• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Dentistry

  Undergraduate programme in Dentistry leading to Doctor of Dental Surgery. Description of the programme: 1st year: acquirement of fundamental and medical disciplines; 2nd - 3rd year: preclinical and para-clinical sciences; 4th - 5th: clinical work with patients. The clinical base of specific disciplines in Dentistry is provided by the Institute of Stomatology in Riga which is a high quality centre well known in Europe. Upon a successful completion of the study programme, students are conferred a degree of Doctor of Dental Surgery and are authorised to practice under the supervision of a certified dentist. Students may continue their education in the post-graduate study programme residency in orthodontics, teeth prosthetics, endodontics, periodontics, paediatric dentistry or maxillofacial surgery. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Zobārstniecība

  Starptautiska Zobārstniecības studiju programma, kuras īstenošanai LU ir izveidojusi modernu Zobārstniecības klīniku. Programma balstīta uz moduļu apmācības sistēmu. Programmas mērķis: sagatavot kvalificētus speciālistus ar teorētiskām zināšanām un praktiskām iemaņām, kas ​​ir spējīgi uzsākt patstāvīgu praksi vispārējā zobārstniecībā. Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi/moduļi 191 kredītpunktu apjomā: Filozofija un kognitīvās zinātnes, Profesionālā ētika zobārstniecībā, Neorganiskā ķīmija, Organiskā ķīmija, Bioķīmijas pamati, Nozares angļu valoda mediķiem, Nozares svešvaloda zobārstiem, Latviešu valoda topošajiem (ārzemju) mediķiem (sarunu prakse), Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Psiholoģija, Šūnu bioloģija, Iedzimtas slimības, Histoloģija, Fizioloģija I, Fizioloģija II, Medicīnas embrioloģija, Vispārējā patoloģija, Farmakoloģija un Imunoloģija I, Mikrobioloģija, Sabiedrības veselība, Epidemioloģija, Uztura mācība, Orālā anatomija, Orālā fizioloģija, Biomateriāli zobārstniecībā, Propedeitika zobārstniecībā, Mutes un sejas žokļu radioloģija, Profilakse un mutes veselības veicināšana, Ortodontija, Orālā patoloģija, Orālā mikrobioloģija, Orālā farmakoloģija, Uzturs un mutes veselība, Diagnostika un ārstēšanas plānošana, Preventīvā zobārstniecība, Dentālās oklūzijas un žokļu funkcijas, Orālā ķirurģija/sāpju kontrole, Orālā medicīna, Periodontoloģija, Karioloģija, Endodontija, Protezēšana, Bērnu zobārstniecība, Gerodontoloģija. Moduļi: Kaulu- locītavu sistēma, muskuļi, maņu orgāni; Plaušas, sirds, ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Zobu higiēnists- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis - dot iespēju studentiem ar vidusskolas un otrās, trešās profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītību zobārstniecībā un medicīnā iegūt tālākizglītības iespējas, lai iegūtu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību – ar zobu higiēnista kvalifikāciju; - sagatavot kvalificētus veselības aprūpes speciālistus zobārstniecības komandas sastāvā, kas veic mutes saslimšanu profilaksi un klīniskā (periodontoloģiskā) ārstēšanas plāna sastādīšanu, izpildi un izvērtēšanu, kā arī nodrošina infekcijas kontroles pasākumus un uztur drošu vidi zobārstniecības kabinetā; sagatavot speciālistu, kas veic sabiedrības izglītošanu mutes saslimšanu profilaksē, piedalās zobārstniecības aprūpes plānošanā, organizēšanā un izvērtēšanā sadarbībā ar zobārstniecības komandu un citu nozaru pārstāvjiem Programmas uzdevumi īstenot atbilstošu akadēmisku zināšanu apguvi, veidot attieksmi un prasmi, kas programmas nobeigumā dotu kvalifikāciju veikt diagnostiku, ārstniecisko un profilaktisku darbu mutes veselības uzlabošanā atbilstoši pacientu vajadzībām, sabiedrības veselības veicināšanas prioritātēm, izprotot veselības aprūpes sistēmu. Pabeidzot šo studiju programmu, var strādāt par zobu higiēnistu zobārstniecības komandas sastāvā zobārstniecības praksēs un klīnikās, mutes veselības un veselības centros. Pēc diviem praktiski nostrādātiem gadiem iespējams kārtot sertifikācijas eksāmenu Latvijas Zobu higiēnistu asociācijā un saņemt profesionālās darbības sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Zobārstniecība

  Studiju programmas mērķis Sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei. Programmas uzdevumi Sniegt kvalitatīvas un pietiekamas zināšanas fundamentālo zinātņu pamatdisciplīnās, medicīniski – bioloģiskos studiju priekšmetos, vispārējās medicīnas priekšmetos, ar specialitāti saistītos, specializētos studiju priekšmetos. Apgūt zobārsta darbā nepieciešamās praktiskās iemaņas. Studiju programmas absolventi pēc valsts pārbaudījuma nokārtošanas ir tiesīgi saņemt Latvijas Zobārstu asociācijas sertifikātu un strādāt par zobārstu, patstāvīgi praktizējot vispārējā zobārstniecībā. Iespējams tālāk paaugstināt kvalifikāciju, izglītojoties pēcdiploma studiju programmās: ortodontija, zobu protezēšana, endodontija, periodontoloģija, bērnu zobārstniecība un mutes, sejas un žokļu ķirurģija, kā arī turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia