• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4020 items
 1. Om indgangen Dyr, planter og natur

  Du kan lære at arbejde på naturens betingelser og at planlægge forskellige former for produktion.På uddannelserne vil du også beskæftige dig med de forskellige maskiner, der indgår i arbejdet. Du vil både kunne lære at benytte og vedligeholde dem. På alle uddannelser får du kendskab til biologi, miljø og økologi.Når du er færdig med en af de ni uddannelser i indgangen, vil meget af arbejdet foregå udendørs på skiftende årstider, på landbrugsejendomme eller i stalde og andre steder, hvor der arbejdes med dyr. ...

  Provider NameKjærgård Landbrugsskole (Kjærgård Landb)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Anlægsgartner

  En vigtig del af arbejdet går på ud at bruge maskiner som traktor og minigraver til større opgaver, men du skal også kunne bruge håndredskaber som skuffejern, skovl og kost. Du lærer at arbejde med fliser og andre slags sten, der bruges til et flot anlæg.En anlægsgartner kan arbejde som ansat i et privat firma eller i en kommunes anlægsafdeling. Men man kan også starte egen virksomhed. ...

  Provider NameJordbrugets UddannelsesCenter, Beder (JU Beder)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Om indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik

  Det gælder børn i alle aldre, unge og ældre og kan være såvel raske som syge mennesker.Ud over den faglige viden kan du lære at tilrettelægge dine egne arbejdsopgaver og at tackle de problemer, der kan opstå, når man beskæftiger sig med børn og unge eller med ældre eller syge mennesker.Når du er færdig med en af de fire uddannelser i indgangen, vil det meste af arbejdet foregå på institutioner, hospitaler og plejehjem. ...

  Provider NameFrederikshavn Handelsskole (Fredriksh.Hsk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Datamatiker

  Undervisningen lægger vægt på softwarekonstruktion og -design, hvor du får viden om alt fra databaseprogrammering over it-sikkerhed til organisations- og forretningsforståelse.Du har mulighed for at specialisere dig senere i uddannelsen, fx inden for systemudvikling. Som datamatiker kan du, alt efter i hvilken retning du har specialiseret dig, designe it-systemer, programmere eller vedligeholde store databaser. ...

  Provider NameErhvervsakademi SydVest, Esbjerg (Sp. Kirkevej) (EA SV Esb afd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Farmakonom

  Du lærer om sundhed, sygdom, lægemidler og kundebetjening og får et indgående kendskab til medicinske og farmaceutiske fag som anatomi, patologi og speciel farmakologi. Undervejs i studiet vil du også lære om kulturelle, sociale og personlige faktorer, der påvirker din kontakt med apotekets kunder. Du får bl.a. undervisning i psykologi, kommunikation og etik.Som farmakonom vil du ofte finde arbejde på et apotek eller et sygehusapotek. Du kan dog også arbejde med bl.a. kvalitetsstyring og kontrol i medicinalindustrien. ...

  Provider NamePharmakon (Pharmakon)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Procesteknolog

  Det første halve år af uddannelsen er fælles for alle uanset studieretning. Her lærer du om samarbejde og kommunikation og får en grundlæggende viden om naturvidenskab.Dine jobmuligheder er forskellige afhængig af den valgte studieretning, men du vil typisk arbejde med kvalitetskontrol og produktudvikling, både i den offentlige sektor og i private virksomheder. ...

  Provider NameErhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55 (EA LB Landbr 55)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Tandklinikassistent

  En vigtig del af arbejdet går ud på at tage imod patienter og passe telefon samt at rengøre og finde redskaber frem til tandlægen.Som tandklinikassistent lærer du også at tage røntgenbilleder og fortælle patienterne om, hvordan de bedst passer deres tænder og undgår tandsygdomme. Tandklinikassistenter kan arbejde på kommunale eller private tandklinikker. ...

  Provider NameEUC Sjælland, Næstved - Jagtvej (EUC Sj Næstv J)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Industriteknikeruddannelsen

  En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskinerne, da mange styres af computere. Som industritekniker lærer du at opstille maskinerne og reparere dem, hvis de går i stykker. Du lærer også at svejse.En industritekniker kan arbejde på mange forskellige slags virksomheder fx skibsværfter, i autobranchen eller i jern- og metalindustrien. ...

  Provider NameAARHUS TECH (AARHUS TECH)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Forfatter

  Der arbejdes med litterær skriveteknik og generelt med litteratur og kultur. I løbet af undervisningen deltager du i en lang række undervisningsforløb, workshops, seminarer og studieture. Som færdiguddannet fra Forfatterskolen kan du blive professionel forfatter, men der er ingen garanti. Mange vælger også at arbejde med kulturformidling eller bliver ansat på forlag og tidsskrifter eller som journalister og radiomedarbejdere. ...

  Provider NameForfatterskolen (Forfatterskolen)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Scenograf

  Du arbejder både med teknisk tegning og håndtegning samt bygger modeller digitalt og i virkeligheden. Du lærer at gå professionelt til værks i den scenografiske proces, hvor du står for både kulisser og kostumer. Undervejs i uddannelsen kommer du i praktik på et teater. Som færdiguddannet scenograf vil du typisk finde arbejde på teatre, men der er også jobmuligheder på fx filmproduktioner eller på tv-stationer. ...

  Provider NameStatens Scenekunstskole (Scenekunstskole)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages