• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 9 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Aprūpētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Aprūpētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Asistents personām ar dzirdes traucējumiem

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja identificēt un izvērtēt personas ar dzirdes traucējumiem vajadzības, izvēloties atbilstošo darbību. 2. Spēja plānot, organizēt un vadīt personas ar dzirdes traucējumiem sazināšanos ar citām personām. 3. Spēja precīzi interpretēt informāciju. 4. Spēja piedāvāt alternatīvus individuālo problēmu risinājumus. 5. Spēja sekmēt personas ar dzirdes traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā. 6. Spēja novērtēt sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar dzirdes traucējumiem. 7. Spēja sazināties zīmju valodā. 8. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties vienā no svešvalodām, izmantojot zīmju valodu. 9. Spēja veicināt izpratni sabiedrībā par personas ar dzirdes traucējumiem kultūrvidi. 10. Spēja izprast un ievērot normatīvos aktus, kas saistīti ar asistenta darbību. 11. Spēja analizēt, izvērtēt un pilnveidot savu profesionālo darbību. 12. Spēja respektēt personas ar dzirdes traucējumiem pašnoteikšanos, veicināt viņa neatkarības sasniegšanu. 13. Spēja ievērot konfidencialitāti. 14. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē. Prasmes: 1. Sekmēt personas ar dzirdes traucējumiem mijiedarbību ar sociālo vidi, sniedzot ieteikumus starppersonu atbalsta sistēmas pilnveidei. 2. Piesaistīt un izmantot resursus personas ar dzirdes traucējumiem vajadzībām. 3. Veidot profesionālo un psihoemocionālo kontaktu ar personu ar dzirdes traucējumiem un ...

  Awarding bodySociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Aprūpētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. ATESTĀTS PAR ARODIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Aprūpētājs

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes un lietošanas līmenī. - Izmanto padziļinātas zināšanas ar atbilstošu teorētisku pamatojumu šaurās darbības jomās. - Patstāvīgi interpretē pieejamo informāciju. - Veic kompleksas (sarežģītas) darbības – pārsvarā prognozējamās situācijās. - Ir vispārīgas zināšanas atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes un profesijai būtiskās prasmes atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu un sasniegt rezultātu ierobežotā laikā. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas. - Pilnveidota latviešu valodas un svešvalodas(-u) prasme. - Apzinās sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus. - Profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - Ir priekšstats par Eiropas Savienības valstu darbaspēka mobilitātes principiem. - Adekvāti novērtē savas spējas. - Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām. - Veic noteiktu uzdevumu ierobežotā laikā. - Prot pieņemt lēmumu – pārsvarā pazīstamos apstākļos. - Uzņemas atbildību par profesionālās darbības rezultāta kvalitāti un kvantitāti. - Darbībā ir sistemātisks un racionāls. - ...

  Awarding bodyRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Egészségfejlesztési segítő

  A képesítéssel rendelkező képes: Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani. Felismeri a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, képes egyszerű probléma-térképet készíteni. Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében. Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában. Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével. Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismeri a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat. Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítja. Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során. Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a szakemberekkel. Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújt a hozzátartozóknak. Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyel a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is. Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Óvodai dajka

  A képesítéssel rendelkező képes: az óvodapedagógussal való együttműködésre a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére munkavédelmi előírások betartására a beteg gyermek ápolására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Nevelőszülő

  A képesítéssel rendelkező képes: szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására információk gyűjtésére, információforrások kezelésére a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás végezésére a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit a gyermekek motiválására a gyermek képességeinek kibontakozásának elősegítésére a gyermek lelkiállapotának változásainak észlelésére, problémafeltárás végezésére megismerni/felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását elősegítni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását előkészíteni és szükség esetén ellátni a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását ellátni kormányhivatal kijelölése alapján - a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat biztosítani a környezete balesetés akadálymentességét használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Early Childhood Education and Care Support

  Early Childhood Education and Care Support ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland