• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 310 items
 1. Administrative Assistant

  Perform administrative tasks relating to the operation of a company or public service, following established procedures. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Agricultural Machinery Operator

  Drive and operate farm tractors - with and without mounted or towed equipment -, and agricultural machinery, duly complying with safety, hygiene, and health in agricultural work, and environmental protection standards ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Agricultural Operator

  Perform tasks related to the production of agricultural products of plant origin, by applying techniques, methods and production modes compatible with the preservation of resources and environmental protection, taking into account the specific crop requirements, and the soil and climatic conditions, respecting product quality standards, while complying with food safety standards, and safety, hygiene, and health in agricultural work standards. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Air freight and baggage handler (ramp handler)

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01166) - Communiceert effectief en efficiënt - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt efficiënt samen met collega's - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op - Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) ● Werkt met oog voor kwaliteit (co 01167) - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling - Respecteert etiketten en markeringen ● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 01168) - Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures - Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe - Werkt ergonomisch - Gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften - Respecteert veiligheids- en milieuvoorschriften * PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ● Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op (co 01169) - Houdt de werkplek schoon - Sorteert afval volgens de richtlijnen ● Gebruikt arbeidsmiddelen (co 01170) - Controleert de arbeidsmiddelen voor en na gebruik - Gebruikt arbeidsmiddelen op een veilige en efficiënte manier ● Organiseert de dagelijkse werkzaamheden (co 01171) - Ontvangt en begrijpt de opdracht - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt d ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Allround administrative support

  ● Sorteert en verdeelt binnenkomende interne (elektronische) post volgens de richtlijnen van de organisatie (M160301 Id16576-c/34505-c/5784-c) - Verzamelt, klasseert en verdeelt post, dossiers, pakjes,... - Stelt de stukken ter beschikking van de afdelingen - Kopieert documenten - Gebruikt kantoorsoftware - Gaat vertrouwelijk om met informatie ● Bereidt uitgaande post voor, sorteert en stuurt uit (co 01188) - Verzamelt en treft de nodige voorbereidingen om de stukken uit te sturen (post, dossiers, pakjes... ) - Legt de stukken klaar voor verzending - Neemt telefonisch contact op met de betrokkenen in functie van de verzending ● Ontvangt te verwerken documenten , controleert en vraagt instructies over de termijn, het aantal ... (M160601 Id17102-c) - Stelt de nodige vragen over de uit te voeren opdracht - Neemt de nodige notities over de opdracht - Legt prioriteiten binnen eigen takenpakket ● Digitaliseert en verwerkt documenten en data (M160601 Id17424-c) - Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) - Scant documenten in - Typt teksten - Typt blind - Voert gegevens in - Neemt een ergonomische houding aan ● Controleert de juistheid van de informatie tijdens de invoer en verbetert fouten (M160601 Id1030) - Leest na en controleert de eigen ingevoerde informatie - Schrijft foutloos in de taal die de organisatie vraagt voor de taken die hij/zij moet uitvoeren ● Indexeert, klasseert en archiveert (elektronische) documenten (M160601 Id24109-c) - Verzamelt, ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Apiculture Operator

  Organize and perform tasks related to the production, protection, maintenance, and operation of bee colonies in rural areas, in order to ensure their sustainable management through appropriate techniques and procedures, duly respecting product quality standards, while complying with safety, hygiene, and health in apiculture work standards, and environmental protection standards, as well as the applicable legislation on apiculture. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 7. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Būvstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 3. speciālā pamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Galdnieka palīgs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences: 1. Spēja atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantotās koku sugas. 2. Spēja lasīt vienkāršu kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavju rasējumus. 3. Spēja vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbam sagatavotām pozīcijas tipa darbmašīnām. 5. Spēja izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus, ievērojot izstrādājumu un detaļu rasējumus. 6. Spēja strādāt ar darbarīkiem un vienkāršiem rokas elektriskajiem instrumentiem un kopt tos. 7. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un darba vietas sakopšanu. 8. Zināt un ievērot darba aizsardzības prasības, ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības darba vietā un strādājot pie darbmašīnām, pielietot drošus darba paņēmienus. Prasmes: 1. Izprast vienkāršu konstrukciju kokizstrādājumu un sagatavju rasējumus. 2. Atšķirt kokmateriālus un ražošanā pielietotās koku sugas. 3. Vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Izgatavot koka savienojumus un vien ...

  Awarding bodyKatvaru internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Grāmatu labotājs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 1. speciālā internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Konditora palīgs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDzelzavas internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages