• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 49 items
 1. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (Muzikoloģijas specializācija: Mūzikas pedagoģija) (JVLMA)

  Maģistrs spēj; - parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes Muzikoloģija – Mūzikas pedagoģija jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): Maģistrs spēj patstāvīgi; - izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrs spēj; - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; - uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi; - veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse); - īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē; - veikt profesionālo mūziķa un pedagoga darbu, nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): Studiju programmas apguves rezultātā maģistrs spēj; - patstāvīgi formulēt un k ...

  Awarding bodyJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (Muzikoloģijas specializācija: Mūzikas psiholoģija) (JVLMA)

  Maģistrs spēj; - parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes Muzikoloģija – Mūzikas pedagoģija jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): Maģistrs spēj patstāvīgi; - izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrs spēj; - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; - uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi; - veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse); - īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē; - veikt profesionālo mūziķa un pedagoga darbu, nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): Studiju programmas apguves rezultātā maģistrs spēj; - patstāvīgi formulēt un k ...

  Awarding bodyJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (Muzikoloģijas specializācija: Mūzikas socioloģija) (JVLMA)

  Maģistrs spēj; - parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes Muzikoloģija – Mūzikas pedagoģija jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): Maģistrs spēj patstāvīgi; - izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrs spēj; - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; - uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi; - veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse); - īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē; - veikt profesionālo mūziķa un pedagoga darbu, nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): Studiju programmas apguves rezultātā maģistrs spēj; - patstāvīgi formulēt un k ...

  Awarding bodyJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (Diriģēšana) (JVLMA)

  Maģistrs spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes Muzikoloģija – Mūzikas pedagoģija jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): Maģistrs spēj patstāvīgi; - izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrs spēj; - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; - uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi; - veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse); - īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē; - veikt profesionālo mūziķa un pedagoga darbu, nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): Studiju programmas apguves rezultātā maģistrs spēj; - patstāvīgi formulēt un kriti ...

  Awarding bodyJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (Etnomuzikoloģija) (JVLMA)

  Maģistrs spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes Muzikoloģija – Mūzikas pedagoģija jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): Maģistrs spēj patstāvīgi; - izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrs spēj; - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; - uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi; - veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse); - īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē; - veikt profesionālo mūziķa un pedagoga darbu, nodarboties ar pētniecību, - turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): Studiju programmas apguves rezultātā maģistrs spēj; - patstāvīgi formulēt un k ...

  Awarding bodyJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (Instrumentālā mūzika) (JVLMA)

  Maģistrs spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes Muzikoloģija – Mūzikas pedagoģija jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): Maģistrs spēj patstāvīgi; - izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrs spēj; - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; - uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi; - veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse); - īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē; - veikt profesionālo mūziķa un pedagoga darbu, nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): Studiju programmas apguves rezultātā maģistrs spēj; - patstāvīgi formulēt un kriti ...

  Awarding bodyJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (Kompozīcija) (JVLMA)

  Maģistrs spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes Muzikoloģija – Mūzikas pedagoģija jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): Maģistrs spēj patstāvīgi; - izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu savas specializācijas pētniecisku un māksliniecisku darbību, kā arī augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas. Maģistrs spēj; - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; - uzņemties atbildību par personāla (pētnieciska vai mākslinieciska projekta vai kultūrizglītības institūcijas) grupu darba rezultātiem un to analīzi; - veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūciju vadība, pētnieku grupas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse); - īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē; - veikt profesionālo mūziķa un pedagoga darbu, nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): Studiju programmas apguves rezultātā maģistrs spēj; - patstāvīgi formulēt un kriti ...

  Awarding bodyJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (LiepU)

  Studiju programmas mērķis: Īstenot augstvērtīgi kvalitatīvu akadēmiskā maģistra studiju programmu humanitāro zinātņu mākslas nozarē, apakšnozarē – jauno mediju māksla, sagatavot konkurētspējīgus, augsta līmeņa profesionāļus – jauno mediju māksliniekus ar specializāciju akustiskajās mākslās un digitālo tīklu medijos. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti: Maģistra studiju rezultātā, absolventi ir kļuvuši par profesionāliem jauno mediju māksliniekiem, kas ieguvuši kvalitatīvi augstvērtīgu jauno mediju mākslas izglītību ar specializāciju vienā no izvēlētajiem novirzieniem – akustiskajās mākslās vai digitālo tīklu medijos. Pēc obligātās izvēles (A daļas) moduļu apgūšanas studenti ir ieguvuši: - teorētiskas zināšanas un izpratni mākslas zinātnēs (vizuālās un mediju mākslas vēsturē un teorijā, muzikoloģijā un audio kultūrā, kultūras teorijā), mākslā balstītas pētnieciskās darba iemaņas, prasmes jauno mediju mākslas darbu radīšanā (skaņu mākslā, interaktīvajās tehnoloģijās, fotogrāfiskajos un digitālo tīklu medijos), praktiskas zināšanas mākslas un kultūras projektu realizēšanā, kā arī menedžmentā un radošajā ekonomikā. Ierobežotās izvēles (B daļas) moduļu apgūšanas rezultātā studenti ir ieguvuši: - Radošu domāšanu, nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas radošu ideju izstrādē un mākslas projektu realizēšanā jaunajos medijos – vienā no izvēlētajiem novirzieniem: - akustiskajā mākslās – iegūtas teorētiskas zināšanas; - mūzikas vēsturē un teorijā, audiokultūrā, digitālā audio teorijā, ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā mākslā (RISEBA)

  - apgūt plaša profila tehnisko un akadēmisko izglītību audiovizuālās mākslas un to saistītās jaunās tehnoloģijas jomā, kam ir pastiprinātu kino un jauno mediju novirziens, televīzijas un kino producēšanas jomas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas un prasmes, uzņēmējdarbības joma kreatīvajās industrijas; - apgūt zināšanas un prasmes stratēģiski un analītiski formulēt profesionālus aspektus un nozares problēmas, patstāvīgi risināt profesionālus jautājumus; - apgūt prasmi informācijas iegūšanā, apstrādāšanā, un izmantošanā; - apgūt audiovizuālos tehnoloģiju pielietošanu praktiskajā darbībā; - apgūt prasmi plānot, izstrādāt un īstenot audiovizuālus projektus savā profesionālajā jomā; - apgūt menedžmenta, mārketinga un personālvadības prasmes; - apgūt audiovizuālo darbu distribūcijas prasmi; - apgūt radošā darba pamatiemaņas, t.sk. režijā, filmēšanā un audiovizuālo darbu montāžā, skaņas dizainā; - apgūt radošo darbu analīzes un kritikas iemaņas; - veikt zinātniski pētniecisko darbību kino un jauno mediju jomā; - izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu 20 Latvijas kredītpunktu (30 ECTS kredītpunktu) apjomā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages