• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1004 items
 1. Nordiska Visskolan

  Konstnärlig utbildning i scenisk tolkning av visa/textburen sång. Ettårig kurs för dig som vill uttrycka dig genom både text och musik – egen eller andras. ...

  Provider NameNordiska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Allmän kurs- Fotbollstränarlinjen

  Gillar du fotboll och triggas du av att få andra att prestera ännu bättre? Utmanas du av att planera, sätta mål och se till att dessa gemensamt införlivas av ett elvamannalag? På vår fotbollstränarlinje tränas du av några av Sveriges främsta inom sporten – och avslutar starkt genom att motta ett UEFA B-diplom. ...

  Provider NameEslövs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Rim & Reson- hösttermin

  Skapa dina egna låttexter under handledning av Christina Kjellsson - på distans.Hitta din unika skrivarröst och utifrån den skapa dina egna låttexter! Under tre helger fred-sön träffas vi på skolan ...

  Provider NameNordiska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Musiklinjen

  Musiklinjen är en tvåårig vuxenutbildning. Utbildningen vänder sig till musikskapare som vill utveckla sitt konstnärsskap och skaffa de kunskaper som krävs för att kunna arbeta med musik. ...

  Provider NameMarieborgs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Musikproduktion

  En utbildning för dig som vill skapa, komponera, arrangera, mixa och spela in egen och andras musik i studio. ...

  Provider NameSverigefinska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Prova-på-fiolkurs

  Nu har du chansen att gå hos oss under en vecka och bekanta dig med skolan, kursen och våra fiollärare Jonas Brandin och Mia Marin. ...

  Provider NameMalungs folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Musikkurs

  Vi ser mångfald som en stor tillgång och försöker skapa en miljö där alla har möjlighet att ta plats och utvecklas så mycket som möjligt, bland annat genom att arbeta aktivt med genusperspektiv. ...

  Provider NameÅsa folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master of Arts in Primary Education School Years 4-6

  För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. Kunskap och förståelse För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ska studenten visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt, visa fördjupad kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling, visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser, visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och visa fördjupad kunskap i bedömning och betygsättning. För grundlärarexamen ska studenten också visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen, visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia. Färdighet och förmåga ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Secondary and Upper Secondary Teacher Education Programme

  Secondary and Upper Secondary Teacher Education Programme ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master of Arts/Science in Secondary Education- Upper Secondary School- Physical Education and Health

  1.3 Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. Kunskap och förståelse För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För ämneslärarexamen ska studenten också visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande, visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplan ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages