• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 5 items
 1. Doctorate of science in the field of agrarian economics (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) identify a given research problem, analyse it and possibly solve it, master standard methods, procedures and processes of research work on agrarian economics, apply acquired theoretical knowledge in practice, autonomy in research and technical work, show a commitment to professional ethics,  (subject-specific competences) solve specific research problems in various fields of agrarian economics as well as its related disciplines, develop skills in the application of knowledge in their specific research and work area of Agrarian Economics and related disciplines, continuously apply standard empirical research methods of agrarian economics and its related disciplines (econometric modelling, decision-making theory, empirical marketing research), formulate and implement original scientific solutions to given agrarian economics problems, present the scientific results obtained in the form of a publication in an international scientific periodical. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master of Science in the field of in agrarian economics (no legal status)

  Graduates have key agro-economic knowledge in the field of agriculture and related disciplines. They master microeconomic principles to analyse existing production and price relationships in the product market and production factors. They have recognised the need for a clear definition and delineation between mutually dependent microeconomic concepts and are capable of independent research work, applying relevant quantitative methods of economic evaluation with the objective of determining achieved levels of economic efficiency in agricultural management and competitive ability of domestic producers and the food processing industry. They have also mastered various approaches to marketing management in agriculture, which range from the evaluation of economic projects in agriculture and application of existing analytical approaches in agricultural entrepreneurship to the study of various methods of marketing in agriculture. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Doctorate of science in the field of agriculture (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) demonstrate autonomy in the highest-level research and most demanding scientific work, fundamentally understand theoretical and methodological foundations and master research methods, procedures and processes, be autonomous in criticism in the field of science and the profession, synthesise and apply knowledge, independently develop new knowledge and solutions in solving the most challenging problems, work in scientific research groups and on projects, communicate internationally in the highest scientific and professional circles, show commitment to professional scientific and technical ethics, take responsibility in making the most challenging scientific and professional decisions, demonstrate independence and responsibility in management and responsibility towards team work, (job-specific competences) pursue the highest-level scientific and research work in a specific field within agriculture in which they were immersed during doctoral studies, solve key and the most demanding problems in research and development work in a narrowly specific field within agriculture, seek the most appropriate solutions to the most challenging problems in a narrowly specific field, show responsibility in making decisions based on the highest, science-supported, narrowly defined expertise within agriculture. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Mežzinātņu doktora vai inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (LLU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. doktor (PhD)- forestry and wildlife management

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary