• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 5 items
 1. Biotechnology and Care Assistant (no legal status)

  Certificate holders will be able to:  perform relatively simple technological procedures, prepare crops and products for sale, clean work areas, tools, apparatus and machinery, adapt to the working environment, cooperate in a group and communicate with co-workers, Elective:  preparation and arrangement of living spaces and surroundings of the facility under instruction, safe operation of a tractor and preparation of machinery, tools and apparatus for work and their cleaning and basic maintenance, observance of hygiene, safety and other foodstuff regulations and foodstuff processes, cooperation in packing, storage and transport of foodstuffs, preparation of simple dishes, table setting for various occasions and serving simple dishes and drinks to guests under instruction, carrying out relatively simple work in animal production, observing the principles of safe work and health protection, carrying out relatively simple work in plant production, observing the principles of safe work and health protection, participation in processing foodstuffs of animal origin, their refrigeration, freezing and thawing, and packing foodstuffs of animal origin, participation in processing foodstuffs of plant origin and packing foodstuffs of plant origin, production of simple textile products for household needs, performing simple household tasks and assisting in basic care procedures for healthy and sick persons in care, preparation of simple cold and hot starter dishes, simple soups and stews under instruction, simple table sett ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Motorzāģa vadītājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja noteikt cirsmas atrašanās vietu atbilstoši meža topogrāfiskajai kartei un sagatavot cirsmu darbam. 2. Spēja izpildīt cirsmas izstrādes darbus atbilstoši norādēm cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē. 3. Spēja izpildīt meža izstrādes darbus, izmantojot ergonomiskus un efektīvus darba paņēmienus un instrumentus. 4. Spēja, izmantojot motorzāģi, mežā nogāzt koku, to atzarot un sagarumot kokmateriālus atbilstoši noteiktajam sortimentam. 5. Spēja krautnēt zarus atbilstoši mežizstrādes tehnoloģiskajām prasībām. 6. Spēja uzmērīt sagatavotos kokmateriālus atbilstoši kokmateriālu uzmērīšanas standartam. 7. Spēja kvalitatīvi veikt kopšanas cirti vai meža kultūru kopšanu, izvēloties konkrētam uzdevumam atbilstošu motorzāģa griezējinstrumentu. 8. Spēja sagatavot motorzāģi darbam, veikt tā apkopi un nelielu remontu darba vietā. 9. Spēja noteikt riskus darba vietā, izmantot drošus darba paņēmienus, kā arī individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, izpildot darba uzdevumus. 10. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 12. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 13. Spēja noteikt saglabājamus bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus un ievērot dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības. 14. Spēja ievērot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības, vajadzības gadījumā atbilstoši reaģēt. ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mežstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja sēt vai stādīt kokus, izmantojot atbilstoši sagatavotu sēklu vai stādāmo materiālu un noteikt skaitu un stādu izvietojumu apmežojamās platībās. 2. Spēja kopt meža kultūras, jaunaudzes, atzarot augošus kokus un veidot koku vainagus sēklu plantācijās un meža platībās. 3. Spēja šķirot atsevišķi kraujamos kokmateriālu sortimentus, zarus kraut kaudzēs vai ieklāt pievešanas ceļā. 4. Spēja veikt darba pienākumus mežizstrādē, sēklu plantācijās un kokaudzētavās saskaņā ar Mežu uzraudzības padomes (FSC) un Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) mežsaimniecības sertificēšanas standartiem. 5. Spēja izmantot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus un instrumentus, pildot darba uzdevumus. 6. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 7. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 8. Spēja izprast un ievērot darba, dabas un vides aizsardzības prasības, veicot darba pienākumus mežistrādes darbos, sēklu plantācijās un kokaudzētavās. 9. Spēja lietot mežsaimniecībā izmantojamos augu aizsardzības līdzekļus, ņemot vērā vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī izvairīties no riskiem, kas saistīti ar šādu vielu lietošanu. 10. Spēja ievērot ugunsdrošības noteikumus, vajadzības gadījumā atbilstoši rīkoties. 11. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 12. Spēja ievērot darba tiesiskās attiecības. Prasmes: 1. Strādāt ar dažādiem, darba pien ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Motorzāģa operators

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja noteikt cirsmas atrašanās vietu atbilstoši meža topogrāfiskajai kartei un sagatavot cirsmu darbam. 2. Spēja izpildīt cirsmas izstrādes darbus atbilstoši norādēm cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē. 3. Spēja izpildīt meža izstrādes darbus, izmantojot ergonomiskus un efektīvus darba paņēmienus un instrumentus. 4. Spēja, izmantojot motorzāģi, mežā nogāzt koku, to atzarot un sagarumot kokmateriālus atbilstoši noteiktajam sortimentam. 5. Spēja krautnēt zarus atbilstoši mežizstrādes tehnoloģiskajām prasībām. 6. Spēja uzmērīt sagatavotos kokmateriālus atbilstoši kokmateriālu uzmērīšanas standartam. 7. Spēja kvalitatīvi veikt kopšanas cirti vai meža kultūru kopšanu, izvēloties konkrētam uzdevumam atbilstošu motorzāģa griezējinstrumentu. 8. Spēja sagatavot motorzāģi darbam, veikt tā apkopi un nelielu remontu darba vietā. 9. Spēja noteikt riskus darba vietā, izmantot drošus darba paņēmienus, kā arī individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, izpildot darba uzdevumus. 10. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 12. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 13. Spēja noteikt saglabājamus bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus un ievērot dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības. 14. Spēja ievērot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības, vajadzības gadījumā atbilstoši reaģēt. ...

  Awarding bodyPriekuļu tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Lakott-területi fakitermelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Lakott területen fakitermelést végezni. Különleges alakú és helyzetű fákat dönteni. A fák koronájában munkát végezni. Biztosítani a balesetmentes munkavégzés föltételeit. Beszerezni a munkavégzéshez szükséges engedélyeket. Betartani a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary