• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 36 items
 1. Goods handler (no legal status)

  Candidates will be able to: receive instructions from a superior and organise own work accordingly, prepare the working environment and tools and protect themselves in accordance with hygienic and protective procedures, handle goods in a shop and between the warehouse and shop according to the instructions of a superior, ensure sufficient stocks of goods on shelves and check the quality of goods in accordance with instructions, ensure the cleanliness and tidiness of the working environment and tools used, communicate with co-workers, superiors and customers, perform work with the requisite quality and in the appropriate time and observe instructions for safe and environmentally friendly work. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Auxiliary Administrator (no legal status)

  Certificate holders will be able to:  master the basic use of modern information and office technology, write texts from drafts or dictation using ten-finger touch-typing, manage resources, archive material and data that need to be protected, develop a positive and responsible attitude to work, the profession and co-workers, act in line with social norms and the rules of a modern state based on the rule of law, create presentations using software and communicate via electronic media, write invitations, decisions, business notes and complete forms in the working, administrative and other legal spheres, Elective:  completing forms and other documentation and keeping appropriate records, teamwork and acting in line with social norms and the rules of a modern state based on the rule of law, applying knowledge and skills in new situations. Certificate holders supplement their key vocational knowledge and abilities with key general knowledge in line with national standards. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Veikala kasieris

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Uzskaitvedis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem sagatavot un uzturēt kārtībā savu darba vietu, tirdzniecības iekārtas un inventāru. 2. Spēja ievērot iekšējās kārtības noteikumus un personīgās higiēnas prasības. 3. Spēja veikt preču pieprasījuma analīzi, preču pasūtīšanu un pieņemšanu nepieciešamajā daudzumā un kvalitātē. 4. Spēja izvietot preces glabāšanai vai tirdzniecībai, ievērojot preču uzglabāšanas un tirdzniecības noteikumus. 5. Spēja lietot mērinstrumentus un iekārtas preču sagatavošanai tirdzniecībai. 6. Spēja izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā pircēju psiholoģisko tipu dažādību. 7. Spēja ieteikt un demonstrēt preci, informēt par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. 8. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 9. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 10. Spēja sagatavot preci pārdošanai, pārdot un vajadzības gadījumā nodrošināt pārdotas preces piegādi. 11. Spēja patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem. 12. Spēja veikt bezskaidras naudas norēķinus. 13. Spēja iesaiņot preci un, ja nepieciešams, nodrošināt dāvanu iesaiņošanu. 14. Spēja novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā un, pamatojoties uz iekšējās kārtības noteikumiem, vadīt pircēju plūsmu. 15. Spēja paredzēt pircēju rīcību un, ja nepieciešams ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem sagatavot un uzturēt kārtībā savu darba vietu, tirdzniecības iekārtas un inventāru. 2. Spēja ievērot iekšējās kārtības noteikumus un personīgās higiēnas prasības. 3. Spēja veikt preču pieprasījuma analīzi, preču pasūtīšanu un pieņemšanu nepieciešamajā daudzumā un kvalitātē. 4. Spēja izvietot preces glabāšanai vai tirdzniecībai, ievērojot preču uzglabāšanas un tirdzniecības noteikumus. 5. Spēja lietot mērinstrumentus un iekārtas preču sagatavošanai tirdzniecībai. 6. Spēja izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā pircēju psiholoģisko tipu dažādību. 7. Spēja ieteikt un demonstrēt preci, informēt par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. 8. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 9. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 10. Spēja sagatavot preci pārdošanai, pārdot un vajadzības gadījumā nodrošināt pārdotas preces piegādi. 11. Spēja patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem. 12. Spēja veikt bezskaidras naudas norēķinus. 13. Spēja iesaiņot preci un, ja nepieciešams, nodrošināt dāvanu iesaiņošanu. 14. Spēja novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā un, pamatojoties uz iekšējās kārtības noteikumiem, vadīt pircēju plūsmu. 15. Spēja paredzēt pircēju rīcību un, ja nepieciešams ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem sagatavot un uzturēt kārtībā savu darba vietu, tirdzniecības iekārtas un inventāru. 2. Spēja ievērot iekšējās kārtības noteikumus un personīgās higiēnas prasības. 3. Spēja veikt preču pieprasījuma analīzi, preču pasūtīšanu un pieņemšanu nepieciešamajā daudzumā un kvalitātē. 4. Spēja izvietot preces glabāšanai vai tirdzniecībai, ievērojot preču uzglabāšanas un tirdzniecības noteikumus. 5. Spēja lietot mērinstrumentus un iekārtas preču sagatavošanai tirdzniecībai. 6. Spēja izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā pircēju psiholoģisko tipu dažādību. 7. Spēja ieteikt un demonstrēt preci, informēt par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. 8. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 9. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 10. Spēja sagatavot preci pārdošanai, pārdot un vajadzības gadījumā nodrošināt pārdotas preces piegādi. 11. Spēja patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem. 12. Spēja veikt bezskaidras naudas norēķinus. 13. Spēja iesaiņot preci un, ja nepieciešams, nodrošināt dāvanu iesaiņošanu. 14. Spēja novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā un, pamatojoties uz iekšējās kārtības noteikumiem, vadīt pircēju plūsmu. 15. Spēja paredzēt pircēju rīcību un, ja nepieciešams ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Lietvedis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus. 2. Spēja patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu. 3. Spēja nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši uzņēmuma noteiktajai kārtībai. 4. Spēja ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus. 5. Spēja izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru. 6. Spēja veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai. 7. Spēja sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā. 8. Spēja sastādīt arhīva izziņas. 9. Spēja veikt sanāksmju un lietišķo tikšanos protokolēšanu. 10. Spēja izmantot informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku. 11. Spēja ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus. 12. Spēja pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti. 13. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā. 14. Spēja uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu. 15. Spēja pārvaldīt valsts valodu. 16. Spēja sazināties vienā svešvalodā. 17. Spēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes. 18. Spēja izprast un ievērot darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības. Prasmes: 1. Pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus. 2. Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus. 3. Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošo ...

  Awarding bodyRīgas 3. arodskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Lietvedis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus. 2. Spēja patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu. 3. Spēja nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši uzņēmuma noteiktajai kārtībai. 4. Spēja ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus. 5. Spēja izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru. 6. Spēja veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai. 7. Spēja sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā. 8. Spēja sastādīt arhīva izziņas. 9. Spēja veikt sanāksmju un lietišķo tikšanos protokolēšanu. 10. Spēja izmantot informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku. 11. Spēja ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus. 12. Spēja pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti. 13. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā. 14. Spēja uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu. 15. Spēja pārvaldīt valsts valodu. 16. Spēja sazināties vienā svešvalodā. 17. Spēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes. 18. Spēja izprast un ievērot darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības. Prasmes: 1. Pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus. 2. Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus. 3. Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošo ...

  Awarding bodyMācību centrs "LatInSoft"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Lietvedis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus. 2. Spēja patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu. 3. Spēja nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši uzņēmuma noteiktajai kārtībai. 4. Spēja ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus. 5. Spēja izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru. 6. Spēja veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai. 7. Spēja sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā. 8. Spēja sastādīt arhīva izziņas. 9. Spēja veikt sanāksmju un lietišķo tikšanos protokolēšanu. 10. Spēja izmantot informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku. 11. Spēja ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus. 12. Spēja pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti. 13. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā. 14. Spēja uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu. 15. Spēja pārvaldīt valsts valodu. 16. Spēja sazināties vienā svešvalodā. 17. Spēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes. 18. Spēja izprast un ievērot darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības. Prasmes: 1. Pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus. 2. Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus. 3. Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošo ...

  Awarding bodyProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages