• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 104 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Zemspiediena katlu mašīnists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Rūpnīcas/ katlu kurinātājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja organizēt darba vietu un veikt darba pienākumus, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi. 2. Spēja saskaņā ar darba instrukcijām un atbildīgā speciālista rīkojumiem un norādījumiem ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības prasības darbā ar katliekārtām. 3. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, rasējumus, shēmas un aizpildīt katliekārtu ekspluatācijas dokumentāciju. 4. Spēja sagatavot kurināmo, katlu agregātus un katlu mājas palīgiekārtas darbam. 5. Spēja iedarbināt un ieslēgt darba režīmā katlus un nepieciešamās palīgiekārtas. 6. Spēja apkalpot un uzraudzīt darbojošos katlus un katlu palīgiekārtas, regulēt kurināmā degšanas procesu maksimālā lietderības koeficienta iegūšanai. 7. Spēja apturēt katliekārtu darbību normālā režīmā. 8. Spēja apturēt katliekārtu darbību un ziņot atbildīgajam speciālistam, konstatējot nepieļaujamus defektus un instrukcijas pārkāpumus. 9. Spēja veikt atslēdznieka pamatdarbus, lai nodrošinātu nepārtrauktu katliekārtu ekspluatāciju un veiktu vienkāršus remonta darbus. 10. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā. 11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. Prasmes: 1. Organizēt un sagatavot darba vietu. 2. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus un vides aizsardzības prasības. 3. Sniegt pirmo palīdzību. 4. Lasīt tehnoloģiskās shēmas un rasēju ...

  Awarding bodyAizkraukles Profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Sanitārtehnisko iekārtu montētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. 2. Spēja lasīt tehniskā būvprojekta dokumentāciju un sagatavoties darbam atbilstoši darba uzdevumiem. 3. Spēja efektīvi veikt savu darbu, izmantojot pieejamos resursus, atbilstoši inženierkomunikāciju montāžas darbu tehnoloģijai un darbības principiem. 4. Spēja veikt sanitārtehnikas, inženierkomunikāciju un to iekārtu montāžu, pārbaudi, ieregulēšanu un palaišanu ekspluatācijā, izmantojot atbilstošas iekārtas un instrumentus, tehnoloģiskos paņēmienus un darba materiālus. 5. Spēja nodrošināt inženierkomunikāciju darbu saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām, apkalpošanas un kvalitātes prasībām. 6. Spēja veikt nepieciešamos remonta darbus. 7. Spēja lietot un kopt inženierkomunikāciju montāžas profesionālos un specifiskos instrumentus, sekojot līdzi to tehniskajam stāvoklim. 8. Spēja veikt sanitārtehnikas, inženierkomunikāciju un to iekārtu ekspluatācijas apkalpošanu, remontu un inženierkomunikāciju sistēmu darba stāvokļa atjaunošanu, izmantojot atbilstošas iekārtas un instrumentus, tehnoloģiskos paņēmienus un darba materiālus. 9. Spēja izprast un lietot inženierkomunikāciju izpilddokumentāciju, ekspluatācijas instrukcijas, armatūru numerāciju un marķējumu. 10. Spēja izprast un ievērot ražotāja noteiktās materiālu specifiskās uzglabāšanas un ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Sausās būves celtnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja organizēt ergonomiski ērtu un drošu darba vietu, nosakot un norobežojot savu darba zonu. 2. Spēja pārvietot būvmateriālus, uzstādīt un jaukt sastatnes, veikt elektrības un ūdens pieslēgumu tiešai darba organizēšanai. 3. Spēja lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus un sniegt pirmo palīdzību. 4. Spēja atbilstoši kompetencei plānot nepieciešamos resursus, aprēķināt materiālu patēriņu un darbietilpību. 5. Spēja ievērot darba vadītāja noteiktos termiņus, organizēt savu darba laiku, ievērot izpildes grafiku un darba tiesisko attiecību normas. 6. Spēja paaugstināt kvalifikāciju un apmācīt jaunos darbiniekus. 7. Spēja pārbaudīt un novērtēt darba virsmu (vizuāli, mehāniski, ar instrumentiem, ar speciāliem mērinstrumentiem), veikt virsmas apstrādi (slīpēšana, gruntēšana). 8. Spēja izvēlēties materiālus darba uzdevumam un strādāt ar tiem atbilstoši laikapstākļiem un tehniskajiem noteikumiem. 9. Spēja sagatavot (piegriezt, uzklāt, sajaukt u.tml.) izolācijas materiālus iestrādāšanai un iestrādāt izolācijas materiālus atbilstoši noteiktai kvalitātes pakāpei. 10. Spēja sagatavot sausās būves un apmetuma mašīnas, darbgaldus un instrumentus lietošanai, kā arī uzturēt tos darba kārtībā. 11. Spēja lietot sausās būves un apmetuma mašīnas, darbagaldus un instrumentus atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un praktiskajam uzdevumam. 12. Spēja veikt dažādu materiālu griešanas, frēzēšanas ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Sausās būves montētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja organizēt ergonomiski ērtu un drošu darba vietu, nosakot un norobežojot savu darba zonu. 2. Spēja pārvietot būvmateriālus, uzstādīt un jaukt sastatnes, veikt elektrības un ūdens pieslēgumu tiešai darba organizēšanai. 3. Spēja lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus un sniegt pirmo palīdzību. 4. Spēja atbilstoši kompetencei plānot nepieciešamos resursus, aprēķināt materiālu patēriņu un darbietilpību. 5. Spēja ievērot darba vadītāja noteiktos termiņus, organizēt savu darba laiku, ievērot izpildes grafiku un darba tiesisko attiecību normas. 6. Spēja paaugstināt kvalifikāciju un apmācīt jaunos darbiniekus. 7. Spēja pārbaudīt un novērtēt darba virsmu (vizuāli, mehāniski, ar instrumentiem, ar speciāliem mērinstrumentiem), veikt virsmas apstrādi (slīpēšana, gruntēšana). 8. Spēja izvēlēties materiālus darba uzdevumam un strādāt ar tiem atbilstoši laikapstākļiem un tehniskajiem noteikumiem. 9. Spēja sagatavot (piegriezt, uzklāt, sajaukt u.tml.) izolācijas materiālus iestrādāšanai un iestrādāt izolācijas materiālus atbilstoši noteiktai kvalitātes pakāpei. 10. Spēja sagatavot sausās būves un apmetuma mašīnas, darbgaldus un instrumentus lietošanai, kā arī uzturēt tos darba kārtībā. 11. Spēja lietot sausās būves un apmetuma mašīnas, darbagaldus un instrumentus atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un praktiskajam uzdevumam. 12. Spēja veikt dažādu materiālu griešanas, frēzēšanas ...

  Awarding bodyDaugavpils Būvniecības tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Remontstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Namdaris

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mūrnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mūrnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyZaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Krāsotājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages