• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 607 items
 1. Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik- Informationstechnik

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Höheren Lehranstalten für Elektrotechnik vermittelt neben einer vertieften Allgemeinbildung eine umfassenden praktische und fundierte fachtheoretische Ausbildung die es den Absolventen und Absolventinnen ermöglicht unter anderem in den Bereich Technik, Entwicklung, Projektleitung und Management in nationalen und internationalen Unternehmen der Elektrotechnik, Energieversorgung, Verkehrstechnik, in öffentlichen Einrichtungen oder Planungs- und Consultingunternehmen tätig zu werden. ...

  Provider NameHöhere Technische Bundeslehranstalt Kapfenberg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 2. Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik- Informationstechnik

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Höheren Lehranstalten für Elektrotechnik vermittelt neben einer vertieften Allgemeinbildung eine umfassenden praktische und fundierte fachtheoretische Ausbildung die es den Absolventen und Absolventinnen ermöglicht unter anderem in den Bereich Technik, Entwicklung, Projektleitung und Management in nationalen und internationalen Unternehmen der Elektrotechnik, Energieversorgung, Verkehrstechnik, in öffentlichen Einrichtungen oder Planungs- und Consultingunternehmen tätig zu werden. ...

  Provider NameHöhere Technische Bundeslehranstalt Hollabrunn

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 3. Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik- Energietechnik und industrielle Elektronik

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Höheren Lehranstalten für Elektrotechnik vermittelt neben einer vertieften Allgemeinbildung eine umfassenden praktische und fundierte fachtheoretische Ausbildung die es den Absolventen und Absolventinnen ermöglicht unter anderem in den Bereich Technik, Entwicklung, Projektleitung und Management in nationalen und internationalen Unternehmen der Elektrotechnik, Energieversorgung, Verkehrstechnik, in öffentlichen Einrichtungen oder Planungs- und Consultingunternehmen tätig zu werden. ...

  Provider NameHöhere Technische Bundeslehranstalt Hollabrunn

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 4. Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik- Energietechnik und industrielle Elektronik

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Höheren Lehranstalten für Elektrotechnik vermittelt neben einer vertieften Allgemeinbildung eine umfassenden praktische und fundierte fachtheoretische Ausbildung die es den Absolventen und Absolventinnen ermöglicht unter anderem in den Bereich Technik, Entwicklung, Projektleitung und Management in nationalen und internationalen Unternehmen der Elektrotechnik, Energieversorgung, Verkehrstechnik, in öffentlichen Einrichtungen oder Planungs- und Consultingunternehmen tätig zu werden. ...

  Provider NameHöhere Technische Bundeslehranstalt - Hermann Fuchs Bundesschulzentrum Braunau

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 5. Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik- Energietechnik und industrielle Elektronik

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Höheren Lehranstalten für Elektrotechnik vermittelt neben einer vertieften Allgemeinbildung eine umfassenden praktische und fundierte fachtheoretische Ausbildung die es den Absolventen und Absolventinnen ermöglicht unter anderem in den Bereich Technik, Entwicklung, Projektleitung und Management in nationalen und internationalen Unternehmen der Elektrotechnik, Energieversorgung, Verkehrstechnik, in öffentlichen Einrichtungen oder Planungs- und Consultingunternehmen tätig zu werden. ...

  Provider NameHöhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 6. Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik- Energietechnik und industrielle Elektronik

  Zielgruppe: Jugendliche nach Abschluss einer Neuen Mittelschule, AHS-Unterstufe oder Polytechnischen Schule Kurzinfo: Die Höheren Lehranstalten für Elektrotechnik vermittelt neben einer vertieften Allgemeinbildung eine umfassenden praktische und fundierte fachtheoretische Ausbildung die es den Absolventen und Absolventinnen ermöglicht unter anderem in den Bereich Technik, Entwicklung, Projektleitung und Management in nationalen und internationalen Unternehmen der Elektrotechnik, Energieversorgung, Verkehrstechnik, in öffentlichen Einrichtungen oder Planungs- und Consultingunternehmen tätig zu werden. ...

  Provider NameHöhere Technische Bundeslehranstalt Klagenfurt

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten
 7. Unteroffiziersakademie- Unteroffizierslehrgang

  Unteroffiziersakademie - Unteroffizierslehrgang ...

  Provider NameHeeresunteroffiziersakademie

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 8. Varstvoslovje (Criminal Justice and Security)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj doktorskega študija je izobraziti vrhunske strokovnjake za varstvoslovje, ki imajo široko družboslovno znanje in perspektivo ter dobro razumevanje dogajanja v svetu, trendov na področju izvajanja nadzorstvenih dejavnosti, delovanja institucij formalnega družbenega nadzorstva (policija, tožilstva, sodišča, zapori, obveščevalne službe), neformalnega družbenega nadzorstva (dejavniki socializacije, družina, šola, društva, civilna družba) in institucionaliziranega neformalnega nadzorstva (predvsem detektivske agencije in zasebnovarnostna podjetja). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Tehniška varnost (Technical safety)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki se bodo znali na osnovi analize tveganja strateško vključevati v procese in bodo lahko varnostna vprašanja obravnavali in analizirali pred izvedbo projektov znali raziskovati na področju varnosti, požarne varnosti in okoljske varnosti in s tem vplivali na stanje varnosti kot stroke in znanosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Varnostni menedžment (Security Management)

  Diplomant študijskega programa prve stopnje Varnostni menedžment bo poleg splošnih kompetenc, kot so sposobnost vrednotenja varnostnih razmer, sposobnost znanstvene komunikacije na področju varnostnega menedžmenta, sposobnost dela z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja, poznavanje različnih strategij in sposobnost reševanja problemov, vsposobnost kritičnega vrednotenja različnih pristopov in metod, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so: razumevanje delovanja različnih družbenih sistemov v konkretni globalni družbeni situaciji in sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju varnosti in zaščite družbe; izvajanje akcijskih raziskav in aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja varnostnih in zaščitnih, tako na lokalnem, regionalnem kot tudi v mednarodnem kontekstu; poznavanje in razumevanje utemeljitve turističnih, humanističnih, družboslovnih in poslovnih ved tako v časovni (zgodovinski), kot tudi konkretni družbeni situaciji; sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj na področju varnosti in zaščite družbe v konkretnem okolju ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegova uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju; upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije in tehnike med različnimi dejavniki v situaciji soodvisnosti za zagotavljanje kvalitetnih varnostno zaščitnih storitev, tako v lokalnem kot tudi v mednarodnem okolju. * Vir opisov štu ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages