• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 27 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Lauku īpašuma apsaimniekotājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyVecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Kokkopis (arborists)

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyPriekuļu tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Kokkopis (arborists)

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyĒrgļu Profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Dārzkopis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja veikt augsnes sagatavošanu un apstrādi, lietojot paņēmienus atbilstoši augsnes fizikālajām īpašībām un augu īpašībām. 2. Spēja pazīt sēklas, dēstus, stādus un augus dažādās to attīstības stadijās. 3. Spēja veikt augu pavairošanu atbilstoši audzēšanas apstākļiem un speciālistu norādījumiem. 4. Spēja kvalitatīvi veikt augu audzēšanas un kopšanas darbus atbilstoši izmantojamām tehnoloģijām, nekaitējot apkārtējai videi. 5. Spēja lietot augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļus. 6. Spēja pazīt kaitīgo organismu vai fizioloģisku problēmu radītus bojājumus augiem. 7. Spēja izaudzēt, novākt, sagatavot realizācijai dārzkopības produkciju un uzskaitīt to. 8. Spēja noteikt dārzeņu, augļu un ogu gatavības pakāpi, veikt ražas novākšanu atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un novākšanas laikam. 9. Spēja veikt dārzeņu, augļu un ogu ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu atbilstoši plānotajam glabāšanas ilgumam. 10. Spēja saudzīgi un saimnieciski lietot tehniku, inventāru un materiālus un izmantot tos atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs paredzētajiem darbiem. 11. Spēja saprast un izpildīt darba uzdevumus atbilstoši darba devēja vai darba vadītāja norādījumiem. 12. Spēja savas kompetences ietvaros organizēt un veikt darbu patstāvīgi, uzņemties atbildību par darba rezultātu un informēt par to darba vadītāju. 13. Spēja strādāt komandā, izteikt un pamatot savu viedokli. 14. Spēja ievērot darba tiesisko atti ...

  Awarding bodyMalnavas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Dārzkopis stādu audzētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Dārznieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja sagatavot darba uzdevumus, plānot un organizēt savu darbu. 2. Spēja izvēlēties audzējamās kultūras un šķirnes atbilstoši specializācijai, ražošanas un realizācijas iespējām. 3. Spēja sastādīt augu seku, pamatojoties uz saimniecībā audzējamām augu kultūrām un augsnes agroķīmisko vērtējumu. 4. Spēja sēt un (vai) stādīt kultūraugus, pareizi sagatavojot augsni siltumnīcā un (vai) atklātā laukā. 5. Spēja kopt un veidot augļaugu stādījumus atbilstoši attiecīgās augļaugu kultūras prasībām, izmantojot piemērotākos augu aizsardzības un augu mēslošanas līdzekļus, izvēlēties un veidot piemērotāko vainaga formu. 6. Spēja kopt dārzeņu kultūru stādījumus atbilstoši attiecīgās dārzeņu kultūras prasībām, izmantojot piemērotākos augu aizsardzības un augu mēslošanas līdzekļus. 7. Spēja kopt apstādījumu augus atbilstoši attiecīgās apstādījumu augu kultūras prasībām, izmantojot piemērotākos augu aizsardzības un augu mēslošanas līdzekļus. 8. Spēja noteikt kultūraugu gatavības pakāpi, novākt ražu, izvēloties pareizu tehnoloģiju un novākšanas laiku. 9. Spēja veikt ražas pirmapstrādi un uzglabāt ražu. 10. Spēja sagatavot telpu ražas uzglabāšanai un nodrošināt uzglabāšanas apstākļus. 11. Spēja izvēlēties un veikt kultūraugu pavairošanu, aprēķināt nepieciešamo stādu daudzumu, izvēlēties piemērotāko tehnoloģiju un kopšanu. 12. Spēja atpazīt sēklas materiālu un augu dēstus dažādās attīstības pakāpēs. 13. Sp ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Biškopis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja novērtēt un veikt ekonomiski pamatotus aprēķinus tehnoloģiskā ražošanas cikla nodrošināšanai. 2. Spēja plānot ražošanas procesu. 3. Spēja novērtēt dravas cilts materiālu un organizēt ciltsdarbu dravā. 4. Spēja izaudzēt kvalitatīvas bišu mātes. 5. Spēja konstatēt bišu saimju saslimšanas gadījumus (profilakse). 6. Spēja īstenot bišu saimju ārstniecības un profilakses pasākumus dravā. 7. Spēja sagatavot un izmantot nepieciešamo inventāru un aprīkojumu. 8. Spēja apkopt bišu saimes atbilstoši labas prakses nosacījumiem. 9. Spēja sagatavot bišu saimes produktīvā ienesuma izmantošanai. 10. Spēja sagatavot bišu saimes ziemošanai. 11. Spēja sagatavot un izmantot bišu saimes lauksaimniecības kultūraugu apputeksnēšanai. 12. Spēja organizēt ceļojošo dravniecību bišu barības bāzes uzlabošanai. 13. Spēja organizēt produkcijas ražošanu un pārstrādi atbilstoši labas ražošanas prakses nosacījumiem un paškontroles sistēmas principiem. 14. Spēja sagatavot saražoto produkciju realizācijai. 15. Spēja noformēt ražošanas un realizācijas dokumentāciju atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos lietvedības un biškopības jomā. 16. Spēja organizēt darbu dravā atbilstoši darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām. 17. Spēja sadarboties, strādāt komandā, pieņemt lēmumus, ievērojot saskarsmes pamatprincipus. 18. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. Prasmes: 1. Veikt bišu ...

  Awarding bodyVecbebru Profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā maģistra grāds lauksaimniecībā (LLU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā bakalaura grāds lauksaimniecībā, Agronoms ar specializāciju laukkopībā (LLU)

  Apgūt agrofiziku, botāniku, zooloģiju, augu fizioloģiju, dzīvnieku fizioloģiju; - filozofiju, ētiku, estētiku, svešvalodu, ķīmiju, biometriju; - ekoloģiju un vides aizsardzību, organizāciju psiholoģiju un vadībzinības; - darba un civilo aizsardzību, pētījumu metodiku, mikrobioloģiju; - ekonomikas teoriju, kas ir teorētiskais pamats agronoma ar specializāciju laukkopībā profesijai nepieciešamo speciālo kursu un praktisko iemaņu apgūšanai. Izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā bakalaura grāds lauksaimniecībā, Agronoms ar specializāciju uzņēmējdarbībā lauksaimniecībā (LLU)

  Apgūt agrofiziku, botāniku, zooloģiju, augu fizioloģiju, dzīvnieku fizioloģiju, filozofiju, ētiku, estētiku; - svešvalodu, ķīmiju, biometriju, ekoloģiju un vides aizsardzību; - organizāciju psiholoģiju un vadībzinības, darba un civilo aizsardzību, pētījumu metodiku; - mikrobioloģiju, ekonomikas teoriju, kas ir teorētiskais pamats lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja profesijai nepieciešamo speciālo kursu un praktisko iemaņu apgūšanai. Izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages