• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 375 items
 1. Nutritional Sciences

  Das Fach Ernährungswissenschaften soll Fähigkeiten vermitteln, um Problemstellungen der Humanernährung theoretisch und praktisch zu bearbeiten. Das Masterstudium Ernährungswissenschaften gliedert sich in zwölf Module wovon vier Module Pflichtmodule für alle Studierenden des Masterstudiums Ernährungswissenschaften sind. Die anderen acht Module sind alternative Pflichtmodule und dienen der weiteren Spezialisierung in den Gebieten Molekulare Ernährung (Molecular Nutrition), Lebensmittelqualität und -sicherheit (Food Quality and Food Safety), Ernährungsepidemiologie (Nutritional Epidemiology) und Public Health Nutrition. Mit Ausnahme einzelner Lehrveranstaltungen in den alternativen Pflichtmodulen müssen die vorgeschriebenen Module vollständig innerhalb der jeweils gewählten Spezialisierung absolviert werden. Das Thema der Masterarbeit ist einem der Module des Masterprogramms Ernährungswissenschaften zu entnehmen. ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Biotechnology (E)

  Biotechnology is the integration of biosciences, chemistry and process engineering with the aim of technological use of organisms, cells and macromolecules for the processing, upgrading and treatment of biogenic raw materials for the production of materials for the benefit of society and the environment. Within the framework of the programme students must do a compulsory work placement in subject-related industrial enterprises or in non-university research, testing and examination institutions of altogether two months. The topic of the master’s thesis orients itself on a subject of the master’s programme and it will be supervised by the professors teaching the subject. The master’s examination consists of a pass grade on all required subjects and an oral examination before a committee (about the topic of the master’s thesis). ...

  Provider NameUniversität für Bodenkultur Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. Advanced Materials Science (E)

  The field of Advanced Materials Science deals with the (further) development, characterisation and application of materials. The development of new materials can be regarded as a foundation on which to open up future-oriented applications. The master’s programme is divided up into four semesters and includes the following general compulsory subjects: integrative laboratory materials, solid state physics, materials sciences, nuclear physics and quantum mechanics, applied chemistry, analytical chemistry, selection of materials, production and processing processes, characterisation of materials, physical properties of materials (1st and 2nd semester). As of the second semester students will choose their specialised elective courses, which include metallic and ceramic materials (ductility, original and deformation processes, functional materials), semiconductor process engineering and nanotechnology (physics of the semiconductor parts, surface chemistry, nanostructures and nanotechnology) as well as polymer sciences and plastics engineering (macromolecular materials, nanostructures in polymers, modern polymer characterisation). Students will be supported in undertaking a study period abroad. Students have to write a master's thesis. The study programme concludes with a master’s examination before a board of examiners. ...

  Provider NameTechnische Universität Graz in Kooperation mit der Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 4. Lesarstvo (Wood science and technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister bo pridobil znanje in sposobnost samostojnega reševanja sodobnih izzivov, kjer stremijo, da bi bila lesna surovina ustrezno vrednotena, oplemenitena in izkoriščena, da bi bili proizvodi visoko kvalitetni s čim večjim vložkom inovativnosti in razvoja, izdelani pa bi bili na okolju prijazen način in z okolju prijaznimi materiali ter da bi bili kakovostno oblikovani. Za njihov uspeh na trgu pa je ključno tudi ustrezno trženje. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je vzgojiti strokovnjaka, ki je sposoben reševati najzahtevnejše raziskovalne, razvojne, tehnološke in organizacijske naloge, opravljati samostojno razvojno in raziskovalno delo ter v skladu s sodobnimi izzivi skrbeti za vsestranski razvoj stroke na področju trajnostne rabe lesa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Strojništvo- razvojno raziskovalni program (Mechanical engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni učinkovito in tvorno reševati kompleksne razvojno raziskovalne probleme in projektno aplikativne naloge s področja širšega strojništva ter se interdisciplinarno povezovati. S tem namenom je študijski program razdeljen na vrsto študijskih smeri, ki jih glede na strokovne vsebine delijo na osnovne in interdisciplinarne smeri. Program neločljivo povezuje študij z znanstveno raziskovalnim in razvojnim delom. V času študija študent osvoji osnovne gradnike metodologije razvojno raziskovalnega dela ter si pridobi potrebne sposobnosti za samostojno in/ali skupinsko reševanje najzahtevnejših razvojnih nalog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Metalurgija in materiali (Metallurgy and materials)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo pridobil poglobljena in usmerjena znanja ter sposobnosti iz temeljnih področij metalurgije in materialov, glede na izbiro izbirnih predmetov pa še posebej poglobljena znanja iz posameznega področja metalurgije in materialov ali s tem povezanega področja. V okviru študija bo študent spoznal tradicionalna načela, nadgrajena z najnovejšimi dognanji, posredovana na sodoben način, s sodobno tehnologijo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Tehnologija polimerov (Polymer Technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so izobraziti diplomante s poglobljenim znanjem s področja polimernih in dopolnilnih materialov, tehnologij ter razvoja opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo tudi s pomočjo računalniško podprtnih tehnologij, za management procesov, projektov in kakovosti, za raziskovalno in razvojno delo ter omogočiti pridobivanje znanja, raziskovalnih izkušenj in kompetenc za samostojno pripravo, vodenje izvajanja projektov in predstavitvenih dosežkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za tehnologijo polimerov (Polymer Technology College)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študij je izrazito multidisciplinarnega in interdisciplinarnega značaja. Namenjen je tistim delovnim mestom, ki ne zahtevajo ozkega in izrazito specifičnega tehničnega znanja, pač pa široko tehnično razgledanost, dopolnjeno z znanji ekonomskih in organizacijskih ved. Zato so to strokovnjaki, ki so namenjeni integraciji različnih bolj ali manj ozko specializiranih delovnih skupin ali posameznikov v delujočo celoto, kar je sposobnost, ki se pričakuje od vodij projektov, delovnih skupin in proizvodnje. Kadar taki strokovnjaki niso v vlogi vodje skupin, pa delujejo kot povezovalni dejavnik med strokovnjaki različnih strok ter skrbijo za učinkovito prepoznavanje in reševanje problemov v različnih tudi zahtevnejših delovnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta (School of Engineering and Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Master Programme in Textile Value Chain Management

  Master Programme in Textile Value Chain Management ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Materials Engineering and Product Development

  In addition to the objectives referred to in the Higher Education Act (see 1.2 above), a student graduating from the master´s programme in Materials Engineering and Product Development shall have the following knowledge, skills, and judgement abilities.Knowledge and understanding· show in-depth understanding of various mechanical properties of metallic materials to develop more efficient processes and materials,· demonstrate advanced knowledge of characterisation methods of materials and their applications so as to understand the mechanical, surface, and tribological properties of various components produced by different methods and metallic materials,· demonstrate knowledge and understanding of various factors that influence materials and processes selection in production, distribution, usage, and recycling,· demonstrate knowledge and understanding of the product development process and the factors that drive the product modularisation,· demonstrate knowledge in non-linear finite element analysis with emphasis on material models.Competence and skills· demonstrate the ability, with an engineering approach, to solve problems related to industrial materials,· demonstrate the skill and ability to plan, implement, evaluate, and present projects orally and in written form in English,· demonstrate the ability to analyse problems in a structured way using problem-solving methods,· demonstrate the ability to create modular product concepts and to assess the impact of different alternatives through the product lifecycle ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages