• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3 items
 1. Music Therapy

  Das Studium Musiktherapie beschäftigt sich mit der bewussten und geplanten Behandlung von Menschen, insbesondere mit emotional, somatisch, intellektuell oder sozial bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, durch den Einsatz musikalischer Mittel in einer therapeutischen Beziehung. Das Bachelorstudium Musiktherapie gliedert sich in Fächer wie „Instrument „, „Rhythmus, Tanz und Bewegung“, „Vokalmethoden, Hörtraining“, „Repertoire“, „Improvisation“, „Musiktheorie“, „Beschreibung und Analyse von Tonband- und Videodokumenten“, „Chronobiologische Forschungsmodelle für Musiktherapeuten“, „Therapeutische Arbeit mit Tonträgern“, „Modelle der Musiktherapie - Menschenbild“, „Musiktherapeutische Selbsterfahrung + Burnout Prophylaxe“, „Grundlagen der Musikpsychologie“, „Grundlagen der Entwicklungspsychologie“, „Grundlagen der Neuropsychologie“, „Grundlagen der klinischen Psychologie“, „Grundlagen der klinischen Psychodiagnosik“, „Grundlagen der Psychosomatik“, „Grundlagen der Physiologie und Anatomie“, „Grundlagen der Neurologie“, „Grundlagen der Psychiatrie/Psychopharmakologie“, „Grundlagen der Chronobiologie und -medizin“, „Grundlagen der Intensivmedizin“, „Grundlagen der Pädiatrie“, „Grundlagen der Geriatrie“, „Grundlagen psychotherapeutischer Modelle“, „Rechtsfragen für Musiktherapeuten“, „Ethik für Musiktherapeuten“, „Wissenschaftstheorie, Wissenschaftliches Arbeiten“, „Wissenschaftliches Begleitseminar (Aktionsforschung)“, „Wissenschaftliche Präsentation“, und „Fachenglisch“. Während des Studiums sind mehrer ...

  Provider NameIMC Fachhochschule Krems GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 2. Mākslas terapija- Prof. mag. studijas

  Specializācijas: Mākslas terapijas speciālists Vizuāli plastiskajā mākslā, mākslas terapijas speciālists Deju un kustību terapijā, mākslas terapijas speciālists Mūzikas terapijā, mākslas terapijas speciālists Drāmas terapijā. Kvalifikācija: - Mākslas terapijas speciālists Vizuāli plastiskajā mākslā, - Mākslas terapijas speciālists Deju un kustību terapijā, - Mākslas terapijas speciālists Mūzikas terapijā, - Mākslas terapijas speciālists Drāmas terapijā. Studiju priekšmeti - Mākslas terapijas, medicīnas, psihoterapijas, psiholoģijas kursi - Specializācijas kursi: vizuāli plastiskā, mūzikas, drāmas vai deju un kustību terapijā - Pētnieciskās metodes, prakse, supervīzija. Iegūtās zināšanas Spēja aprakstīt un izskaidrot medicīniskās (psihoterapeitiskās u. c.), sociālo zinātņu (psiholoģijas) un mākslas koncepcijas, kuras attiecas uz mākslas terapeita praksi. Iegūtās prasmes Izmantot mākslas terapijas medicīnisko tehnoloģiju specializācijā, strādājot patstāvīgi vai multidisciplinārā komandā ar dažādiem klientiem/pacientiem, un sava darba efektivitātes novērtēšana. Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar klientiem vai pacientiem, kuriem ir somatiski, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības. Ja mākslas terapeits strādā ārstniecības iestādē un ir tieši ir iesaistīts veselības aprūpes procesa nodrošināšanā, savu profesionālo darbību viņš veic multiprofesionālā vai multidisciplinārā komandā. Mākslas terapeits var strādāt arī ar cilvēkiem, kuri vēlas radoši sekmēt sav ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Mūzikas terapija- Prof. mag. studijas

  Programmas saturs Speciālā pedagoģija; Speciālā psiholoģija; Sociālā psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija; Klīniskā psiholoģija; Mūzikas terapijas teorijas; Mūzikas terapijas vēsture, metodes un tehnikas; Medicīna u. c. Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā veselības vai sociālā darba institūcijā, vai izglītības iestādē - turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia