• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 2. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Master sciences, technologies, santé mention sciences et technologies de l'information et de la communication spécialité image, informatique, ingénierie

  L'imagerie est une discipline scientifique très vaste dont l'objet principal est de fournir des outils pouvant servir de complément à la vision humaine. Elle comporte des grandes parties relatives aux capteurs (CCD, CMOS, caméras), aux images (traitement, stockage, bases de données), à l'analyse de ces images (biométrie, télédétection, reconnaissance d'ojets), à l'imagerie médicale (radiographie, scanner, IRM, tomographie à émission de positrons). L'imagerie essaie de comprendre l'ensemble de la vision humaine et du cerveau afin, si possible, de le reproduire dans des cas simples.  Chercheur Enseignant-chercheur Ingénieur d'études ou de recherche en entreprise ...

  Provider NameUniversité de Franche-Comté

  Category: Learning Opportunities Location: France, Franche-Comté (Besançon)
 6. Licence pro techniques et activités de l'image et du son spécialité acquisition et traitement d'images

  Former des cadres techniciens spécialisés dans les domaines suivants : la connaissance, la mise en oeuvre et l'étalonnage des systèmes d'acquisition, de transmission et de reproduction des images, le traitement et l'analyse d'images à des fins de mesures et de contrôles.     Métiers visés : Technicien Image Technicien Contrôles et Mesures Responsable Laboratoire Photographique Prestataire de Conseil et Service en Imagerie Responsable Qualité et Imagerie Formateur... ...

  Provider NameUniversité de Caen Normandie

  Category: Learning Opportunities Location: France, Basse-Normandie (Caen)
 7. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages