• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 47 items
 1. Information Systems

  Verslo informacinių sistemų bakalaurai studijuoja tokius studijų krypties dalykus: algoritmai ir duomenų struktūros, operacinės sistemos, kompiuterių architektūra, kompiuterių tinklai, programavimo technologijas, interneto technologijos, tikimybių teoriją ir matematinę statistika, ekonomikos teorija, apskaitos sistemos, verslo finansai, įmonių organizavimas ir valdymas; specializacijos dalykus: verslo informacinių sistemų įvadas, informacinių sistemų analizė ir projektavimas, verslo duomenų analizės pagrindai, organizacijų informacinės sistemos ir kt. Programoje numatyti laisvai pasirenkamieji ir pasirenkamieji iš alternatyvų dalykai. Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė ir dvi profesinės veiklos praktikos. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu susipažįstama su konkrečiais verslo procesais, įtvirtinami ir tobulinami verslo informacinių sistemų ir duomenų bazių kūrimo, diegimo ir priežiūros gebėjimai. Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Computer programming and WEB-technologies

  28 Programos anotacija PR3 Būsimieji programuotojai studijuoja: informacines technologijas, psichologiją, kalbos kultūrąir rašytinę komunikaciją, aukštąją matematiką, verslo ekonomiką, vadybos pagrindus, užsienio kalbą, teisės pagrindus, projektų valdymą, tikimybių teoriją ir statistiką, filosofiją, programavimo pagrindus, duomenų bazių įvadą, kompiuterių tinklus, sisteminį programavimą, programavimą grafinei aplinkai, operacines sistemas ir sisteminę programinę įrangą, kompiuterių architektūrą, hipertekstines sistemas, duomenų struktūras ir algoritmus, informacinių sistemų projektavimą, kompiuterinę grafiką, sprendimų paramos sistemas, objektinį programavimą, interaktyvių interneto svetainių kūrimą ir specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos. Studijų metu studentai atlieka tris praktikas: mokomąją, gamybinę-profesinę ir baigiamąją. Praktinių studijų trukmė - 21 savaitė. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami programavimo, informacinių sistemų projektavimo kompiuterių tinklų administravimo ir kt. gebėjimai. Būsimieji programuotojai gali mokytis pagal studentų tarptautinių mainų programas ir tęsti studijas užsienyje. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir programuotojo profesinė kvalifikacija. Baigus programavimo ir internetinių technologijų studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos studijų krypties programas. Programavimo ir internetinių technologijų studijų progr ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Programming and Multimedia

  Objective of a study programme: Objective of the Programming and Multimedia study programme – to prepare programming specialists, able to design, create and manage applied programmes, internet webpages, databases, products of multimedia and animation, necessary in order to improve and manage the constantly changing processes of company activity. Framework: Course Units, practical training: The study field Course Units: Fundamentals of Programming, Mathematics, Computer Architecture and Operation Systems, Computer Graphics and Design, Data Structures and Algorithms, Object Programming, Web Design and Programming, Computer Networks and Protection of Information, Multimedia Technologies, Computer Statistics, Modern systems with Java, Interactive Multimedia Modern Databases, Computer Game Programing, Audiovisual Montage, Programme of System Engineering and other. The Generic Course Units: Business Communication Individual and Communication Psychology, Modern Information Technology, Personal Development and Career Management, Fundamentals of Law. Two professional activity internships are performed (training and final internships), volume – 33 credits. Optional Course Units: Students may choose from study field knowledge deepening Course Units, the volume of which are 5 credits and accumulate 15 credits: E-commerce and Online Marketing, Electronic Publishing, Animation Production, Visualization of 3D Graphics and other. Other Optional Courses are appointed to interdisciplinary studies or educating general comp ...

  Provider NameUniversity of Applied Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Multimedia and Business Information Systems

  Objective(s) of a study programme: Business Information Systems study program aims – to develop internationally competitive specialist, who have skills, vocational training and expertise which allows to become an active creator of knowledge economy society, to design business information systems in terms of business needs of the company, to plan, organize and control the business information systems, services and development of the company. Learning outcomes: Understand the information systems structure, functions, relationship with technology and human resources, to understand their benefits and added value to the business To acquire knowledge about information and software systems development life cycles and models Know the principles and techniques of business data extraction, storage and processing, know computer data structures and processing algorithms, databases, their standards, database management systems Gain fundamental structural and object-oriented programming skills, as well as knowledge of modern programming languages and technologies Gain knowledge of computer hardware and software operating principles, computer architecture, computer networks, information transferring patterns, protocols, standards, and data security principles and tools Understand the business processes, their organization, analysis, design principles and methods, secure e-commerce and mobile systems development methods, techniques and management principles Be able to carry analysis of business processes and analysis of custom ...

  Provider NamePublic institution Lithuania Business University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Informatics

  Objective(s) of a study programme: The main objective of the programme is to educate specialists having fundamental knowledge for an enterprising performance in companies, enterprises, who would be able to analyse, design and implement the projects in development of enterprise information systems, to adapt hardware and software for particular tasks, to perform orders of enterprises, banks, institutions on development and maintenance of software. Learning outcomes: Knowledge and its application: Will be aware of the peculiarities of the main informatics methods and systems, will recognise logical principles of their functioning. Will gain knowledge of computer system electronics, their structure and functioning. Will perceive the variety of architectural solutions and logics of their functioning. Will know the main peculiarities of a particular programming area and applicable methods for this area, criteria for choosing tools and means. Will gain knowledge of physical, social and psychological aspects of human-computer interaction. Will understand main concepts in economics, business and other fields, related to successful development of IT company. Will gain systemic viewpoint towards project management, as an important part of software engineering. Will recognise legal and ethical aspects of using electronic space, dangers and tools for fight with them. Research skills: Ability to explore the literature on a chosen topic independently, to summarise collected facts, to carry out experiments and analytical resea ...

  Provider NameSiauliai University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Informatics

  Objective(s) of a study programme: The aim of the Informatics study programme is to prepare graduates who have the fundamental understanding of the theory and techniques in Informatics by providing necessary knowledge in applied mathematics, artificial intelligence, multimedia computation and Internet computing. It develops abilities in creation of case-oriented algorithms and software for computer graphics, virtual reality and media data processing applications. Learning outcomes: Underlying Conceptual Basis for Informatics: * deep knowledge and understanding of the principles of mathematical logic and its applications; * extended knowledge of the systems mathematical models; * deepened knowledge in numerical analysis and simulation; * extended knowledge of artificial intelligence theory; * critical understanding of the theory of systems management application; Analysis, Design and Implementation: * ability to implement and verify incompletely defined system models; * ability to analyze data and make reasonable generalizations; * the fundamental knowledge in model development adopted to calculations in multimedia environments; * ability to specify and design the IT-based systems; Technological and Methodological Skills: * ability to solve the technological and methodological problems in multimedia environments calculations by use of the latest means of information technologies; * ability to apply modern methods of calculation in multimedia environments by integrating IT skills; * to understand the limits of to ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Engineering informatics

  Bachelor studies of Engineering Informatics include courses as follows: database theory and practice, computer architecture and computer networks, basics of secure systems, introduction to software engineering, basics of geographical information systems internet technologies, database programming, theory of algorithms and data structures. Practice is organized in three stages: cognitive, industrial 1 and industrial 2. Practice is intend to obtain practical skills in development software, administrating IT infrastructure and DBMS, working in team and others. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Informatics

  Future specialists in informatics study informatics, computer architecture, object programming, algorithm theory, computer networks, etc. Professional training is organised at companies that use information technologies. The duration of training is 480 hours. The use of information technologies and software, webpage design, and other skills are reinforced and improved during the training. This informatics programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become specialists in informatics. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Informatics

  Būsimieji informatikos bakalaurai studijuoja skaitmeninės logikos pradmenis, programavimą, kompiuterių elementus ir architektūrą, kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, programavimo inžineriją, ir kitus dalykus. Praktikos metu pritaikomos įgytos žinios projektuojant programas ir kompiuterines sistemas, įtvirtinama patirtis, kaip efektyviai naudotis programinės įrangos automatizuoto projektavimo, dokumentavimo įrankiais, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti informatikos bakalaurais. Yra galimybė studijuoti gretutinės Matematikos studijų krypties dalykus. Baigusiajam suteikiamas informatikos ir matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Information technology management

  Graduates are ready to work in institutions that create, develop and maintain information technologies and various research and desing institutions as well as in commercial enterprises and providers of electronic services. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages