• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 251 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizuālās reklāmas noformētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Multimediju dizaina speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja profesionāli novērtēt pilnvērtīgai multimediju projekta izpildīšanai nepieciešamo darbību, izvērtēt prioritātes. 2. Spēja noteikt informācijas un izejmateriālu apjomu, kvantitāti un kvalitāti. 3. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanā un izpildē atbilstoši rīcības plānam. 4. Spēja produktīvi organizēt, izmantot un uzturēt drošu un stabilu darba vietu un apstākļus, kā arī virtuālo vidi. 5. Spēja uztvert un definēt darba uzdevumu un pasūtītāja prasības, novērtēt projekta veidošanas un ekspluatācijas īpatnības, noteikt informācijas un dokumentu apritē izmantojamo informācijas tehnoloģiju līmeni. 6. Spēja apzināt potenciālos informācijas avotus un sadarboties ar partneriem. 7. Spēja patstāvīgi iegūt informāciju par konkrētā projekta izpildei nepieciešamajiem reglamentējošajiem un saistošajiem projektēšanas standartiem, normām un ierobežojumiem, ievērot autortiesību normas. 8. Spēja ievērot profesionālās ētikas normas, normatīvos aktus multimediju dizaina jomā un citus reglamentējošos dokumentus. 9. Spēja produktīvi apkopot informāciju par īstenojamo projektu, veicot projekta saturiskās struktūras un stilistikas aprakstu un saskaņošanu ar projekta vadītāju. 10. Spēja adekvāti rīkoties ar projektu saistītās problēmsituācijās un savlaicīgi pieņemt nepieciešamos lēmumus. 11. Spēja analizēt dizainparaugu un analogu estētisko vērtību pazīmes, kompozicionālo, tonālo, koloristisko un stilistisko ...

  Awarding bodyIzglītības iestāde "Web-tehnoloģiju skola"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Interjera noformētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Dizaina skola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Floristikas speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Florists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Fotogrāfs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stila un modes profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Fotogrāfs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyBirutas Mageles starptautiskā stilistu skola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Apģērbu modelētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Dizaina skola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālais maģistra grāds dizainā (RA)

  Pilnveidot studējošo izglītību dizaina jomā, nodrošinot studējošos ar padziļinātu zināšanu, pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu dizaina jomā un ar to saistītās starpnozarēs, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, kas sekmē spēju plānot, īstenot un izvērtēt profesionālo darbību, orientē uz mūžizglītību un profesionālo izaugsmi. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālais bakalaura grāds dizainā (ar specializāciju datorspēļu dizainā), Grafikas dizainers (EKA)

  Zina: - Datorspēļu dizaina pamatnostādnes un izstrādes posmus. - Mākslas un dizaina vēsturi. - Grafikas dizaina pamatus. Prot: - Izveidot savu datorspēli. - Veidot spēles grafiku un 3D modeļus. - Publicēt savu datorspēli dažādās platformās. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages