• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2 items
 1. Nature Surveyor, SQ

  -hallitsee kaikkien tutkinnon perusteissa lueteltujen eliöryhmien peruslajituntemuksen-tuntee vähintään kahden mainitun ryhmän osalta kotimaisen lajiston kattavasti-osaa omatoimisesti hankkia tarvittavan määritystiedon kaikista mainituista eliöryhmistä-tuntee suomalaiset metsä- ja suotyypit sekä vesistöjen, rantojen ja kulttuurimaiden tärkeimmät kasvillisuusluokitteluryhmät-osaa rajata tavanomaiset elinympäristöt ja arvokkaat elinympäristöt suojavyöhykkeineen kartalle- tuntee elinympäristöjen luontaisen muutoksen kuten esimerkiksi metsän kehityksen eri vaiheet, rantaniittyjen vyöhykkeisyyden ja kasvillisuuden muutokset maankohoamisrannoilla sekä umpeen kasvavan järven kehittymisen soistuneeksi luhdaksi- tuntee elinympäristöstään kertovaa lajistoa ja osaa tehdä johtopäätöksiä lajien esiintymisestä sekä antaa suosituksia elinympäristön hoitamiseksi ja säilyttämiseksi- tuntee eliöiden kartoitusmenetelmät- osaa valmistaa kokoelmanäytteitä- pystyy laatimaan kartoittamastaan alueesta kirjallisia raportteja karttoineen ja liitteineenTutkinnon suorittaneilla on perustiedot ja -taidot selvittää luontoympäristön piirteitä. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, luonnonvara- ja ympäristöala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Nature Surveyor, SQ

  -hallitsee kaikkien tutkinnon perusteissa lueteltujen eliöryhmien peruslajituntemuksen-tuntee vähintään kahden mainitun ryhmän osalta kotimaisen lajiston kattavasti-osaa omatoimisesti hankkia tarvittavan määritystiedon kaikista mainituista eliöryhmistä-tuntee suomalaiset metsä- ja suotyypit sekä vesistöjen, rantojen ja kulttuurimaiden tärkeimmät kasvillisuusluokitteluryhmät-osaa rajata tavanomaiset elinympäristöt ja arvokkaat elinympäristöt suojavyöhykkeineen kartalle- tuntee elinympäristöjen luontaisen muutoksen kuten esimerkiksi metsän kehityksen eri vaiheet, rantaniittyjen vyöhykkeisyyden ja kasvillisuuden muutokset maankohoamisrannoilla sekä umpeen kasvavan järven kehittymisen soistuneeksi luhdaksi- tuntee elinympäristöstään kertovaa lajistoa ja osaa tehdä johtopäätöksiä lajien esiintymisestä sekä antaa suosituksia elinympäristön hoitamiseksi ja säilyttämiseksi- tuntee eliöiden kartoitusmenetelmät- osaa valmistaa kokoelmanäytteitä- pystyy laatimaan kartoittamastaan alueesta kirjallisia raportteja karttoineen ja liitteineenTutkinnon suorittaneilla on perustiedot ja -taidot selvittää luontoympäristön piirteitä. ...

  Provider NameWinNova, Ulvila

  Category: Learning Opportunities Location: Finland