• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 310 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Konditora palīgs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Galdnieka palīgs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantotās koku sugas. 2. Spēja lasīt vienkāršu kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavju rasējumus. 3. Spēja vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbam sagatavotām pozīcijas tipa darbmašīnām. 5. Spēja izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus, ievērojot izstrādājumu un detaļu rasējumus. 6. Spēja strādāt ar darbarīkiem un vienkāršiem rokas elektriskajiem instrumentiem un kopt tos. 7. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un darba vietas sakopšanu. 8. Zināt un ievērot darba aizsardzības prasības, ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības darba vietā un strādājot pie darbmašīnām, pielietot drošus darba paņēmienus. Prasmes: 1. Izprast vienkāršu konstrukciju kokizstrādājumu un sagatavju rasējumus. 2. Atšķirt kokmateriālus un ražošanā pielietotās koku sugas. 3. Vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Izgatavot koka savienojumus un vienkāršus koka izstrādājumus (līstes, grīdas dēļus, soliņus u.tml.). 5. Strādāt un kopt rokas instrumentus un vienkāršus rokas elektroinstrumentus. 6. Atšķirt galvenās kokapstrādes pozīciju tipa darbmašīnas. 7. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes palīgdarbus ar darbmašīnām (ripzāģmašīnām; lentzāģmašīnām; garenfrēzmašīnām; slīpmašīnām u.c.). 8. Veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtu kopšanu un t ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Būvstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Tirdzniecības zāles darbinieks

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences: 1. Spēja kvalitatīvi un laikā pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu un tirdzniecības uzņēmuma darba kārtības noteikumiem. 2. Spēja veikt preču iekšējo pieņemšanu un uzskaiti, sekojot preču atbilstībai tirdzniecības prasībām. 3. Spēja izprast un ievērot personīgās higiēnas prasības preču realizācijas procesā. 4. Spēja pielietot tirdzniecības uzņēmuma aprīkojumu un palīgierīces preču pārvietošanai un izvietošanai plauktos, vitrīnās un tirdzniecības zālē. 5. Spēja izvietot preces pēc preču grupām un veidiem, ievērojot izvietojuma plānus tirdzniecības zālē. 6. Spēja pastāvīgi sekot pārdodamo preču kvalitātei, izskatam un derīguma termiņam. 7. Spēja noteikt bojātas preces vai preces ar bojātu iepakojumu. 8. Spēja savākt, sašķirot izlietotos palīgmateriālus un iepakojumu, izmest tam paredzētajos konteineros. 9. Spēja uzturēt kārtībā un tīrībā tirdzniecības zāli, pielietot atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļus. 10. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, el ...

  Awarding bodySveķu internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Viesnīcas istabene

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyKuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. APLIECĪBA PAR VISPĀRĒJO PAMATIZGLĪTĪBU

  Mācīšanās rezultātus nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi speciālās pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumu Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.), 28. pielikumā: Lasīt standartu Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyĀbeļu pamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. APLIECĪBA PAR VISPĀRĒJO PAMATIZGLĪTĪBU

  Mācīšanās rezultātus nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.): Lasīt standartu Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyA. Spāģa Dunalkas pamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Mežstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences: 1. Spēja sēt vai stādīt kokus, izmantojot atbilstoši sagatavotu sēklu vai stādāmo materiālu un noteikt skaitu un stādu izvietojumu apmežojamās platībās. 2. Spēja kopt meža kultūras, jaunaudzes, atzarot augošus kokus un veidot koku vainagus sēklu plantācijās un meža platībās. 3. Spēja šķirot atsevišķi kraujamos kokmateriālu sortimentus, zarus kraut kaudzēs vai ieklāt pievešanas ceļā. 4. Spēja veikt darba pienākumus mežizstrādē, sēklu plantācijās un kokaudzētavās saskaņā ar Mežu uzraudzības padomes (FSC) un Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) mežsaimniecības sertificēšanas standartiem. 5. Spēja izmantot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus un instrumentus, pildot darba uzdevumus. 6. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 7. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 8. Spēja izprast un ievērot darba, dabas un vides aizsardzības prasības, veicot darba pienākumus mežistrādes darbos, sēklu plantācijās un kokaudzētavās. 9. Spēja lietot mežsaimniecībā izmantojamos ...

  Awarding bodyPelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Montāžas darbu atslēdznieks

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Palīgšuvējs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 4. speciālā internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages