• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 86 items
 1. Assistant in Technology Processes (no legal status)

  Certificate holders will be able to: perform simple tasks in manufacturing and technological processes; read simple workshop drawings and technical documentation; use simple technological and working documentation; prepare the workplace for the implementation of technological processes and use machinery in accordance with instructions; carry out manual processing procedures for the processing of materials; use and maintain hand tools and electric hand tools for working with materials; recognise the importance of basic technological parameters; carry out simple procedures for the joining of materials; measure basic technical parameters and dimensions using measuring devices; carry out ongoing maintenance and minor servicing of machinery, equipment and devices; act responsibly in ensuring health and safety at work and the use of protective equipment; manage waste correctly and observe environmental protection measures; (elective) take part in the maintenance and troubleshooting of components of machines and devices; demonstrate mastery of procedures to ensure that machines function efficiently; take part in repairing, testing and checking the functioning of machinery, equipment and devices; set up and start up machinery, equipment and devices and provide basic monitoring of their functioning during the work process; select tools and fix workpieces in place during machining of metals; use machinery and other equipment according to instructions and carry out machining processes; carry out forming processes in acc ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Drop forger (no legal status)

  Candidates will be able to: receive instructions from a superior and carry out their own work in accordance with instructions, prepare furnaces, devices and tools for the drop forging process and start up machines and equipment in accordance with technical instructions, manage the drop forging process in accordance with technical instructions and ensure the quality of work done, eliminate minor disruptions in the process and ensure basic tidiness and cleanliness, communicate with superiors and other co-workers, take into account and ensure occupational safety and health and protect the environment in accordance with internal rules and statutory regulations. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Maintenance assistant in manufacturing (no legal status)

  The candidates are able to: Plan, prepare, carry out and control their own work, Make rational use of energy, materials and time, Protect human health and the environment, Establish a cooperative relationship with superiors and co-workers, Carry out maintenance and servicing works on machines, equipment and devices, Carry out repairs of faulty machines, Carry out the test and control of the functioning of the machine, equipment and devices. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Tyre maintenance operative and vulcaniser (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, implement and oversee their own work and ensure the appropriate documentation is kept, make responsible use of material, time and energy to implement their work, maintain personal hygiene and a hygienic working environment through the use of suitable protective devices and equipment, ensure the quality of their own work and their own personal and professional development, develop a businesslike attitude in the preparation of calculations for final accounts of their work, communicate autonomously with co-workers and offer adequate advice to customers on the use and maintenance of tyres and rims, use appropriate methods to provide high-quality diagnoses, maintenance and repairs of tyres and rims. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Drop forge operator (no legal status)

  Candidates will be able to: - make rational use of energy, material and time; - protect health and the environment; - communicate with co-workers; - carry out work in accordance with standards and regulations; - prepare machines, devices, tools and materials for the drop forging process; - manage the drop forging process; - handle heated material. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Machine operator in manufacturing (no legal status)

  Candidates will be able to: prepare, carry out and check own work; make rational use of energy, material and time; protect health and the environment; establish a cooperative relationship with superiors and colleagues; prepare machinery and equipment; monitor and control the operation of machinery, equipment and devices during the work process; control the manufacturing process, identify faults in the product and take action. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Maintenance assistant in manufacturing (no legal status)

  Candidates will be able to: - plan, prepare, carry out and check own work; - make rational use of energy, material and time; - protect health and the environment; - establish a cooperative relationship with superiors and colleagues; - carry out maintenance and servicing of machinery, equipment and devices; - carry out repairs of machinery in the case of breakdown: - test and control the operation of machinery, equipment and devices. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Virpotājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, lietot iegūto informāciju darba procesā. 2. Spēja izvēlēties un novērtēt darba veikšanai nepieciešamos materiālus, instrumentus, palīgierīces un palīgmateriālus. 3. Spēja asināt griezējinstrumentus. 4. Spēja izveidot detaļas izgatavošanas tehnoloģisko procesu shēmu saskaņā ar rasējumu. 5. Spēja izgatavot nepieciešamā izmēra detaļu, ievērojot tehnoloģisko operāciju secību un nodrošinot virsmas kvalitāti. 6. Spēja virpot ārējās un iekšējās cilindriskās, koniskās, kā arī gala virsmas un fasonvirsmas. 7. Spēja griezt vītnes ar vītņurbjiem, vītņu ripām un griežņiem. 8. Spēja virpot nestingas virsmas un nestandarta detaļas. 9. Spēja nodrošināt izgatavotās detaļas atbilstību rasējumam. 10. Spēja uzturēt kārtībā darba vietu. 11. Spēja pārbaudīt, novērtēt un lietot virpotāja instrumentus un aprīkojumu, darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 12. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 13. Spēja saprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 14. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 15. Spēja profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi izmaiņām metālgriešanas tehnoloģijās. 16. Spēja strādāt komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. 17. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņe ...

  Awarding bodyMācību ražošanas kombināts "Zerko"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Termogriezējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "FIBRA"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages