• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 96 items
 1. Dentistry

  Undergraduate programme in Dentistry leading to Doctor of Dental Surgery. Description of the programme: 1st year: acquirement of fundamental and medical disciplines; 2nd - 3rd year: preclinical and para-clinical sciences; 4th - 5th: clinical work with patients. The clinical base of specific disciplines in Dentistry is provided by the Institute of Stomatology in Riga which is a high quality centre well known in Europe. Upon a successful completion of the study programme, students are conferred a degree of Doctor of Dental Surgery and are authorised to practice under the supervision of a certified dentist. Students may continue their education in the post-graduate study programme residency in orthodontics, teeth prosthetics, endodontics, periodontics, paediatric dentistry or maxillofacial surgery. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Medicine

  Undergraduate programme in Medicine leading to Medical Doctor's degree. Programme is divided into 3 blocs: 1st - 2nd study year: acquirement of fundamental theoretical disciplines of medicine; 3rd year: phase of acquirement of medical disciplines related to pathological conditions and processes; 4th - 6th study year: clinical medicine phase Main subjects: Anatomy, Histology, Embryology, Physiology, Biochemistry, Pathology Radiology, Pharmacology, Internal Medicine, etc. Upon a successful completion of the study programme, students are conferred a degree of Medical Doctor and are authorised to practice under the supervision of a certified doctor. Students may continue their education in residency, become a doctor-specialist, as well as continue their studies in Doctoral Degree programmes. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Medicine

  Aims of the programme The Higher professional Study programme in Medicine is a professional, 6-year higher education programme (360 ECTS credit points). The programme conforms to the EU norms that regulate medical education and allow workforce migration throughout Europe. The 6th-year research project includes a thesis based on the student’s practical research, which must be completed, written, and publicly defended. After the completion of the programme, students receive a Medical Doctor Degree. Main study courses Studying medicine, students do the following pre-clinical and clinical courses of study: Anatomy, Histology, Embryology, Cell Biology, Introduction to Medical Studies, Physics, Organic Chemistry, Biochemistry, Genetics, Physiology, Microbiology, Parasitology, Immunology, Pathology, Pharmacology, Basics of Clinical Care, Internal Diseases, Surgery, Environmental Health, Emergency Medicine and Basic Life Support, Obstetrics and Gynaecology, Dermatology/Venereal Diseases, Epidemiology and Public Health, Social Medicine, Paediatrics, Infection Diseases, Neurology, Medical History and Ethics, Ophthalmology, Otorhinolaryngology, Psychiatry, Psychology, Clinical practices in Family Medicine, Internal Medicine, Surgery and practice in all clinical fields. Career opportunities and further studies The Medical Doctor Degree allows entering a residency and/or begin PhD studies. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Optometry- Bachelor studies

  This programme is based on studies of natural sciences, biology, medicine and basic principles of primary eye care service. Bachelor programme is the first step in professional optometrist education scheme in Latvia. The program offers extensive profile studies of natural sciences including organic chemistry, biology, calculus, physics for natural sciences, optics, basics of human anatomy, general physiology, ophthalmic optics, microbiology, biochemistry, anatomy and physiology of the eye, physiology of vision, optometric instruments, refractive defects, binocular vision and other. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Optometry- Professional master studies

  The professional Master's programme Optometry offers multidisciplinary studies based on visual science and contemporary primary vision care. The professional qualification of the graduates meets the professional standard Optometrist and is equivalent to that received in the UK, USA and Norway. Students of the programme acquire both professional skills in primary vision care (optometry) and academic knowledge in vision science, which allows them to enrol in the doctoral programme. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Veselības sports- Bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas mērķis: Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības sporta (fitnesa) speciālistus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties veselības sporta (fitnesa) sfērā, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes klientu veselības nostiprināšanā, uzlabošanā un slimību profilaksē. RSU studiju programmas „Veselības sporta speciālists" absolventi tiek ieskaitīti 3. studiju gadā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Physiotherapy- Professional bachelor studies

  The study programme in Physiotherapy has been designed to promote the development of a rehabilitation system that is consistent with the economic and social needs of the State of Latvia, providing it with qualified and competitive physiotherapists. Programme goals: The aim of the programme is to promote the education of qualified and competitive physiotherapists, developing professional physiotherapeutic studies, based on the scientific theory of the branch, and corresponding to the professional standards of physiotherapy. Main objectives of the Study Programme: - Provide physiotherapeutic studies corresponding to the professional standards of physiotherapy. - Prepare students for creative research and educational work by implementing the acquisition of extended knowledge in physiotherapy. - Promote graduates’ competitiveness in the socioeconomic conditions of the local and international labour markets. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Masāža un hidroterapija- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu - masieri, kas ir ārstniecības persona, kura: - Praktizē ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos; - Var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs vai atbilstoši iegūtajai profesijai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, valsts vai privātās klīnikās, palša profila slimnīcās, veselības centros, ārstu privātpraksēs, SPA centros vai atbilstoši iegūtajai profesijai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Farmācija- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis: nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas strādāt farmaceita asistenta profesijā. Tālākās izglītības iespējas: • Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātē • Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmācijas programmā Farmācija kā nozare ir būtiska veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļa. Farmaceita asistents ir veselības aprūpes speciālists, kurš strādā farmaceita uzraudzībā; veic zāļu, veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem; informē pacientus par zāļu lietošanu saskaņā ar ārsta norādījumiem; veicina savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Farmaceita asistents strādā aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanā (to nosaka Profesijas standarts). ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Biomedicīna- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot speciālistus biomedicīnas jomā, sniedzot tiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba prasmes. Programmas uzdevumi Sagatavot speciālistus, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un pētnieciskās darba prasmes biomedicīnā un kuri spēj patstāvīgi plānot un veikt zinātniskos pētījumus biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās; Sekmēt zinātnisko pētījumu, augstākās izglītības un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē un sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskā apritē biomedicīnas jomā; Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi un citu nozaru speciālistu integrāciju medicīnā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages