• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. VOCATIONAL UPPER SECONDARY SCHOOL DEGREE (Ptychio Epaggelmatikis Eidikotitas)- Specialty "Tourism Establishments Personnel"

  The holder of a Vocational Upper Secondary School degree of this specialty: KNOWLEDGE1. Understands the relevance of theoretical knowledge and information related to a field of work or study.2. Evaluates and interprets data to establish basic principles and concepts in a specific field of work.3. Understands data and procedures in the implementation of more complex tasks.4. Selects and uses relevant knowledge acquired to carry out specific actions.SKILLS1. Demonstrates effectiveness in carrying out complex tasks in unknown and unpredictable environments.2. Communicates more complex information and solves problems by applying basic methods, tools, materials and information provided on a limited learning environment.COMPETENCES 1. Applies knowledge and skills to perform some work systematically.2. Adjusts, when solving problems, in circumstances, by actively participating in structured learning environments.3. Under supervision, usually in the context of the profession, uses his own initiative with defined responsibility and autonomy.4. Acquires basic skills as a basis for lifelong learning. ...

  Awarding bodyMinistry of Education, Research and Religious Affairs

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Guest service employee

  A person who has acquired this qualification: cleans safely rooms and common spaces following the rules of good hygiene practice, meets, serves and checks out hotel’s guests, provides information, prepares and serves breakfast. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Professional Bachelor of Recreation and Leisure

  Access to professional activity: Sports and entertainment managers will be able to work as managers or project managers in sports and entertainment enterprises, establish their own companies and implement sports and entertainment projects. Access to further study: Graduates can seek for acknowledgement of study achievements in order to continue first study circle studies at university. After graduation of bridging studies or accomplishment of the requirements set by other higher education institution, graduates are entitled to continue second study circle postgraduate studies. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Guest service employee

  A person who has acquired this qualification: provides hospitality services, provides information to hotel guests, monitors the general arrangements for the hotel and its branches, cleans and manages hotel rooms and common spaces, prepares, serves simple breakfast in the hotel, makes a table in the restaurant, serves breakfast and coffee breaks to hotel guests, organizes room service in the hotel, runs the hotel valet duties, organizes plant maintenance in the hotel, maintains textiles in the hotel. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Rural tourism organizer

  A person who obtains the qualification of countryside tourism worker must: have the ability to host and accommodate tourists, prepare simple meals and drinks, organise the pastime of tourists according to ancient Lithuanian customs and traditions, take care of a farmstead, evaluate the business environment, etc.know the rules of courtesy, recipes for meals and drinks, Lithuanian customs and traditions, the organisation of entertainment in the countryside, the provision of first aid, and work safety requirementsbe capable of working responsibly and independently, organising his/her work, and communicating with his/her colleagues and customers effectively. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. protokoll és rendezvényszervező szakközgazdász

  A a) A Protokoll és rendezvényszervező  szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: § és a gyakorlatban is alkalmazni tudják a szakmai protokoll, az üzleti kommunikáció, és az alkalmazott számítástechnika alapozó ismeretköreit, § a gasztronómia, a szálláshelyi ismeretek, a Public Relations témakörök szakmai elméleti tudáselemeit, § az olyan tanulási technológiát, mellyel fokozható a tanulás sebessége és hatékonysága, amit az elsajátított adatok gyakorlati életben történő sikeres alkalmazása is bizonyít, § azt a vezetési eszköztárat, mely természetessé teszi egy cég/terület tevékenységének vezetője számára a célok, feladatok helyes és hatékony kommunikációját, feladatok, utasítások elvégeztetését, valamint megadja az úgynevezett "vezetői lét" alapköveit, § azt a szervezési technológiát, amely lehetővé teszi bármely terület/tevékenység megszervezését valamint irányítását úgy, hogy az termelőképes, bővíthető legyen, és egyensúlyban maradjon a szervezés és az operatív munka. b) A végzett hallgatók a megszerzett szakirányú szakképzettség birtokában képesek: § vendéglátó vállalkozások üzemeltetési területeit szervezni, irányítani, gazdasági döntéseket előkészíteni, § gyakorlatban alkalmazni - a szakmai gyakorlatokon szerzett manuális és végrehajtási kompetenciák birtokában - az ételkészítési, értékesítési, és italismereteiket, továbbá higiéné minőségbiztosítási rendszereket üzemeltetni, § vendéglátó rendezvények önálló előkészítésére és lebonyolítására, a tevékenység szervezési és gazdálkodási vonatkozásaiban, § cé ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Economist in Tourism and Catering

  A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus és a vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. - Ismeri a projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit. - Ismeri a turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat. - Ismeri a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) típusait, valamint azok ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. kulturális turisztikai szakközgazdász

  A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási és szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben. A kulturális turisztikai szakközgazdász: 7.2.1. Tudása: - rendelkezik a kulturális turizmus alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek ismeretével, a releváns turisztikai és gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan; - ismeri a kulturális turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a kulturális turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat; - ismeri a különböző típusú kulturális turisztikai vállalkozások (kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek, művelődési házak, kiállítótermek, települési önkormányzatok, TDM szervezetek stb.) típusait, valamint azok működtetésére és piaci tevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és menedzsment módszereket; - ismeri a kulturális turizmus alágazatainak és tevékenységeinek működését, értékelését, döntési kritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait; - ismeri a megvalósult hazai és nemzetközi kulturáli ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. turisztikai fejlesztési szakközgazdász

  A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival, és az új attrakciók integrálásának követelményeivel. Elsajátítják a szolgáltatásmarketing és a turizmusmarketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai és más területekről érkezők egyaránt megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Elsajátítják a turizmusfejlesztés új elveihez igazodó követelményeket. Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióiból érkező hallgatóknak olyan térségi menedzsment, fejlesztési, szervezési és marketing ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeres működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk. A turisztikai fejlesztési szakközgazdász: 7.2.1. Tudása: - ismeri és értelmezi a turizmus hosszú és középtávú trendjeit; - szakszerűen értékeli az egyes vonzerők jelentőségét, nemzetközi, regionális, helyi jellegét; - ismeri a stratégiai tervezés szabályait, követelményeit; - ismeri a települési, önkormányzati fejlesztések rendszerét, viszonyát a turizmusfejlesztéshez; - ismeri a magyar turizmus fejlesztésének mindenkori startégiai terveit, alapelveit. - rendelkezi tudással a felelősségi területére vonatkozó turizmusfejlesztési terv kidolgozására, a végrehajtás irányítására; - rendelkezik a turizmus gazdaságtana is ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Utazásügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: népszerűsíteni a kiemelt hazai turisztikai termékeket viszonteladói tevékenység végezni értékesítési tevékenységet végezni informatikai szoftverek használatával szóban és írásban kommunikálni magyar és idegen nyelven együttműködni a turisztikai szolgáltatókkal alapvető pénzügyi műveletek végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages