• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. «SXOLH I.M. PANAGIWTOPOYLOY» A.E.- PRIVATE HIGH SCHOOL

  The High school graduates have high level general education and knowledge, skills and abilities in order to continue their studies in Higher education. Also, they have the potential to access the labor market. ...

  Provider NameYpourgeio Paideias

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 2. «SYGXRONH PAIDEIA» X. KYRAILIDHS- PRIVATE JUNIOR HIGH SCHOOL

  The Junior High School graduates acuire basic general knowledge , aesthetic cultivation, sociality and cooperativeness. With this qualification type, the compulsory education is completed. ...

  Provider NameYpourgeio Paideias

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 3. Ács

  A képesítéssel rendelkező képes: megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok munkáit ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzés környezetvédelmi előírásokat baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit méretre szabni, megmunkálni a függőleges és vízszintes szerk ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. ájurvéda tanácsadó terapeuta

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   * a gyakoribb humán megbetegedések biomedicinális alapjait;   * az egészség-betegség ájurvéda szerinti értelmezését, annak az allopátiás orvoslással való összevetését, az összefüggések és azonosságok felismerését;   * az ájurvéda gyógynövények indikációit, kontraindikációit, interakcióit;   * az ájurvéda betegségelméletének megfelelő prevenciót, rehabilitációt;   * az ájurvéda constitucionális tan alkalmazását az egyéni sajátosságok értelmezésével;   * az ájurvéda diagnosztikai módszereket;   * az ájurvéda szemléletében az allopátiás diagnosztikai módszerek, eredmények értékelését és felhasználását;   * az ájurvéda diagnózis felállítását, a kezelés módszereinek meghatározását a pancsakarma és a rasajana eszközrendszereivel;   * az ájurvéda masszázs terápiát, annak típusait, a masszázs metodikát, speciális olajok alkalmazását;   * az egyes masszázsformák indikációit, kontraindikációit;   * a masszázstípusokat elméletben és gyakorlatban;   * az ájurvéda kiürítési módszereit, az alkalmazás indikációit, kontraindikációit, az alkalmazás gyakorlatát;   * az életmód-terápia elméletét és gyakorlatát, együttes alkalmazását az allopátiás gyógyászattal;   * a rasajana elméletét, gyakorlatát, alkalmazott gyógynövényeit és gyógyszereit;   * a jóga alapvető alkalmazását.      Személyes adottságok, készségek:   * integratív szemlélet, szintetizáló képesség;   * kiváló kommunikációs és empátiás készség;   * széleskörű ismeretek az allo ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. államháztartás pénzügyei szakközgazdász

  Az államháztartás területén (központi és helyi költségvetési szervek, központi és helyi önkormányzati szervek, társadalombiztosítási alapok, elkülönített állami pénzalapok) dolgozók, illetve gazdasági vezetők képzése. A szak ajánlott azoknak a szakembereknek, akik a közgazdasági felsőoktatás intézményeiben alapképzésben szerzett közgazdász oklevelüket kiegészíteni kívánják az államháztartás számviteli és pénzügyi szakterület magas szintű ismereteivel.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) Államháztartás pénzügyei szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: * a költségvetés tervezési rendszerét, a tervezés célját, folyamatát, módszertanát, a tervezési folyamat szereplőit, irányítóját, közvetlen és közvetett közreműködőit átlátva végzi feladatait, * az alrendszerek közötti kapcsolatrendszert, a tervezési feladatok időbeni és térbeni lefolyását,  * a központi költségvetés pénzügyi egyensúlyi helyzetét, az egyenleg statisztikai számszerűsítésének módszereit, * az államháztartás szervezeteit és jellemzőit, * az államháztartási számvitelt,  * a társadalombiztosítási alapok költségvetését, a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges sajátos bevételeket, kiadásokat, az alapokat kezelő szervezeteket és működésüket, * a kincstári és az elemi költségvetés készítési kötelezettségét, szerkezeti felépítését, tartalmát, rendeltetését, célját, * a szakmai feladatok ellátásához a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi, hatásvizsgálati szempontok ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó

  etben, tevékenységrendszerben: A szak célja olyan közgazdasági, államháztartási, pénzügyi alapismeretekkel rendelkező, gyakorlatorientált szakemberek képzése, akik korszerű államháztartási, pénzügyi, számviteli és más ismeretekkel egészítik ki felsőfokú alapvégzettségüket. A képzés sajátos területre, az államháztartás pénzügyi területére irányul, specifikálva a „legjobb gyakorlat” elsajátítására, a kontrolling, költségvetési tervezés, külső és belső ellenőrzés, számvitel, adók és költségvetési kapcsolatok területeken. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az államháztartási gazdálkodási szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * a költségvetés tervezési rendszerét, a tervezés célját, folyamatát, módszertanát, a tervezési folyamat szereplőit, irányítóját, közvetlen és közvetett közreműködőit, * az alrendszerek közötti kapcsolatrendszert, a tervezési feladatok időben és térbeni lefolyását,  * a központi költségvetés pénzügyi egyensúlyi helyzetét, az egyenleg statisztikai számszerűsítésének módszereit, * az államháztartás szervezeteit és jellemzőit, * az államháztartási számvitelt,  * a társadalombiztosítási alapok költségvetését, a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges sajátos bevételeket, kiadásokat, az alapokat kezelő szervezeteket és működésüket, * a kincstári és az elemi költségvetés-készítési kötelezettséget, a költségvetés szerkezeti felépítését, tartalmát, rendeltetését, célját, * a szakmai feladatok ellátásához a gazdaságos ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szaktanácsadó

  A képzés célja:  A szakirányú továbbképzési szak stratégiai célkitűzése, hogy a továbbképzés során a hallgatók megismerjék Magyarország Alaptörvényének A Közpénzek és A Helyi Önkormányzatok című cikkelyeinek tartalmát, illetve az államháztartás viteléhez kapcsolódó sarkalatos törvényeket és egyéb kiemelkedő jelentőségű jogszabályokat. Különösen fontos a nemzeti vagyonról, Magyarország gazdasági stabilitásáról, valamint az államháztartásról és az állami vagyonról szóló törvények rendelkezéseinek ismerete. Elvárás, hogy a képzésben résztvevők tájékozottak legyenek az államigazgatást szabályozó kormányprogram és az újszerű kormányzati törekvéseket illetően. A szakirányú továbbképzési szak a közszolgálatnak az államháztartási gazdálkodási és belső ellenőrzési szakemberek iránti igényét hivatott kielégíteni. A gyakorló államigazgatási szakemberek beiskolázásával és célirányos képzésével biztosítható, hogy a kormány- és köztisztviselők, közalkalmazottak az állam újjászervezésének tudományos hátterét, módszertani alapjait a kijelölt tantárgyi kataszterek keretében elsajátítsák. Ennek segítségével, gyakorlati munkájukkal segíthetik elő a „Jó Állam” működését. A továbbképzési szak keretei között szervezetten biztosítható az állam megváltozott államigazgatási, gazdaságpolitikai, gazdaságszervező, ellenőrző és szabályozó tevékenységéhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag esettanulmányok segítségével történő átadása.   Az államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak kiemelt célkitűzései ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. államháztartási költségvetési ellenőr

  A szak képzési célja olyan szakma-kompatibilis elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik az ellenőrzési tevékenység elméletét átlátják, gyakorlatát magabiztosan alkalmazzák. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - az ellenőrzés témakörében lévő jogi környezetet, - az ellenőrzés helyét és szerepét a gazdálkodási/igazgatási rendszerben, - az ellenőrzés számviteli hátterét, - az ellenőrzéssel összefüggő vezetési ismereteket, - az kontrolltevékenységekhez szükséges informatikai eszközök alkalmazásait. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: - a gazdálkodó szervezetekben – de főképpen a költségvetési és non-profit intézményekben – a kontrolltevékenységek stratégiai és a gyakorlati feladatok elvégzésére, - az ellenőrzésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, - a kontrollszervezet és intézményei korszerű irányítására, - szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, - szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is, - rendszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, a rendelkezésre álló adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség számára közérthetően bemutatni, - a megoldandó problémák megértésére, a megoldás terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, - szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, - saját tudásukat magasabb szin ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Államháztartási mérlegképes könyvelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat, alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevllást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Államháztartási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépes programcsomagokat használni, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. irodai szoftvereket használni, alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait, ellátni a projektek pénzügyi tervezését és menedzselését az előfinanszírozástól a program lezárásáig, közreműködni a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában, alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket, átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni, elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait, munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit, munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit, alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages