• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3515 items
 1. Zweistufige Abendschule für Erwachsene BetriebsleiterIn Plus

  Zweistufige Abendschule für Erwachsene BetriebsleiterIn Plus ...

  Provider NameAgrarbildungszentrum Hagenberg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 2. Zweistufige/Zweijährige Abendschule für Erwachsene für Landwirtschaft

  Zielgruppe: Erwachsene, die sich auf die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes vorbereiten wollen. ...

  Provider NameLandwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 3. Zweistufige/Zweijährige Abendschule für Erwachsene für Landwirtschaft

  Zielgruppe: Erwachsene, die sich auf die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes vorbereiten wollen. ...

  Provider NameLandwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Schlägl

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 4. Živilstvo (Food science and technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih vsebin, znanosti o živilih in analitiki živil, varnosti hrane, živilskega inženirstva ter metod razvoja in raziskovanja. Magistri bodo usposobljeni za najzahtevnejša in najodgovornejša dela za načrtovanje, organiziranje, kontrolo in vodenje proizvodnje hrane, za upravljanje kakovosti s težiščem na higieni in varnosti hrane, za kreiranje in razvoj novih tehnoloških procesov in novih izdelkov, za delo v kontrolno-analitičnih laboratorijih in inšpekcijskih službah ter za raziskovalno delo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Živinoreja (Animal Science)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V okviru študija pridobi študent znanja in spretnosti, ki bodo omogočale poznavanje vseh stopenj dela in tehnoloških postopkov, kot tudi kritično oceno, analize ter razlago pridobljenih rezultatov. Sestavni del študijskega programa je tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju. Delovne spretnosti s prakso se lahko pridobivajo na centrih Univerzitetnega kmetijskega posestva Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, na mojstrskih kmetijah in podjetjih, ki delujejo v kmetijstvu, živinorejsko veterinarskih zavodih in državni upravi na področju kmetijstva ter v tujini. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages