• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2 items
 1. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Programmētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja lasīt un saprast programmatūras projektējuma aprakstus. 2. Spēja analizēt ieejas un izejas datus. 3. Spēja konfigurēt izstrādes vidi. 4. Spēja ģenerēt, rakstīt programmas kodu saskaņā ar projektējumu un kodēšanas vadlīnijām. 5. Spēja kodēt, lasot un analizējot svešus programmu tekstus. 6. Spēja kodēt, veidojot lietotāja saskarni. 7. Spēja atkļūdot programmas un veikt vienībtestēšanu. 8. Spēja analizēt programmas izpildes laiku un to optimizēt. 9. Spēja dokumentēt koda izmaiņas. 10. Spēja veidot programmatūras instalāciju. 11. Spēja kodēt, veidojot iebūvēto palīdzības sistēmu. 12. Spēja kodēt, apstrādājot un realizējot izmaiņu pieprasījumus un problēmu ziņojumus. 13. Spēja lasīt un saprast programmatūras prasību specifikāciju. 14. Spēja lasīt un saprast datu konceptuālo modeli un veidot datubāzes fizisko modeli. 15. Spēja projektēt, veidojot realizācijas modeli (klašu un funkciju hierarhiju). 16. Spēja projektēt, konstruējot un aprakstot algoritmus. 17. Spēja lasīt un saprast uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu. 18. Spēja uzturēt programmatūru, apstr ...

  Awarding bodyJuridiskā koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Datorsistēmu un datortīklu administrators

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja veikt datorsistēmu projektēšanu. 2. Spēja veikt datortīklu projektēšanu. 3. Spēja veikt esošās datortehnikas, programmatūras un esošā datortīkla inventarizāciju. 4. Spēja veikt sīkus datortehnikas remontdarbus. 5. Spēja instalēt un konfigurēt programmatūru. 6. Spēja uzstādīt un konfigurēt datortehniku. 7. Spēja diagnosticēt un novērst programmatūras lietošanas problēmas. 8. Spēja diagnosticēt un novērst datortehnikas lietošanas problēmas. 9. Spēja izveidot un uzturēt lietotāju kontus. 10. Spēja piešķirt lietotājam dažādas pieejas tiesības datorsistēmai. 11. Spēja nodrošināt datorsistēmas fizisko drošību. 12. Spēja administrēt datortīkla servisus. 13. Spēja administrēt datņu sistēmu. 14. Spēja sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. 15. Spēja veidot informācijas rezerves kopijas. 16. Spēja prezentēt savas idejas un priekšlikumus. 17. Spēja sniegt tehnisko atbalstu lietotājiem. 18. Spēja izstrādāt un realizēt informācijas sistēmas drošības politiku. 19. Spēja nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību. 20. Spēja nodrošināt datorsistēmas nepārt ...

  Awarding bodyProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Qualifications Location: Latvia