• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 371 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizuālās reklāmas noformētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Vizuālā tēla stilists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja pozitīvas saskarsmes rezultātā mērķtiecīgi iepazīt klienta vēlmes, vajadzības un iespējas. 2. Spēja vizualizēt asociatīvo koptēlu atbilstoši uzdevumam. 3. Spēja prezentēt koptēla ieceri un radoši to pilnveidot sadarbībā ar klientu. 4. Spēja pieņemt lēmumu par veicamajiem darbiem, to secību, atbilstošākajiem līdzekļiem, tehnoloģijām un materiāliem koptēla veidošanā. 5. Spēja komplektēt tērpu un aksesuārus koptēla veidošanai. 6. Spēja veidot frizūru un grimu koptēla veidošanai. 7. Spēja apgleznot seju un augumu koptēla veidošanai. 8. Spēja pieskaņot vidi vienota koptēla veidošanai. 9. Spēja iekārtot darba vidi koptēla radīšanai. 10. Spēja plānot koptēla izstrādes budžetu, sastādīt izmaksu tāmi un noteikt pakalpojuma cenu. 11. Spēja sadarboties koptēla veidošanā ar nepieciešamajiem speciālistiem. 12. Spēja sekot līdzi aktuālajām modes tendencēm un jaunākajām tehnoloģijām, izmantojot dažādus informatīvos avotus. 13. Spēja ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot savai, klientu un citu personu veselībai. 14. Spēja ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 15. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 16. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju. 17. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 18. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus. 19 ...

  Awarding bodyMācību centrs "ELISANDA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Viesmīlis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja sagaidīt viesus, izprast un izpildīt to vēlmes un nodrošināt viesu apkalpošanu saskaņā ar uzņēmuma standartiem. 2. Spēja pieņemt un noformēt pasūtījumu, nodot to izpildei virtuves un bāra personālam. 3. Spēja klāt galdus ikdienas ēdienreizēs, banketos un svinībās, izmantot galda klāšanas un dekorēšanas inventāru atbilstoši ēdienkartei, dzērienu kartei, pasākuma veidam un viesu vēlmēm. 4. Spēja pasniegt ēdienus un dzērienus, ievērojot viesu apkalpošanas standartus. 5. Spēja pārzināt, ieteikt un piedāvāt vīnus saskaņā ar vīnu karti un ēdienkarti. 6. Spēja veikt un uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi viesu apmierinātībai un labsajūtai. 7. Spēja risināt viesu apkalpošanas laikā radušās problēmsituācijas uzņēmumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši rīkoties nestandarta un stresa situācijās, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros. 8. Spēja organizēt un veikt uzņēmuma tirdzniecības telpas un darba vietas sagatavošanu darbam. 9. Spēja veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar viesiem, izmantot kases norēķinu sistēmas un maksājumu karšu termināļus. 10. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem viesmīlības pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros. 11. Spēja organoleptiski novērtēt produktu, izejvielu, ēdienu un dzērienu kvalitāti. 12. Spēja raksturot, noteikt un lietot nepieciešamos produktus, materiālus un tehnoloģiskās iekārtas viesu apkalpošanas procesā. 13. Spēja liet ...

  Awarding bodyDaugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesmīlības uzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu. 2. Spēja organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un vietējās tūrisma aktivitātes. 3. Spēja strādāt komandā un pieņemt lēmumus, izmantojot saskarsmes pamatprincipus. 4. Spēja izvērtēt sava darba kvalitāti. 5. Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu viesu apkalpošanu. 6. Spēja uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus, palīdzēt risināt radušās problēmas un veikt norēķinus. 7. Spēja izvēlēties situācijai atbilstošu apkalpošanas veidu un organizēt telpu un galdu sakārtošanu atbilstoši apkalpošanas veidam. 8. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un lietvedības noteikumiem. 9. Spēja sastādīt, pārzināt un lietot darba procesā norēķinu, inventarizācijas un atskaites dokumentāciju. 10. Spēja apkalpot viesus, sazinoties valsts valodā, vismaz divās svešvalodās, un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās. 11. Spēja ievērot uzvedības, kultūras un pieklājības normas. 12. Spēja piedāvāt pastāvīgas un noturīgas kvalitātes servisu, sadarbojoties ar kolēģiem. 13. Spēja tiekties uz kopēju uzņēmuma mērķu sasniegšanu, izmantojot profesionālās zināšanas. 14. Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojoties ar kolēģiem. 15. Spēja izmantot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiski lietojot drošības tehni ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Viesnīcu pakalpojumu speciālists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja iekārtot un uzturēt kārtībā viesnīcas darba vidi un telpas. 2. Spēja pārzināt profesionālo viesnīcu datorprogrammu darbības pamatprincipus, lietot biroja tehniku. 3. Spēja uzņemt un reģistrēt viesi, noskaidrot tā vēlmes. 4. Spēja informēt un pārdot viesim viesnīcas pakalpojumus, informēt par papildpakalpojumiem un piedāvājumiem. 5. Spēja pieņemt lēmumu par veicamajiem darbiem, to secību, atbilstošākajiem līdzekļiem, tehnoloģijām un materiāliem pakalpojuma veidošanā un izpildē. 6. Spēja apkalpot viesus viesnīcā, koordinējot viesnīcas dienestu darbību. 7. Spēja pārzināt viesnīcas darba organizāciju, visu viesnīcas dienestu darbību, darba pienākumus un atbildību. 8. Spēja pārzināt un nepieciešamības gadījumā pildīt saimnieciskā dienesta personāla pienākumus. 9. Spēja pārzināt ēdināšanas pakalpojumu darba organizēšanu viesnīcā, piedāvāt ēdināšanas pakalpojumus atbilstoši viesa vēlmēm un viesnīcas standartam. 10. Spēja plānot, organizēt un koordinēt semināru un citu pasākumu norisi sadarbībā ar kolēģiem un iesaistītajiem speciālistiem. 11. Spēja aprēķināt pakalpojuma kopējās izmaksas un noteikt tā cenu. 12. Spēja izpētīt un izvērtēt viesnīcas pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti viesnīcas piedāvājuma un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. 13. Spēja pilnveidot pakalpojumu kvalitāti un viesnīcas procesu norisi un izstrādāt jaunus viesnīcas pakalpojumu veidus. 14. Spēja sek ...

  Awarding bodyProfesionālā vidusskola "RIMAN"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Tūrisma informācijas konsultants

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 2. Spēja pārbaudīt un novērtēt ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma, ekipējuma un sakaru līdzekļu gatavību darbam un uzturēt tos tehniskā kārtībā. 3. Spēja strādāt ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, izmantot aprīkojumu un ekipējumu notikuma vietā. 4. Spēja brīdināt cilvēkus par iespējamo apdraudējumu un, ja nepieciešams, glābt cilvēkus, sniegt pirmo palīdzību, evakuēt no riska zonas dzīvniekus un materiālās vērtības. 5. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās prasmes, zināšanas un fizisko sagatavotību. 6. Spēja precīzi izpildīt komandiera rīkojumus, kā arī savus un kopējos uzdevumus. 7. Spēja adekvāti rīkoties kritiskās situācijās, novērtēt dzīvību un veselību apdraudošas situācijas un patstāvīgi pieņemt lēmumus. 8. Spēja strādāt elpošanai nepiemērotā vidē, izvēloties atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus un ugunsdzēsības un glābšanas tehniskos līdzekļus. 9. Spēja dzēst ugunsgrēkus, izvēloties un lietojot atbilstošu ugunsdzēsības tehnisko aprīkojumu, atbilstošas ugunsgrēka dzēšanai paredzētās ugunsdzēšanas vielas un to ņemšanas vietas. 10. Spēja likvidēt bīstamo vielu avārijas, izvēloties un lietojot atbilstošas absorbējošas un neitralizējošas vielas. 11. Spēja veikt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu ...

  Awarding bodyUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Valsts robežsardzes inspektors

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts robežsardzes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 2. Spēja apsargāt Latvijas Republikas valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, izmantojot robežkontroles, imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas un inženiertehnisko aprīkojumu. 3. Spēja atklāt un aizturēt Latvijas Republikas valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas, robežšķērsošanas vietas režīma pārkāpējus. 4. Spēja veikt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu ievērošanas kontroli. 5. Spēja pildīt uzdevumu robežsargu norīkojumam. 6. Spēja veikt personu un transportlīdzekļu minimālo un pilno (padziļināto) pārbaudi. 7. Spēja atpazīt ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzu un uzturēšanās atļauju veidus un veikt to aizsardzības elementu pārbaudi, kā arī atklāt tajos iespējamos viltojumus, izmantojot robežkontroles un imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas. 8. Spēja veikt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu. 9. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 10. Spēja veikt personu, transportlīdzekļu un priekšmetu datu pārbaudi un apstrādi, izmantojot informācijas sistēmas. 11. Spēja izvēlēties atbilstoši situācijai un profesionāli lietot robežkontroles, imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas un inženiertehnisko aprīkojumu. 12. Spēja pamatotas nepieciešamības gadījumā lietot fizisko spēku, speciālos līdzekļu ...

  Awarding bodyValsts robežsardzes koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Transportlīdzekļu krāsotājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: SPA meistars

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "ELISANDA"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages