• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 109 items
 1. Sikkerheds- og risikoledelse

  Ud fra viden om nye markeder og lande lærer du at planlægge og gennemføre strategiske udviklingsprocesser under hensyntagen til de udfordringer, der sikkerhedsmæssigt måtte være. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Erhvervsøkonomi og erhvervssprog

  Du lærer om dynamikkerne i international erhvervsøkonomi og ledelsespraksis og får en grundig viden om økonomi og erhvervsforhold. Samtidig lærer du at beherske fremmedsprog og at kunne begå dig i andre kulturer. En færdig kandidatuddannelse giver dig mulighed for at arbejde nationalt og globalt inden for bl.a. marketing, interkulturel kommunikation, organisationsudvikling og udviklingsprojekter. Du kan arbejde i både offentlige og private organisationer. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Kultursociologi

  Uddannelsen giver indsigt i, hvordan forhold i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer spiller sammen med sociale og kulturelle forandrings- og udviklingsprocesser, både på individ-, gruppe- og samfundsniveau. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og NGO'er samt i konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Erhvervsøkonomi og it

  Du lærer at anvende et helhedssyn mellem forskellige funktioner og forskellige fagligheder i en organisation og får redskaber til at løse informations- og it-relaterede forandringer i en virksomhed. Efter uddannelsen vil du kunne varetage stillinger som it-udvikler, projektleder eller konsulent i private virksomheder. Der er også jobmuligheder inden for planlægning og udvikling af it-systemer til at løse opgaver inden for alt fra finansiering til vidensdeling. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Public Management and Social Development

  Du lærer at deltage i undersøgelser, beslutningstagning, projektledelse og udveksling af viden mellem forskellige organisationer og sektorer i forskellige lande. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for offentlige og private organisationer samt ngo'er såvel i Danmark som i udlandet. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Arbejdslivsstudier

  Du beskæftiger dig med arbejdets udvikling og udviklingens betydning for medarbejdere, virksomhed og samfund. Du kan fx fordybe dig i emner som ligestilling, medarbejderinvolvering, personaleledelse og sundhed. Arbejdslivsstudier er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne som færdiguddannet ligger inden for bl.a. undervisning og HR på både offentlige og private arbejdspladser. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Miljø- og konfliktanalyse

  Du lærer at analysere og forstå konflikters strukturelle betingelser, og hvordan man kan fremme samarbejde og gensidig læring. Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder inden for statslige bistandsorganisationer, FN-organisationer, NGO'er eller konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Erhvervsøkonomi og psykologi

  På kandidatuddannelsen lærer du at analysere virksomhedens aktiviteter, og du bliver trænet i at arbejde med og implementere processer for forandring i forbindelse med opgaver inden for udvikling, ledelse og kommunikation. Som færdiguddannet har du især jobmuligheder inden for det private erhvervsliv, hvor du kan arbejde med kompetenceudvikling og uddannelse, ledelses- og organisationsudvikling eller forandringsledelse. Du kan også finde job inden for Human Ressource Management. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

  Du studerer, hvordan man i både den almindelige og den alternative sundhedssektor arbejder med at fremme sundhed og forebygge sygdom i befolkningen. Du kan fx se nærmere på den aktuelle sundhedspolitik eller undersøge effekten af en sundhedskampagne. Sundhedsfremme og sundhedsstrategier er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde inden for områder med sundhed og forebyggelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Økonomi

  På kandidatuddannelsen får du en udvidet forståelse for de mekanismer, der har indflydelse på den økonomiske udvikling og er med til at definere samfundets udvikling i såvel et nationalt som internationalt perspektiv.Som færdiguddannet er dine jobmuligheder mange og forskellige. Du kan arbejde i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages