• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 185047 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mūrnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyZaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Nagu kopšanas speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyFrizieru skola "Studija - I"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Namdaris

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Namu pārzinis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Nekustamā īpašuma aģents

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Nekustamā īpašuma darījumu starpnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Noliktavas pārzinis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Palīgšuvējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pavāra palīgs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pavārs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības pārtikas produktu apstrādē. 2. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstīgi to funkcijām un ekspluatācijas noteikumiem. 3. Spēja pielietot atbilstīgus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus, ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskajām vielām. 4. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstīgi kvalitātes prasībām. 5. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīgas pārtikas ražošanas procesā. 6. Spēja novērtēt gatavo ēdienu kvalitāti atbilstīgi organoleptiskajiem rādītājiem. 7. Spēja lietot tehnoloģiskos, saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus. 8. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē. 9. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības noteikumus. 10. Spēja veikt darbu atbilstīgi uzdevumam, piedalīties lēmumu pieņemšanā un uzņemties atbildību. 11. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus. 12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus. 13. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālāko profesionālo pilnveidi profesijā. 14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. Prasmes: 1. Organizēt racionāli darba vietu, ievērojot darba drošības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus darbā ar ēdināša ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages