis ir: - nodrošināt militārās vadības nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi; - izkopt spējas pieņemt lēmumus, risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs, sekmējot personības vispusīgu attīstību; - sagatavot kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus dažāda līmeņa militāros vadītājus, - kuri spēj izmantot savas zināšanas, iegūtās prasmes un demonstrēt izpratni, apliecinot profesionalitāti. Studiju rezultāti; - prast vadīt personālu, kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu; - spēt uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām; - rīkoties ētiski, likumiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, - nodrošinot sadarbību ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; - spēt uzņēmējdarbības vadīšanā un personāla psiholoģijā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši mērķiem, - sekojot to īstenošanas gaitai, pieņemot lēmumus un veicot korekcijas darbības optimizēšanai. Kompetences: 1. Spēja komandēt vadu. 2. Spēja pieņemt lēmumus, risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs. 3. Spēja iegūt, analizēt un lietot dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju. 4. S ...

  Awarding bodyLatvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā bakalaura grāds robežsardzē, Valsts robežsardzes vecākais virsnieks (RA)

  Apgūtas pamata un specializētās zināšanas Valsts robežsardzes vecāko virsnieku dienesta pienākumu veikšanai Valsts robežsardzē, ko apliecina iegūto zināšanu kritiski vērtējoša izpratne un spēja pielietot iegūtās zināšanas praksē, demonstrējot profesionālo kompetenci vadības, tiesību un robežapsardzības jomās; - attīstīta profesionālā un pētnieciskā darba kompetence izvēlētajā profesionālās darbības virzienā, veicot profesionālo praksi, prezentējot studiju darbus un profesionālās prakses rezultātus, izstrādājot un prezentējot diplomdarbu. Kompetences: 1. Spēja pārzināt situāciju uz valsts robežas un nelegālās migrācijas jomā, kā arī kriminogēno situāciju, veicot nepieciešamās informācijas ieguvi, apstrādi, analīzi un apmaiņu. 2. Spēja nodrošināt kvalitatīvu riska analīzes veikšanu par iespējamajiem apdraudējumiem un tās rezultātu izmantošanu robežpārbaudēs, robežuzraudzībā, imigrācijas kontrolē, kā arī veicot citus Valsts robežsardzes uzdevumus. 3. Spēja precīzi noteikt robežpārbaudes, robežuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumus atbilstoši prioritātēm. 4. Spēja noteikt optimālus resursus robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles uzdevumu izpildei, kā arī operatīvajai darbībai un izmeklēšanai pirmstiesas procesā. 5. Spēja nodrošināt robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, patvēruma, izraidīšanas un atgriešanas procedūru, patvēruma meklētāju un aizturēto ārzemnieku izmitināšanas, operatīvās darbības pasākumu, izmeklēšanas pirmstiesas procesā uzdevumu precīzu izpildi. 6. ...

  Awarding bodyRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā bakalaura grāds organizācijas drošībā, Drošības dienesta vadītājs (BAT)

  Mērķis: Veicināt studenta attieksmju veidošanos, nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī personības kvalitātes izaugsmi, kāda nepieciešama drošības dienesta vadītājiem strādājot gan Latvijas Republikā, gan starptautiskajā vidē. Rezultāti: - spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; - prot vadīt un koordinēt uzņēmuma aizsardzību pret pastāvošiem riskiem, to īpašumam vai personālam; - veikt drošības struktūru vai apsardzes dienestu darba organizāciju un uzraudzību; - nodrošināt un veikt uzraudzību par uzņēmuma drošības, ugunsdrošības u.c. normatīvo aktu prasībām. Kompetences: 1. Spēja izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma drošības struktūrvienības efektīvā vadīšanā un plānošanā, organizēt un koordinēt padotā personāla darbu noteikto uzdevumu precīzai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. 2. Spēja izstrādāt uzņēmuma drošības stratēģiju, ievērojot uzņēmuma misiju un mērķus. 3. Spēja pildīt amata pienākumus, nodrošinot rezultatīvu sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām drošības un tiesiskuma jomā. 4. Spēja izstrādāt un īstenot sabiedriskās drošības un kārtības pasākumus, preventīvos pasākumus, kontrolēt tiesību normu ievērošanu, tai skaitā sadarbībā ar kompetentām institūcijām. 5. Spēja kvalitatīvi veikt uzņēmuma iespējamo risku un apdraudējumu analīzi, kā arī efektīvi izmantot iegūtos analīzes rezultāt ...

  Awarding bodyBiznesa augstskola Turība

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages