• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1 item
  1. Veselības psiholoģija- Prof. mag. studijas

    Studiju programma ietver divus studiju plānus: pirmais (2 gadi) ir veidots reflektantiem, kuri ir ieguvuši augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā vai psiholoģijas bakalaura izglītību ar profesionālo kvalifikāciju, otrais (3 gadi) – reflektantiem, kuri ir ieguvuši sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā. 1. un 2. studiju plānā maģistranti apgūst psihologa darbam nepieciešamās kompetences: psihologa profesionālo darbību, psiholoģisko izpēti un palīdzību (t.sk., īstermiņa konsultēšanu, kognitīvo psihoterapiju un citus psihoterapijas virzienus, psihosociālo rehabilitāciju un krīžu intervences), klīnisko psiholoģiju, kā arī kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju; veselības psiholoģiju (vēsturi un pamatprincipus, veselības un slimības psihosociālos aspektus, veselības uzvedību, veselības un slimības izpratni vecumposmu perspektīvā, dažādības perspektīvu veselības psiholoģijā, kā arī izglītojošo veselības psiholoģijas programmu izveides principus) un veselības un slimības bioloģiskos aspektus, kā arī rehabilitāciju un komandas darbu. Studējošie iziet praksi klīnikā supervīzora pārraudzībā un izstrādā un aizstāv maģistra darbu. 2. studiju plānā studējošie papildus apgūst kognitīvo psiholoģiju, psiholoģiskās izpētes metodes un psiholoģisko konsultēšanu (individuāli, grupā un sistēmisko pieeju), veic plašu profesionālās darbības novērošanas un psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas praksi supervīzora pārraudzībā. Psihologs strādā veselības, sociālās aprūpes, izglītības, biznesa un sporta jomā, kā arī ...

    Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

    Category: Learning Opportunities Location: Latvia