• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 144 items
 1. agrármarketing és kereskedelmi menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek- az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek szervezési és irányítási feladatokat ellátni a mezőgazdasági és élelmiszertermékek kereskedelme területén;- gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására;- képesek az agrárágazat összefüggéseinek, az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, marketing programok kidolgozására és megvalósítására;- munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák;- alkalmasak a mezőgazdasági és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatok ellátására. Az agrármarketing és kereskedelmi menedzser ismeri:- az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit;- a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát;- az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait;- az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.      Személyes adottságok és készségek:   A szakon végzettek - rendelkeznek szintetizáló és ökonómiai szemléletű gon ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek: – az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek szervezési és irányítási feladatokat ellátni a mezőgazdasági és élelmiszertermékek kereskedelme területén; – gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására; – képesek az agrárágazat összefüggéseinek, az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, marketing programok kidolgozására és megvalósítására; – a szakirányú továbbképzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák; – alkalmasak a mezőgazdasági- és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatok ellátására; A szakmérnök ismeri: – az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit; – a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát; – az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait; – az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.   Személyes adottságok, készségek: – szintetizáló és ökon ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alkalmazott marketing tanácsadó

  Az Alkalmazott marketing szakon végzettek alkalmasak - a marketing területén szerzett speciális jártasságuk birtokában - a gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására. A tantárgyak egymásra épülésének logikája, hogy az alapozó, az elméleti és a módszertani ismereteket követik a gyakorlati alkalmazást segítő, készségfejlesztő tárgyak, tárgycsoportok. Az oktatás keretében előadások, esettanulmányokra épülő szemináriumok és számítógépes gyakorlatok váltogatják egymást. A szemináriumokon a gyakorlati ismeretek elsajátítása mellett a csoportmunkában való részvétel képességének fejlesztése és a prezentációs készség tökéletesítése is cél. A képzés során megszerzett ismeretek és készségek a marketingtervezéstől az operatív marketingmunkán át a marketing hatékonyságának ellenőrzéséig bármely munkafázisban alkalmazhatók.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a.) Az Alkalmazott marketing szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: * a vállalati gazdálkodás átfogó kategóriáit,  * a teljesítmény mérésének módszereit és a marketing területtel való kapcsolatát, * megismerik az alapvető piactípusok jellegzetes vonásait,  * a fogyasztói és a vállalati érték megértését, létrehozását és eljuttatását,  * a marketing menedzsment legfontosabb elemzési és tervezési eszközei megismerése (környezet- és versenytárs analízis, tervezés, stratégiaalkotás) mellett a hallgatók elemező és szintetizáló készségének fejlesztésével járulnak hozzá a marketing szemlélet kialakítá ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Bachelor in het communicatiemanagement

  1. Autonoom een communicatieprobleem formuleren en daarrond bestaande informatie opzoeken, kritisch analyseren en gebruiken. 2. Meewerken aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht en hierover rapporteren aan vakgenoten en leken. 3. Zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan voor profit en social profit, private en overheidsorganisaties uitwerken en realiseren op basis van de bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen en doel-/publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen. De impact van concrete acties evalueren. 4. Communicatie van, binnen en rond organisaties opzoeken, analyseren en synthetiseren met het oog op communicatieadvies 5. Informatieve en persuasieve boodschappen creëren voor zowel interne als externe communicatiemedia. 6. Zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan. Vlot en doelgroepgericht communiceren en presenteren in meerdere talen, zowel mondeling als schriftelijk 7. Communicatieprojecten efficiënt en effectief zelfstandig organiseren. Externe toeleveranciers en medewerkers briefen en aansturen. Communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair opvolgen. 8. Professionele interne en externe contacten opbouwen en onderhouden. 9. Op vlak van audiovisuele media en multimedia de basistechnieken to ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor of Arts (Honours) in Business Studies (Marketing)

  Bachelor of Arts (Honours) in Business Studies (Marketing) ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Marketing

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Marketing

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Bachelor of Arts (Honours) in Marketing

  Bachelor of Arts (Honours) in Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Marketing

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Marketing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Marketing Practice

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Marketing Practice ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages