• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33 items
 1. Dentistry

  The dental curriculum leads to the dentist degree, and forms the basis for specialist education or scientific (PhD) studies. The aim of the study programme is to prepare qualified specialists with theoretical and practical skills appropriate to commence independently practicing general dentistry. The study program has been developed according to EU Directive 2005/36/EC of mutual recognition of qualifications of health care professionals, directly related to the guidelines of Association of Dental Education in Europe. The study programme comprises several components like biomedical subjects, common to medicine and dentistry- progressing from cell biology and biochemistry to anatomy and physiology of the human body, pharmacology, pathology, microbiology, epidemiology and related sciences like psychology, ethics and practice management. Appreciation of human development, structure, function, pathology, diagnosis and treatment of human diseases will be taught in modular form based on the systems of human body. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Public Health- Master studies

  The aim of the programme is to prepare highly skilled specialists for the scientific research in the field of public health (epidemiology, environmental health, health promotion, health care organization and health statistics) with fundamental theoretical knowledge in public health and research methodology and practical skills of public health research. Master's study program has been worked out considering the recommendations of the Association of European Public Health Schools (ASPHER). Main objectives of the Study Programme: - to provide students with opportunities to acquire in-depth theoretical knowledge in public health and research methodology; - to promote skills and competences necessary for research data collection, processing and analysis; - to develop the ability to link together theoretical knowledge and research findings in public health practice; - to promote the use of evidence-based decisions in public health practice; - to provide an opportunity for acquisition of additional knowledge in elective study courses because of need to form a multi-disciplinary approach to specific public health problems; - to increase students participation in research (projects, conferences, publication); - to provide the ability of graduates to compete in the European labour market. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Uzņēmējdarbības vadība veselības un aprūpes iestāžu vadītājiem- Prof. mag. studijas

  PRASMES Apgūsi prasmes novērtēt pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes. Izmantojot inovāciju vadības sistēmas, Tu apgūsi metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu. Apgūsi nozares studiju kursus veselības un farmācijas biznesa vadībā. KARJERA Iegūtās zināšanas palīdzēs Tev kļūt par augstākā līmeņa vadītāju vai sava biznesa vadītāju, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences ne tikai biznesa vadībā, bet arī veselības un aprūpes iestāžu vadībā; Iegūtās zināšanas sniegs iespēju darba prasmes izmantot praksē kādā no nozares uzņēmumiem, veicot ar veselības vadības jomu saistītu projektu realizāciju. PRAKSE Vadošajos nozares uzņēmumos veselības aprūpes jomā. SERTIFIKĀTS: Biznesa augstskolas Turība izdots izglītības sertifikāts par programmas ietvaros apgūtiem kursiem veselības un aprūpes iestāžu vadībā. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Veselības aprūpes speciālists sportā- Prof. mag. studijas

  Iegūstamā kvalifikācija un grāds: Profesionālais maģistrs veselības aprūpē ar vienu no kvalifikācijām: - sporta fizioterapeits vai - pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā. Programmu beidzot, speciālisti ir sagatavoti atbilstoši profesijas standartam darbam veselības zinātņu jomās ar zināšanām un prasmēm pieņemt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus lēmumus, veikt starpdisciplināru profesionālo sadarbību un īstenot mūsdienīgas metodes veselības problēmu konstatēšanai un risināšanai, sekmējot klientu dzīves kvalitāti ilgtermiņā. ...

  Provider NameLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Veselības vadība- Prof. mag. studijas

  RSU Medicīnas fakultātes un RISEBA realizētā maģistra studiju programmai Veselības vadība ir vienīgā šāda programma Latvijā un Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, kā arī paaugstināt profesionālās, un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie iegūtās zināšanas spēs izmantot veselības nozares politikas izstrādē un analīzē, valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu izmantošanā, veselības sistēmas procesu veidošanā. Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un ir pirmā dubultdiploma programma Latvijā. Programmas priekšrocības • iegūsiet padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikā un vadības zinībās un spēsiet rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā, • iegūsiet zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas/uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai, • spēsiet izprast izaicinājumus un iespējas veselības politikas veidošanas jomā, kas atstāj pozitīvu iespaidu uz pacientiem un pakalpojumu nodrošinājumu, • attīstīsiet un stiprināsiet līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā, • attīstīsiet iemaņa ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Dentistry

  Undergraduate programme in Dentistry leading to Doctor of Dental Surgery. Description of the programme: 1st year: acquirement of fundamental and medical disciplines; 2nd - 3rd year: preclinical and para-clinical sciences; 4th - 5th: clinical work with patients. The clinical base of specific disciplines in Dentistry is provided by the Institute of Stomatology in Riga which is a high quality centre well known in Europe. Upon a successful completion of the study programme, students are conferred a degree of Doctor of Dental Surgery and are authorised to practice under the supervision of a certified dentist. Students may continue their education in the post-graduate study programme residency in orthodontics, teeth prosthetics, endodontics, periodontics, paediatric dentistry or maxillofacial surgery. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Medicine

  Undergraduate programme in Medicine leading to Medical Doctor's degree. Programme is divided into 3 blocs: 1st - 2nd study year: acquirement of fundamental theoretical disciplines of medicine; 3rd year: phase of acquirement of medical disciplines related to pathological conditions and processes; 4th - 6th study year: clinical medicine phase Main subjects: Anatomy, Histology, Embryology, Physiology, Biochemistry, Pathology Radiology, Pharmacology, Internal Medicine, etc. Upon a successful completion of the study programme, students are conferred a degree of Medical Doctor and are authorised to practice under the supervision of a certified doctor. Students may continue their education in residency, become a doctor-specialist, as well as continue their studies in Doctoral Degree programmes. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Medicine

  Aims of the programme The Higher professional Study programme in Medicine is a professional, 6-year higher education programme (360 ECTS credit points). The programme conforms to the EU norms that regulate medical education and allow workforce migration throughout Europe. The 6th-year research project includes a thesis based on the student’s practical research, which must be completed, written, and publicly defended. After the completion of the programme, students receive a Medical Doctor Degree. Main study courses Studying medicine, students do the following pre-clinical and clinical courses of study: Anatomy, Histology, Embryology, Cell Biology, Introduction to Medical Studies, Physics, Organic Chemistry, Biochemistry, Genetics, Physiology, Microbiology, Parasitology, Immunology, Pathology, Pharmacology, Basics of Clinical Care, Internal Diseases, Surgery, Environmental Health, Emergency Medicine and Basic Life Support, Obstetrics and Gynaecology, Dermatology/Venereal Diseases, Epidemiology and Public Health, Social Medicine, Paediatrics, Infection Diseases, Neurology, Medical History and Ethics, Ophthalmology, Otorhinolaryngology, Psychiatry, Psychology, Clinical practices in Family Medicine, Internal Medicine, Surgery and practice in all clinical fields. Career opportunities and further studies The Medical Doctor Degree allows entering a residency and/or begin PhD studies. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Optometry- Professional master studies

  The professional Master's programme Optometry offers multidisciplinary studies based on visual science and contemporary primary vision care. The professional qualification of the graduates meets the professional standard Optometrist and is equivalent to that received in the UK, USA and Norway. Students of the programme acquire both professional skills in primary vision care (optometry) and academic knowledge in vision science, which allows them to enrol in the doctoral programme. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Biomedicīna- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot speciālistus biomedicīnas jomā, sniedzot tiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba prasmes. Programmas uzdevumi Sagatavot speciālistus, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un pētnieciskās darba prasmes biomedicīnā un kuri spēj patstāvīgi plānot un veikt zinātniskos pētījumus biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās; Sekmēt zinātnisko pētījumu, augstākās izglītības un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē un sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskā apritē biomedicīnas jomā; Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi un citu nozaru speciālistu integrāciju medicīnā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages