• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 111 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizuālā tēla stilists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja pozitīvas saskarsmes rezultātā mērķtiecīgi iepazīt klienta vēlmes, vajadzības un iespējas. 2. Spēja vizualizēt asociatīvo koptēlu atbilstoši uzdevumam. 3. Spēja prezentēt koptēla ieceri un radoši to pilnveidot sadarbībā ar klientu. 4. Spēja pieņemt lēmumu par veicamajiem darbiem, to secību, atbilstošākajiem līdzekļiem, tehnoloģijām un materiāliem koptēla veidošanā. 5. Spēja komplektēt tērpu un aksesuārus koptēla veidošanai. 6. Spēja veidot frizūru un grimu koptēla veidošanai. 7. Spēja apgleznot seju un augumu koptēla veidošanai. 8. Spēja pieskaņot vidi vienota koptēla veidošanai. 9. Spēja iekārtot darba vidi koptēla radīšanai. 10. Spēja plānot koptēla izstrādes budžetu, sastādīt izmaksu tāmi un noteikt pakalpojuma cenu. 11. Spēja sadarboties koptēla veidošanā ar nepieciešamajiem speciālistiem. 12. Spēja sekot līdzi aktuālajām modes tendencēm un jaunākajām tehnoloģijām, izmantojot dažādus informatīvos avotus. 13. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai. 14. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 15. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 16. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju. 17. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 18. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 19 ...

  Awarding bodyMācību centrs "ELISANDA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizāžists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja novērtēt klienta personību un sejas ādas tipu. 2. Spēja konsultēt klientu grima izvēlē un sejas korekcijas jautājumos, radoši izmantojot zināšanas modes vēsturē, aktuālajās tendencēs un pozitīvas saskarsmes veidošanā. 3. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādāt pakalpojuma izmaksu tāmi un noformēt nepieciešamo dokumentāciju. 4. Spēja skicēt grimu. 5. Spēja sagatavot klienta sejas ādu grima uzklāšanai. 6. Spēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus, tehnoloģijas un materiālus grima uzklāšanai. 7. Spēja veidot daudzveidīgu grimu un izmantot specefektu materiālus atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm. 8. Spēja pieskaņot grimu klienta izvēlētajam tērpam. 9. Spēja sekot līdzi aktuālajām grima modes tendencēm, izmantojot dažādus informatīvos avotus. 10. Spēja sadarboties pasūtījuma izpildē ar citiem speciālistiem. 11. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai. 12. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 14. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 15. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju. 16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas. ...

  Awarding bodyRīgas Stila un modes profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizāžists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja novērtēt klienta personību un sejas ādas tipu. 2. Spēja konsultēt klientu grima izvēlē un sejas korekcijas jautājumos, radoši izmantojot zināšanas modes vēsturē, aktuālajās tendencēs un pozitīvas saskarsmes veidošanā. 3. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādāt pakalpojuma izmaksu tāmi un noformēt nepieciešamo dokumentāciju. 4. Spēja skicēt grimu. 5. Spēja sagatavot klienta sejas ādu grima uzklāšanai. 6. Spēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus, tehnoloģijas un materiālus grima uzklāšanai. 7. Spēja veidot daudzveidīgu grimu un izmantot specefektu materiālus atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm. 8. Spēja pieskaņot grimu klienta izvēlētajam tērpam. 9. Spēja sekot līdzi aktuālajām grima modes tendencēm, izmantojot dažādus informatīvos avotus. 10. Spēja sadarboties pasūtījuma izpildē ar citiem speciālistiem. 11. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai. 12. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 14. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 15. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju. 16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas. ...

  Awarding bodyFrizieru skola "Studija - I"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Veļas mazgātājs un gludinātājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Viesmīlis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja sagaidīt viesus, izprast un izpildīt to vēlmes un nodrošināt viesu apkalpošanu saskaņā ar uzņēmuma standartiem. 2. Spēja pieņemt un noformēt pasūtījumu, nodot to izpildei virtuves un bāra personālam. 3. Spēja klāt galdus ikdienas ēdienreizēs, banketos un svinībās, izmantot galda klāšanas un dekorēšanas inventāru atbilstoši ēdienkartei, dzērienu kartei, pasākuma veidam un viesu vēlmēm. 4. Spēja pasniegt ēdienus un dzērienus, ievērojot viesu apkalpošanas standartus. 5. Spēja pārzināt, ieteikt un piedāvāt vīnus saskaņā ar vīnu karti un ēdienkarti. 6. Spēja veikt un uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi viesu apmierinātībai un labsajūtai. 7. Spēja risināt viesu apkalpošanas laikā radušās problēmsituācijas uzņēmumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši rīkoties nestandarta un stresa situācijās, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros. 8. Spēja organizēt un veikt uzņēmuma tirdzniecības telpas un darba vietas sagatavošanu darbam. 9. Spēja veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar viesiem, izmantot kases norēķinu sistēmas un maksājumu karšu termināļus. 10. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem viesmīlības pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros. 11. Spēja organoleptiski novērtēt produktu, izejvielu, ēdienu un dzērienu kvalitāti. 12. Spēja raksturot, noteikt un lietot nepieciešamos produktus, materiālus un tehnoloģiskās iekārtas viesu apkalpošanas procesā. 13. Spēja liet ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesmīlības uzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu. 2. Spēja organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un vietējās tūrisma aktivitātes. 3. Spēja strādāt komandā un pieņemt lēmumus, izmantojot saskarsmes pamatprincipus. 4. Spēja izvērtēt sava darba kvalitāti. 5. Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu viesu apkalpošanu. 6. Spēja uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus, palīdzēt risināt radušās problēmas un veikt norēķinus. 7. Spēja izvēlēties situācijai atbilstošu apkalpošanas veidu un organizēt telpu un galdu sakārtošanu atbilstoši apkalpošanas veidam. 8. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un lietvedības noteikumiem. 9. Spēja sastādīt, pārzināt un lietot darba procesā norēķinu, inventarizācijas un atskaites dokumentāciju. 10. Spēja apkalpot viesus, sazinoties valsts valodā, vismaz divās svešvalodās, un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās. 11. Spēja ievērot uzvedības, kultūras un pieklājības normas. 12. Spēja piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes servisu, sadarbojoties ar kolēģiem. 13. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojot profesionālās zināšanas. 14. Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojoties ar kolēģiem. 15. Spēja izmantot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiski lietojot drošības tehni ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Viesnīcu pakalpojumu speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja iekārtot un uzturēt kārtībā viesnīcas darba vidi un telpas. 2. Spēja pārzināt profesionālo viesnīcu datorprogrammu darbības pamatprincipus, lietot biroja tehniku. 3. Spēja uzņemt un reģistrēt viesi, noskaidrot tā vēlmes. 4. Spēja informēt un pārdot viesim viesnīcas pakalpojumus, informēt par papildpakalpojumiem un piedāvājumiem. 5. Spēja pieņemt lēmumu par veicamajiem darbiem, to secību, atbilstošākajiem līdzekļiem, tehnoloģijām un materiāliem pakalpojuma veidošanā un izpildē. 6. Spēja apkalpot viesus viesnīcā, koordinējot viesnīcas dienestu darbību. 7. Spēja pārzināt viesnīcas darba organizāciju, visu viesnīcas dienestu darbību, darba pienākumus un atbildību. 8. Spēja pārzināt un nepieciešamības gadījumā pildīt saimnieciskā dienesta personāla pienākumus. 9. Spēja pārzināt ēdināšanas pakalpojumu darba organizēšanu viesnīcā, piedāvāt ēdināšanas pakalpojumus atbilstoši viesa vēlmēm un viesnīcas standartam. 10. Spēja plānot, organizēt un koordinēt semināru un citu pasākumu norisi sadarbībā ar kolēģiem un iesaistītajiem speciālistiem. 11. Spēja aprēķināt pakalpojuma kopējās izmaksas un noteikt tā cenu. 12. Spēja izpētīt un izvērtēt viesnīcas pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti viesnīcas piedāvājuma un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. 13. Spēja pilnveidot pakalpojumu kvalitāti un viesnīcas procesu norisi un izstrādāt jaunus viesnīcas pakalpojumu veidus. 14. Spēja sek ...

  Awarding bodyProfesionālā vidusskola "RIMAN"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Tūrisma informācijas konsultants

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: SPA meistars

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "ELISANDA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: SPA speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja nošķirt SPA procedūras vispārējās labsajūtas sniegšanai no terapeitiska rakstura procedūrām. 2. Spēja izprast cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu un to sistēmu fizioloģiskās funkcijas. 3. Spēja noteikt klienta konstitucionālo tipu un muskuļu tonusu. 4. Spēja izvēlēties SPA procedūras, sadarbojoties ar klientu. 5. Spēja veidot un piedāvāt klientam SPA kompozīcijas, SPA programmas un SPA kompleksus. 6. Spēja informēt un konsultēt klientu par SPA procedūru secību un savienojamību ar citām procedūrām. 7. Spēja formulēt un izskaidrot SPA procedūras vēlamos rezultātus. 8. Spēja izvēlēties un pielietot atbilstošu darba vietas aprīkojumu un iekārtas. 9. Spēja pieņemt lēmumu par veicamajiem darbiem, to secību, atbilstošākajiem līdzekļiem, tehnoloģijām un materiāliem. 10. Spēja novērtēt klienta psihoemocionālo stāvokli, to dokumentēt. 11. Spēja veikt ķermeņa kopšanas procedūras (ķermeņa kosmētisko masāžu, SPA ūdens procedūras, īstenot SPA masāžas tehnikas). 12. Spēja veikt SPA procedūras, ievērojot multisensorās iedarbības teoriju. 13. Spēja veidot harmonisku un relaksējošu SPA darba vidi. 14. Spēja veidot pozitīvu sadarbību ar klientu. 15. Spēja nodrošināt klienta informācijas konfidencialitāti. 16. Spēja uzturēt pozitīvu, uzticības pilnu psihoemocionālo mikroklimatu darbavietā. 17. Spēja pielietot procedūrās SPA profesionālās kosmētikas, ekokosmētikas, aromaterapijas un fitoterapijas līdz ...

  Awarding bodyMācību centrs "ELISANDA"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages