• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 64 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizāžists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja novērtēt klienta personību un sejas ādas tipu. 2. Spēja konsultēt klientu grima izvēlē un sejas korekcijas jautājumos, radoši izmantojot zināšanas modes vēsturē, aktuālajās tendencēs un pozitīvas saskarsmes veidošanā. 3. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādāt pakalpojuma izmaksu tāmi un noformēt nepieciešamo dokumentāciju. 4. Spēja skicēt grimu. 5. Spēja sagatavot klienta sejas ādu grima uzklāšanai. 6. Spēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus, tehnoloģijas un materiālus grima uzklāšanai. 7. Spēja veidot daudzveidīgu grimu un izmantot specefektu materiālus atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm. 8. Spēja pieskaņot grimu klienta izvēlētajam tērpam. 9. Spēja sekot līdzi aktuālajām grima modes tendencēm, izmantojot dažādus informatīvos avotus. 10. Spēja sadarboties pasūtījuma izpildē ar citiem speciālistiem. 11. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai. 12. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 14. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 15. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju. 16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas. ...

  Awarding bodyRīgas Stila un modes profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizāžists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja novērtēt klienta personību un sejas ādas tipu. 2. Spēja konsultēt klientu grima izvēlē un sejas korekcijas jautājumos, radoši izmantojot zināšanas modes vēsturē, aktuālajās tendencēs un pozitīvas saskarsmes veidošanā. 3. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādāt pakalpojuma izmaksu tāmi un noformēt nepieciešamo dokumentāciju. 4. Spēja skicēt grimu. 5. Spēja sagatavot klienta sejas ādu grima uzklāšanai. 6. Spēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus, tehnoloģijas un materiālus grima uzklāšanai. 7. Spēja veidot daudzveidīgu grimu un izmantot specefektu materiālus atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm. 8. Spēja pieskaņot grimu klienta izvēlētajam tērpam. 9. Spēja sekot līdzi aktuālajām grima modes tendencēm, izmantojot dažādus informatīvos avotus. 10. Spēja sadarboties pasūtījuma izpildē ar citiem speciālistiem. 11. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai. 12. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 14. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 15. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju. 16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas. ...

  Awarding bodyFrizieru skola "Studija - I"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pirtnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirts skola"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pavārs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības pārtikas produktu apstrādē. 2. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstīgi to funkcijām un ekspluatācijas noteikumiem. 3. Spēja pielietot atbilstīgus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus, ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskajām vielām. 4. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstīgi kvalitātes prasībām. 5. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīgas pārtikas ražošanas procesā. 6. Spēja novērtēt gatavo ēdienu kvalitāti atbilstīgi organoleptiskajiem rādītājiem. 7. Spēja lietot tehnoloģiskos, saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus. 8. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē. 9. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības noteikumus. 10. Spēja veikt darbu atbilstīgi uzdevumam, piedalīties lēmumu pieņemšanā un uzņemties atbildību. 11. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus. 12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus. 13. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālāko profesionālo pilnveidi profesijā. 14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. Prasmes: 1. Organizēt racionāli darba vietu, ievērojot darba drošības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus darbā ar ēdināša ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pavārs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības pārtikas produktu apstrādē. 2. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstīgi to funkcijām un ekspluatācijas noteikumiem. 3. Spēja pielietot atbilstīgus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus, ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskajām vielām. 4. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstīgi kvalitātes prasībām. 5. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīgas pārtikas ražošanas procesā. 6. Spēja novērtēt gatavo ēdienu kvalitāti atbilstīgi organoleptiskajiem rādītājiem. 7. Spēja lietot tehnoloģiskos, saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus. 8. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē. 9. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības noteikumus. 10. Spēja veikt darbu atbilstīgi uzdevumam, piedalīties lēmumu pieņemšanā un uzņemties atbildību. 11. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus. 12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus. 13. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālāko profesionālo pilnveidi profesijā. 14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. Prasmes: 1. Organizēt racionāli darba vietu, ievērojot darba drošības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus darbā ar ēdināša ...

  Awarding bodyProfesionālā vidusskola "RIMAN"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pavārs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības pārtikas produktu apstrādē. 2. Spēja pielietot tehnoloģiskās iekārtas atbilstīgi to funkcijām un ekspluatācijas noteikumiem. 3. Spēja pielietot atbilstīgus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus, ievērojot darba drošību saskarē ar ķīmiskajām vielām. 4. Spēja pieņemt un novērtēt izejvielas un palīgmateriālus atbilstīgi kvalitātes prasībām. 5. Spēja izvērtēt un paredzēt iespējamos riskus nekaitīgas pārtikas ražošanas procesā. 6. Spēja novērtēt gatavo ēdienu kvalitāti atbilstīgi organoleptiskajiem rādītājiem. 7. Spēja lietot tehnoloģiskos, saimnieciskās darbības uzskaites un atskaites dokumentus. 8. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē. 9. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības noteikumus. 10. Spēja veikt darbu atbilstīgi uzdevumam, piedalīties lēmumu pieņemšanā un uzņemties atbildību. 11. Spēja darboties komandā, ievērojot darba ētikas principus. 12. Spēja sekot jauninājumiem nozarē, izmantojot visus pieejamos informācijas avotus. 13. Spēja izvērtēt savu un kolēģu pieredzi, izvēloties optimālāko profesionālo pilnveidi profesijā. 14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. Prasmes: 1. Organizēt racionāli darba vietu, ievērojot darba drošības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus darbā ar ēdināša ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Nagu kopšanas speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyFrizieru skola "Studija - I"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Manikīra un pedikīra speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja organizēt un sakopt darba vidi atbilstoši veicamajam procesam, plānot tehnoloģiskā procesa darbu secību, nodrošinot klientu drošu apkalpošanu visu darba procesu laikā. 2. Spēja diferencēt roku un kāju ādas, nagu veselības stāvokli, novērtēt to struktūru, izvēlēties un lietot atbilstošu darba tehnoloģiju un profesionālo kosmētiku. 3. Spēja atbilstoši veicamajam darbam izvēlēties darba instrumentus, piederumus un aparatūru, darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus. 4. Spēja sazināties un sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi, elastīgi risināt problēmsituācijas. 5. Spēja precīzi izvēlēties un lietot dezinfekcijas līdzekļus un sterilizācijas aparatūru atbilstoši lietošanas instrukcijām un epidemioloģiskās drošības prasībām. 6. Spēja precīzi ievērot profesionālās roku un kāju kopšanas kosmētikas lietošanas un glabāšanas instrukcijas. 7. Spēja radoši veikt manikīra un pedikīra procedūras, kā arī pārzināt modes tendences, veidojot nagu formu un veicot nagu dizainu. 8. Spēja izvēlēties un lietot dažādas manikīra un pedikīra apstrādes tehnoloģijas veselas roku un kāju ādas, nagu apstrādē. 9. Spēja veikt manikīra un pedikīra procedūru, izmantojot atbilstošus roku un kāju kopšanas profesionālos līdzekļus, ieteikt klientiem atbilstošus līdzekļus roku un kāju kopšanai mājas apstākļos. 10. Spēja veikt kosmētisko roku un kāju masāžu. 11. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošīb ...

  Awarding bodyKuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Manikīra un pedikīra speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja organizēt un sakopt darba vidi atbilstoši veicamajam procesam, plānot tehnoloģiskā procesa darbu secību, nodrošinot klientu drošu apkalpošanu visu darba procesu laikā. 2. Spēja diferencēt roku un kāju ādas, nagu veselības stāvokli, novērtēt to struktūru, izvēlēties un lietot atbilstošu darba tehnoloģiju un profesionālo kosmētiku. 3. Spēja atbilstoši veicamajam darbam izvēlēties darba instrumentus, piederumus un aparatūru, darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus. 4. Spēja sazināties un sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi, elastīgi risināt problēmsituācijas. 5. Spēja precīzi izvēlēties un lietot dezinfekcijas līdzekļus un sterilizācijas aparatūru atbilstoši lietošanas instrukcijām un epidemioloģiskās drošības prasībām. 6. Spēja precīzi ievērot profesionālās roku un kāju kopšanas kosmētikas lietošanas un glabāšanas instrukcijas. 7. Spēja radoši veikt manikīra un pedikīra procedūras, kā arī pārzināt modes tendences, veidojot nagu formu un veicot nagu dizainu. 8. Spēja izvēlēties un lietot dažādas manikīra un pedikīra apstrādes tehnoloģijas veselas roku un kāju ādas, nagu apstrādē. 9. Spēja veikt manikīra un pedikīra procedūru, izmantojot atbilstošus roku un kāju kopšanas profesionālos līdzekļus, ieteikt klientiem atbilstošus līdzekļus roku un kāju kopšanai mājas apstākļos. 10. Spēja veikt kosmētisko roku un kāju masāžu. 11. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošīb ...

  Awarding bodyFrizieru skola "Studija - I"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Kuģa pavārs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyVentspils Tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages