• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 367 items
 1. AGRICULTURAL ENGINEERING

  AGRICULTURAL ENGINEERING (AGROINDUSTRIJSKO INŽENјERSTVO) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Agriculture in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Agriculture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 2. Apparel Technologies and Business

  Students of Clothing Technologies and Business study Philosophy, Foreign Language, Psychology of Communication, Mathematics, Chemistry, Information Technologies, Engineering and Computer Graphics, Human Safety, Sewing Computer-Assisted Projection, Quality Management, Special Painting, Management, Business Economics, Law, Sewing Materials, Sewing Technological Equipment, Clothes Design, Study of Sewing Process, Record of Sewing Production, Sewing Projection, etc. Practical studies last 30 weeks and include: skills formation, projection of garments, projection of suits, industrial, enterprise activity planning and final practice. During these studies students consolidate and improve the skills of sewing projection and production, technologist's job, business organizing abilities, etc. Clothes Technologies and Business study programme is intended for individuals who possess secondary school education and seek to create fashionable clothes. ...

  Provider NameVilnius College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Apģērbu un tekstila tehnoloģija- Prof. bak. studijas

  1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3.-4. kurss - Rīgā (pilna laika); 1.-3. kurss jāmācās filiālē, 4.-5. kurss - Rīgā (nepilna laika). Studiju programmas mērķi: • sagatavot valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos augsti kvalificētus tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus, kas pārvalda nozares moderno tehnoloģiju pamatus un specializētās projektēšanas metodes. • nodrošināt integrētu inženierstudiju bakalaura programmu, kas dod vienotu inženiertehnisku sagatavotību un materiālzinātņu pamatus apģērba un tekstila nozarē, ar izvēles iespējām specializēties kādā no četriem specializācijas virzieniem. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: • izglītot tekstila un apģērbu ražošanas nozares darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus speciālistus; • īstenot studiju programmu, kas aptvert dažādās, ar atšķirīgajām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītās jomas, dot iespēju studējošajiem apgūt nozares inženierzinātņu pamatus, orientēties atsevišķo tehnoloģiju specifikā; • sagatavot ražošanas inženierus ar plašu redzesloku, kas spētu patstāvīgi radoši strādāt un vadīt kādu no tekstila nozares jomām; • attīstīt studējošo spējas patstāvīgi analizēt un risināt konkrētus produkcijas projektēšanas, kā arī ar ražošanas uzņēmumu projektēšanu, organizāciju, vadību un izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanu saistītus uzdevumus; • attīstīt studējošo spējas patstāvīgi risināt praktiskus, ar tekstila tehnoloģiskajiem procesiem un to projektēšanu, vadību un ražošanas organizāciju saistītus uzdevumus, darbojoties gan individu ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Apģērbu un tekstila tehnoloģija- Prof. bak. studijas

  Specializācijas • apģērbu konstruēšanā • apģērbu tehnoloģijā • tekstila tehnoloģijā (vērpšana, aušana, adīšana) • apģērbu un tekstila patēriņzinībās. Studējot apģērbu konstruēšanu un tehnoloģiju, tiek apgūti tērpu vizuālas mākslas pamati, modes tirgzinības un prečzinības, apģērbu konstruēšana un datorprojektēšana, apģērbu tehnoloģija, datormācība, ekonomika, tekstila materiālmācība, šūšanas fabriku un modes darbnīcu projektēšana un citi studiju priekšmeti. Mācoties tekstila tehnoloģijas, apgūtas tiek vērpšana, aušana, adīšana, šo izstrādājumu projektēšanas un ražošanas daudzveidīgi aspekti. Sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecību ir iecerēts studentu prakses iespējas paplašināt ar specializēto tekstiliju un apģērbu ražotnēm ASV, Šveicē un Vācijā. Absolventi sekmīgi strādā Latvijas un ārzemju tekstiluzņēmumos un tirdzniecībā par dažāda līmeņa vadītājiem, speciālistiem un ekspertiem nozares jautājumos dažādās ar valsts pārvaldi saistītās institūcijās, kā arī izglītības iestādēs par skolotājiem, meistariem un pasniedzējiem. Nākamās nodarbinātības apraksts Studiju programmas absolventi var strādāt tekstila vai apģērbu ražošanas uzņēmumos par dažāda līmeņa vadītājiem, tehnologiem, konstruktoriem, dizaineriem, ražošanas organizatoriem, kā arī valsts iestādēs un tirdzniecības organizācijās var veikt darbus, kas saistīti ar tekstilizstrādājumu iepirkumu un kvalitātes jautājumiem. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Bachelor of Engineering, Materials Processing Technology

  Sustainable material choices are needed all around us in our daily lives. Our society needs to save energy and fresh water, as well as minimize waste from consumption and the production of daily products. During your studies you will learn about bio-based polymers as sustainable material choices, and the efficient and cost-effective use of materials in general. You will also become familiar with current product applications for conserving energy and fresh water resources. Your studies combine modern polymer technology and processing, as well as sustainable product development and design. You learn about new product innovation and about the functional materials involved. What does it take to develop and design a smart product using the right materials? ...

  Provider NameArcada University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bachelor programme in Materials Engineering, specialisation metallurgy

  Utbildningen i Materialteknik och metallurgi ges i Filipstad och ger breda kunskaper om material och speciellt deras framställning. Efter examen väntar en bred arbetsmarknad och behörighet till masterstudier vid Luleå tekniska universitet. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor Programme in Mining and Geotechnical Engineering

  Utbildningen i Berg- och anläggningsteknik som ges i Filipstad ger breda kunskaper om bergmaterial och dess användning. Efter examen väntar en karriär inom den expansiva berg- och anläggningsbranschen och behörighet till masterstudier vid Luleå tekniska universitet. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bionika v tehniki (Bionics in Engineering)

  Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je izobraziti diplomante z interdisciplinarnim znanjem naravoslovja, tehnike in mehatronike ob upoštevanju ekologije in učinkovite rabe resursov. Po opravljenem študiju se bodo lahko vključili v delovni proces v gospodarske organizacije, v zasebna in javna podjetja, v upravo ali nadaljevali študij. Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študenti bodo osvojili predvsem znanja iz naravoslovja (biologija, kemija, fizika, matematika), tehnike (energetika, mehanika, senzorika, aktuatorji, avtomatizacija), ekologije in trajnostnega razvoja. V izbirnem delu se študent odloči za študij razvoja bionskih proizvodov in procesov ali za vodenje proizvodnje. Program je sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu študent pridobi temeljna strokovno teoretična znanja naravoslovja. V drugem delu teoretična znanja nadgradi s strokovnimi znanji tehnike s poudarkom na učinkoviti rabi energije in trajnostnem razvoju. V tretjem, izbirnem delu, pa se odloči za poglobljen študij razvoja bionskih procesov ali vodenja proizvodnje s poudarkom na kakovosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola na Ptuju (College of Ptuj )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. BSc in Civil Engineering

  Learning outcomes for BSc in Civil Engineering The programme leading to a BSc degree in Civil Engineering is 210 ECTS credits. Students take 54 ECTS credits in fundamental courses that are the same for all 3.5 year BSc engineering programmes. They take 120 ECTS credits in courses that are specific to their chosen discipline (Civil Engineering); of these, civil engineering students are encouraged to take 24 ECTS credits in courses that comprise a "specialisation package" in structural design, installations or construction. Other elective courses are worth 12 ECTS credits. Students conclude their studies with a final project of 24 ECTS credits, most often in collaboration with a firm in the relevant industry. There is an emphasis on practical, hands-on engineering skills and on preparing students for a career in industry after graduation. Upon completion of the BSc programme, the student should possess general knowledge and understanding of the following: KNOWLEDGE The basic principles of mathematics that are fundamental to analysis, design and optimization in civil engineering, including: The basic principles of calculus, differentiation and integration. Vectors, matrices, determinants, eigenvalues, eigenvectors and solving systems linear equations. 1st and 2nd degree differential equations and their general solution form and methods using Fourier and Laplace transform, complex numbers and complex exponentials. Probability and statistics, data analysis and error estimates. Numerical method ...

  Provider NameHR

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. CLOTHING

  CLOTHING (KONFEKCIJA) is Bachelor programme (180ECTS) of applied studies offered by the Textile College of Applied Studies in Leskovac. ...

  Provider NameTextile College of Applied Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages