• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 310 items
 1. Woodworking machinery operator (no legal status)

  Candidates will be able to: make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, prepare raw materials and material, carry out preventive maintenance of machinery, work wood using machines, apply protective coatings and woodstains. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Assistant cleaner (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, carries out and controls own work, makes rational use of energy, material and time, protects health and the environment, develops enterprising characteristics, skills and behaviour, communicates with co-workers and managers, manually cleans premises: carries out daily cleaning of floors and other surfaces, room and office furniture, wastepaper baskets, glass surfaces and working surfaces within arm's reach, carries out dry cleaning of floor coverings with a vacuum cleaner, empties wastepaper baskets and separates waste into the appropriate containers, restocks with paper sanitary products and changes rubbish bags, cleans toilets and sanitary equipment and installs air fresheners, cleans the area around rubbish bins and yard in accordance with the cleaning plan, makes economical use of cleaning products and implements, reports on the state of equipment, knows the types and properties of materials that determine the type of cleaning, knows the principles of waste separation, knows how to operate a vacuum cleaner correctly. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Simple ready-to-wear clothesworker (no legal status)

  Candidates will be able to: organise own work; ensure the quality and efficiency of own work in the working environment, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with superiors, co-workers and customers, use modern information and communications technology, carry out simple cutting and sewing operations, iron less complex products by hand and by machine, dispatch and store products. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Road maintenance operative (no legal status)

  Candidates will be able to: - plan, prepare, carry out and check own work, - make rational use of energy, material and time, - protect health and the environment, - communicate with co-workers, - clean roads and roadside areas, - carry out regular maintenance of road surfaces, road drainage installations, embankment and vegetation, traffic signals and equipment and road structures, - carry out winter service work, - safeguard maintenance work sites. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Veļas mazgātājs un gludinātājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Remontstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Palīgšuvējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Pavāra palīgs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mājkalpotājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyTilžas internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Koksnes materiālu apstrādātājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja atpazīt izejmateriālu atbilstību darba uzdevuma veikšanai un strādāt ar apstrādājamajam materiālam atbilstošu koksnes griezējinstrumentu. 2. Spēja veikt nemehanizētu koksnes ķīmiskās aizsardzības materiālu uzklāšanu un līmēt sagataves. 3. Spēja mehāniski apstrādāt koksni ar darbam sagatavotām kokapstrādes iekārtām atbilstoši darba uzdevuma prasībām. 4. Spēja lietot mērinstrumentus un citus tehniskos līdzekļus kontrolmērījumu veikšanai. 5. Spēja lasīt vienkāršus kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavju rasējumus. 6. Spēja uzturēt kārtībā kokapstrādes iekārtas. 7. Spēja veikt darbu kvalificēta speciālista tiešā pārraudzībā, izpildot norādes un ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. 8. Spēja lietot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus. 9. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un citu personu veselībai. 10. Spēja izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, veicot darba pienākumus. 11. Spēja sagatavot darba vietu darba veikšanai un uzturēt to kārtībā. 12. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas. 13. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 14. Spēja sazināties valsts valodā. 15. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. Prasmes: 1. Sadarboties un uzklausīt vadošā speciālista un citu speciālistu norādījumus. 2. Sakā ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages