• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 166 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Zemspiediena katlu mašīnists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Zobārsta asistents

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Virpotājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, lietot iegūto informāciju darba procesā. 2. Spēja izvēlēties un novērtēt darba veikšanai nepieciešamos materiālus, instrumentus, palīgierīces un palīgmateriālus. 3. Spēja asināt griezējinstrumentus. 4. Spēja izveidot detaļas izgatavošanas tehnoloģisko procesu shēmu saskaņā ar rasējumu. 5. Spēja izgatavot nepieciešamā izmēra detaļu, ievērojot tehnoloģisko operāciju secību un nodrošinot virsmas kvalitāti. 6. Spēja virpot ārējās un iekšējās cilindriskās, koniskās, kā arī gala virsmas un fasonvirsmas. 7. Spēja griezt vītnes ar vītņurbjiem, vītņu ripām un griežņiem. 8. Spēja virpot nestingas virsmas un nestandarta detaļas. 9. Spēja nodrošināt izgatavotās detaļas atbilstību rasējumam. 10. Spēja uzturēt kārtībā darba vietu. 11. Spēja pārbaudīt, novērtēt un lietot virpotāja instrumentus un aprīkojumu, darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 12. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 13. Spēja saprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 14. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 15. Spēja profesionāli pilnveidoties un sekot līdzi izmaiņām metālgriešanas tehnoloģijās. 16. Spēja strādāt komandā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. 17. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņe ...

  Awarding bodyMācību ražošanas kombināts "Zerko"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizāžists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja novērtēt klienta personību un sejas ādas tipu. 2. Spēja konsultēt klientu grima izvēlē un sejas korekcijas jautājumos, radoši izmantojot zināšanas modes vēsturē, aktuālajās tendencēs un pozitīvas saskarsmes veidošanā. 3. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādāt pakalpojuma izmaksu tāmi un noformēt nepieciešamo dokumentāciju. 4. Spēja skicēt grimu. 5. Spēja sagatavot klienta sejas ādu grima uzklāšanai. 6. Spēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus, tehnoloģijas un materiālus grima uzklāšanai. 7. Spēja veidot daudzveidīgu grimu un izmantot specefektu materiālus atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm. 8. Spēja pieskaņot grimu klienta izvēlētajam tērpam. 9. Spēja sekot līdzi aktuālajām grima modes tendencēm, izmantojot dažādus informatīvos avotus. 10. Spēja sadarboties pasūtījuma izpildē ar citiem speciālistiem. 11. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai. 12. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 14. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 15. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju. 16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas. ...

  Awarding bodyRīgas Stila un modes profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizāžists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja novērtēt klienta personību un sejas ādas tipu. 2. Spēja konsultēt klientu grima izvēlē un sejas korekcijas jautājumos, radoši izmantojot zināšanas modes vēsturē, aktuālajās tendencēs un pozitīvas saskarsmes veidošanā. 3. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādāt pakalpojuma izmaksu tāmi un noformēt nepieciešamo dokumentāciju. 4. Spēja skicēt grimu. 5. Spēja sagatavot klienta sejas ādu grima uzklāšanai. 6. Spēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus, tehnoloģijas un materiālus grima uzklāšanai. 7. Spēja veidot daudzveidīgu grimu un izmantot specefektu materiālus atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm. 8. Spēja pieskaņot grimu klienta izvēlētajam tērpam. 9. Spēja sekot līdzi aktuālajām grima modes tendencēm, izmantojot dažādus informatīvos avotus. 10. Spēja sadarboties pasūtījuma izpildē ar citiem speciālistiem. 11. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai. 12. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 14. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 15. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju. 16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas. ...

  Awarding bodyFrizieru skola "Studija - I"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Veikala kasieris

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Uzskaitvedis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Valsts policijas jaunākais inspektors

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja uzturēt drošību un kārtību sabiedriskās vietās, t. sk. ārkārtas situācijās, stihisku nelaimju un masu nekārtību laikā, rīkojoties lielas psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos. 2. Spēja novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, taktiski novērtējot situāciju un, ja nepieciešams, operatīvi un precīzi pielietojot pašaizsardzības paņēmienus un līdzekļus. 3. Spēja aizturēt likumpārkāpējus. 4. Spēja apsargāt aizturētās, apcietinātās un notiesātās personas īslaicīgās aizturēšanas vietās, ilgstoši atrodoties slēgtā vidē un komunicējot ar psihiski nestabilām, agresīvi, depresīvi, negatīvi noskaņotām personām. 5. Spēja atrast meklēšanā izsludinātas personas un priekšmetus. 6. Spēja konvojēt un apsargāt aizturētās, apcietinātās un notiesātās personas, t. sk. uz mūžu notiesātās personas. 7. Spēja pārmeklēt aizturētās, apcietinātās, notiesātās personas, izņemt neatļautus priekšmetus un novērst veselībai un dzīvībai apdraudošas situācijas. 8. Spēja strādāt komandā un uzklausīt objektīvu kritiku. 9. Spēja orientēties normatīvajos aktos iekšlietu jomā un pielietot tos atbilstoši konkrētajai situācijai. 10. Spēja atbilstoši nepieciešamības novērtējumam sniegt pirmo palīdzību, kā arī sniegt palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī. 11. Spēja kontrolēt ceļu un ūdens satiksmi. 12. Spēja sazināties va ...

  Awarding bodyValsts policijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Termogriezējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "FIBRA"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages