• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 85 items
 1. Woodworking machinery operator (no legal status)

  Candidates will be able to: make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, prepare raw materials and material, carry out preventive maintenance of machinery, work wood using machines, apply protective coatings and woodstains. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Simple ready-to-wear clothesworker (no legal status)

  Candidates will be able to: organise own work; ensure the quality and efficiency of own work in the working environment, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with superiors, co-workers and customers, use modern information and communications technology, carry out simple cutting and sewing operations, iron less complex products by hand and by machine, dispatch and store products. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Palīgšuvējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Koksnes materiālu apstrādātājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja atpazīt izejmateriālu atbilstību darba uzdevuma veikšanai un strādāt ar apstrādājamajam materiālam atbilstošu koksnes griezējinstrumentu. 2. Spēja veikt nemehanizētu koksnes ķīmiskās aizsardzības materiālu uzklāšanu un līmēt sagataves. 3. Spēja mehāniski apstrādāt koksni ar darbam sagatavotām kokapstrādes iekārtām atbilstoši darba uzdevuma prasībām. 4. Spēja lietot mērinstrumentus un citus tehniskos līdzekļus kontrolmērījumu veikšanai. 5. Spēja lasīt vienkāršus kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavju rasējumus. 6. Spēja uzturēt kārtībā kokapstrādes iekārtas. 7. Spēja veikt darbu kvalificēta speciālista tiešā pārraudzībā, izpildot norādes un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. 8. Spēja lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus. 9. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai. 10. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, veicot darba pienākumus. 11. Spēja sagatavot darba vietu darba veikšanai un uzturēt to kārtībā. 12. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas. 13. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 14. Spēja sazināties valsts valodā. 15. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. Prasmes: 1. Sadarboties un uzklausīt vadošā speciālista un citu speciālistu norādījumus. 2. Sakā ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Galdnieka palīgs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantotās koku sugas. 2. Spēja lasīt vienkāršu kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavju rasējumus. 3. Spēja vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbam sagatavotām pozīcijas tipa darbmašīnām. 5. Spēja izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus, ievērojot izstrādājumu un detaļu rasējumus. 6. Spēja strādāt ar darbarīkiem un vienkāršiem rokas elektriskajiem instrumentiem un kopt tos. 7. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un darba vietas sakopšanu. 8. Zināt un ievērot darba aizsardzības prasības, ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības darba vietā un strādājot pie darbmašīnām, pielietot drošus darba paņēmienus. Prasmes: 1. Izprast vienkāršu konstrukciju kokizstrādājumu un sagatavju rasējumus. 2. Atšķirt kokmateriālus un ražošanā pielietotās koku sugas. 3. Vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Izgatavot koka savienojumus un vienkāršus koka izstrādājumus (līstes, grīdas dēļus, soliņus u.tml.). 5. Strādāt un kopt rokas instrumentus un vienkāršus rokas elektroinstrumentus. 6. Atšķirt galvenās kokapstrādes pozīciju tipa darbmašīnas. 7. Veikt koksnes mehāniskās apstrādes palīgdarbus ar darbmašīnām (ripzāģmašīnām; lentzāģmašīnām; garenfrēzmašīnām; slīpmašīnām u.c.). 8. Veikt darbus, kas saistīti ar darbmašīnu un iekārtu kopšanu un t ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Palīgšuvējs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 4. speciālā internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Galdnieka palīgs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences: 1. Spēja atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantotās koku sugas. 2. Spēja lasīt vienkāršu kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavju rasējumus. 3. Spēja vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbam sagatavotām pozīcijas tipa darbmašīnām. 5. Spēja izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus, ievērojot izstrādājumu un detaļu rasējumus. 6. Spēja strādāt ar darbarīkiem un vienkāršiem rokas elektriskajiem instrumentiem un kopt tos. 7. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un darba vietas sakopšanu. 8. Zināt un ievērot darba aizsardzības prasības, ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības darba vietā un strādājot pie darbmašīnām, pielietot drošus darba paņēmienus. Prasmes: 1. Izprast vienkāršu konstrukciju kokizstrādājumu un sagatavju rasējumus. 2. Atšķirt kokmateriālus un ražošanā pielietotās koku sugas. 3. Vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Izgatavot koka savienojumus un vien ...

  Awarding bodyKatvaru internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Grāmatu labotājs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 1. speciālā internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Operador/a de Máquinas de Transformação da Madeira

  Operador/a de Máquinas de Transformação da Madeira ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 10. Footwear Manufacturing Operator

  Perform footwear cutting, sewing preparation, sewing, assembly, and finishing operations, using different materials, equipment, and execution techniques, according to quality, maintenance, and safety, hygiene and health at work procedures. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal

Pages