• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 249 items
 1. DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Auklis

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī. - Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā. - Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju. - Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā. - Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā. - Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme. - Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā. - Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā. - Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - ...

  Awarding bodyRēzeknes tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. ATESTĀTS PAR ARODIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Aprūpētājs

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes un lietošanas līmenī. - Izmanto padziļinātas zināšanas ar atbilstošu teorētisku pamatojumu šaurās darbības jomās. - Patstāvīgi interpretē pieejamo informāciju. - Veic kompleksas (sarežģītas) darbības – pārsvarā prognozējamās situācijās. - Ir vispārīgas zināšanas atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes un profesijai būtiskās prasmes atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu un sasniegt rezultātu ierobežotā laikā. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas. - Pilnveidota latviešu valodas un svešvalodas(-u) prasme. - Apzinās sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus. - Profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - Ir priekšstats par Eiropas Savienības valstu darbaspēka mobilitātes principiem. - Adekvāti novērtē savas spējas. - Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām. - Veic noteiktu uzdevumu ierobežotā laikā. - Prot pieņemt lēmumu – pārsvarā pazīstamos apstākļos. - Uzņemas atbildību par profesionālās darbības rezultāta kvalitāti un kvantitāti. - Darbībā ir sistemātisks un racionāls. - ...

  Awarding bodyRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Curso Científico-Tecnológico de Educação Social

  Curso Científico-Tecnológico de Educação Social ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Curso Científico-Tecnológico de Animação Sócio- Desportiva

  Curso Científico-Tecnológico de Animação Sócio - Desportiva ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 5. Children Attendant

  Care for children aged up to 12, during their daily and leisure activities, ensuring they are safe and well cared for, and promoting their appropriate development. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 6. Youth Assistant Technician

  Intervene in the design, organization, development, and assessment of projects, programs and activities with and for young people, through non-formal education methodologies, facilitating and promoting citizenship, participation, autonomy, inclusion, and personal, social, and cultural development. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 7. Técnico de Apoio Psicossocial

  Técnico de Apoio Psicossocial ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Geriatrics Technician

  Provide direct support care to elderly people, both at home or in institutional settings, contributing to their biopsychosocial well-being, taking into account the goals set by the local technical team, and deontological principles of action. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 9. Educational Technician

  Care for children aged below 6, including children with special education needs during their daily and leisure activities, ensuring they are safe and well cared for, and promoting their appropriate development. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 10. Curso Tecnológico de Acção Social

  Curso Tecnológico de Acção Social ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal

Pages