• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 84 items
 1. Orthopaedic technologist (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, performs and controls own work, makes rational use of energy, material and time, protects own health, health of others and the environment in special working conditions, communicates with co-workers and clients, uses modern information and communication technologies, physically and mentally prepares the patient for the intervention, makes, implements and adapts therapeutic immobilisations using plaster or synthetic materials, taking into account the medical report and X-ray image, applies and adapts orthopaedic and technical devices, participates in a healthcare team in the repositioning of fractures and sprains, controls, corrects, removes or supplements therapeutic immobilisations, provides nursing care to the patient, carries out health education work and transfers knowledge, skills, experience and innovations from the profession to students and new co-workers. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Oral hygienist (no legal status)

  The student will be able to: (general competences) keep up to date with specialist literature, adapt to a constantly developing profession, show responsibility, communicativeness, precision, creativity, perseverance, honesty and decisiveness in accordance with ethical principles, take a holistic approach to the patient and knowledge – establish a good relationship with patients and their family members, behave courteously and respectfully towards patients and people in general, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment and show responsibility for own safety and the safety of others, (vocationally specific competences) plan, prepare, implement and check own work, communicate with patients, family members and co-workers in a dental team and with other professionals, use technical terminology and communicate in a foreign language, use modern information and communication technologies, participate in a dental nursing team for oral hygiene activity and in coordinating the work of support services, compile dental documentation and other documentation, keep records of, order and store materials for the provision of oral hygiene, maintain dental tools, instruments and equipment, perform oral hygiene for individuals in different stages of life and conditions, acquire knowledge about the importance of teeth, periodontal tissues and the oral cavity, acquire knowledge about the effect of systemic diseases on oral health, provide oral hygiene advice and education to all sections of ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Ambulance worker (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and oversee their own work, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, work as part of a professional team, communicate with co-workers, patients and patients' relatives, use modern information and telecommunication technologies, prepare themselves, the ambulance, the patient area and equipment in the ambulance, collect a patient, transport them to the final location and hand them over for further care, provide emergency first aid to a patient; in this context carry out basic resuscitation procedures and use a (semi-)automatic defibrillator, document incidents and procedures from reception of the intervention order to handover of the patient in the final location.  ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Paramedic (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, performs and controls own work, makes rational use of energy, material and time, protects health and the environment, participates in a professional team, communicates with co-workers, patients and patients' relatives, uses modern information and telecommunications technologies, prepares self, the ambulance, the patient compartment and ambulance equipment, collects the patient, transports him/her to the final location and hands him/her over for further care, provides first aid and emergency medical aid to the patient; in this context performs basic resuscitation procedures and uses a (semi-)automatic defibrillator, documents all incidents and procedures from receiving the emergency call to handing over the patient at the final location.   ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Zobu higiēnists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja veikt visu vecuma grupu pacientu klīniski diagnostisku mutes izmeklēšanu saistībā ar vispārējo veselības stāvokli. 2. Spēja nodrošināt pacienta zobu rentgenoloģisku izmeklēšanu un mutes saslimšanas diagnostiku sadarbībā ar zobārstu. 3. Spēja sadarbībā ar zobārstu sastādīt pacientam mutes saslimšanu profilakses un klīnisko (periodontoloģisko) ārstēšanas plānu. 4. Spēja sadarbībā ar zobārstu vai speciālistu periodonta slimību ārstēšanā (periodontologu) veikt un izvērtēt zobu un ap zobu esošo audu klīnisko (periodontoloģisko) ārstēšanu. 5. Spēja izpildīt un izvērtēt mutes saslimšanu profilakses plānu individuāli katram pacientam visās vecuma grupās, kā arī pacientam ar īpašām vajadzībām. 6. Spēja sadarbībā ar zobārstu veikt un izvērtēt zobu un ap zobu esošo audu klīnisko (terapeitisko) ārstēšanu. 7. Spēja izvēlēties pacienta profilaktiskās un ārstnieciskās aprūpes veidus atbilstoši stomatoloģisko saslimšanu profilakses, terapijas un periodontoloģijas metodēm. 8. Spēja izglītot pacientu un sniegt vispusīgu primāro aprūpi pacientam visās vecuma grupās, ievērojot mutes slimību ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja izprast likumsakarības un kopsakarības vesela cilvēka attīstībā un organisma fizioloģiskajās norisēs kā vienotā veselumā. 2. Spēja izprast un pārzināt veselīga dzīvesveida pamatprincipus un veselību veicinošo faktoru pozitīvo ietekmi dzīves kvalitātes uzlabošanai, saistību starp fizisko, garīgo un sociālo veselību profesionālās darbības kontekstā. 3. Spēja orientēties ādas slimību diagnostikas pamatos un apzināties savas kompetences robežas ādas slimību gadījumos. 4. Spēja noteikt nervu sistēmas lomu kāda orgāna vai organisma kā vienota veseluma funkcionēšanā, aprakstīt un analizēt fizioloģiskās problēmas, atpazīt dažas raksturīgākās slimības. 5. Spēja atpazīt cēloņu un seku sakarību starp kaitīgo ieradumu un seksuāli transmisīvo slimību ietekmi uz vispārējo un reproduktīvo veselību. 6. Spēja novērtēt uztura produktu vērtību, izvēlēties pašam un slimību gadījumos ieteikt vajadzīgos produktus lietošanai mājas apstākļos dažāda vecuma klientiem, t.sk., ievērojot atsevišķu klientu grupu specifiku, piemēram, sportistiem, grūtniecēm, zīdītājām un veciem cilvēkiem. 7. Spē ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Podologs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja veikt visu vecuma grupu pacientu pēdu izmeklēšanu, pēdu veselības stāvokļa izvērtēšanu, pēdu problēmu diagnosticēšanu. 2. Spēja veikt profesionālu pēdu aprūpi, izvēloties pēdu aprūpes metodes atbilstoši pacienta problēmām. 3. Spēja veikt nagu korekciju, ortoniksiju un nagu protezēšanu. 4. Spēja veikt diabētiskās pēdas pacienta aprūpi. 5. Spēja veikt vingrojumu kompleksu, pēdu masāžu un fizioprocedūras pēdām (kontrastvannas, parafīna aplikācijas). 6. Spēja sniegt pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtās situācijās un hronisku slimību paasinājuma gadījumos. 7. Spēja pielietot profesionālas saskarsmes iemaņas, ievērojot profesionālās ētikas principus. 8. Spēja ievērot veselības aprūpes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. 9. Spēja nodrošināt par pacientu iegūtās informācijas konfidencialitāti. 10. Spēja apzināt un ievērot podologa profesionālo lomu un kompetences robežas pacientu veselības aprūpē. 11. Spēja novērtēt, radīt un uzturēt drošu darba vidi. 12. Spēja ievērot darba higiēnas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus ...

  Awarding bodyLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Radiologa asistents

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja praktiski pielietot zināšanas attēla veidošanas tehnikā, dažādu tehniku izmantošanā optimāla rezultāta iegūšanai rentgenogrāfijā. 2. Spēja precīzi pielietot pozicionēšanas mācību, anatomisko struktūru atbilstību rentgendiagnostikas procedūrai. 3. Spēja pielietot rentgenogrāfijas izmeklējumu projekciju standartu atbilstoši izmeklējuma indikācijām. 4. Spēja izprast rentgenstarojuma veidošanos (tiešo un izkliedēto). 5. Spēja noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē rentgendiagnostikas procedūras kvalitāti. 6. Spēja izvēlēties veicamajam izmeklējumam atbilstošu starojuma dozas lielumu. 7. Spēja izvērtēt filmu tipu, kasešu, ekrānu daudzveidību. 8. Spēja pielietot digitāla attēla reģistrācijas un iegūšanas veidus. 9. Spēja pielietot rentgenattēlu marķēšanā anatomiskos orientierus. 10. Spēja pielietot sterilos materiālus, dezinfekcijas līdzekļus invazīvās procedūras vai operācijas vajadzībām. 11. Spēja izprast visu specifisko metožu pielietojumu rentgendiagnostikā. 12. Spēja pielietot kontrastvielas un radiofarmpreparātus. 13. Spēja pielietot visus radiācijas drošī ...

  Awarding bodyLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Operāciju māsa

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Masieris

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja veikt pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu un sagatavot pacientu masāžai, izvērtējot masāžas kontrindikācijas katram pacientam individuāli. 2. Spēja veikt pacienta atbilstošās ķermeņa zonas masāžu, ievērojot viņa veselības stāvokli, nepieciešamo procedūras intensitāti un ilgumu. 3. Spēja veikt pacienta aprūpi pēc masāžas. 4. Spēja novērtēt masāžas rezultātus. 5. Spēja lietot masāžā atbilstošas medicīniskās ierīces un ārstnieciskās vielas. 6. Spēja izvērtēt indikācijas un kontrindikācijas masāžai vai atsevišķām masāžas tehnikām. 7. Spēja ievērot infekciju kontroles pasākumus. 8. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 9. Spēja novērtēt un atbilstoši rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās, sniegt pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību. 10. Spēja noformēt medicīnisko dokumentāciju. 11. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi vai komandā. 12. Spēja veidot labestīgu, saprotošu un profesionālu dialogu ar pacientiem, darba devējiem un kolēģiem, t.sk. ievērot profesionālo ēti ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages