• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6 items
 1. Tourism administration

  Future tourism administrators study organisation of food services, business economics, finance, accounting, travel geography, marketing fundamentals, tourism marketing, tourists’ accommodation, work organisation in hotels, organisation of tourism activities, excursions, journeys, etc. Practical studies are conducted in three stages: tourism services, tourism management and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to organise work, carry out market and marketing researches, serve customers, organise journeys, etc., are consolidated and improved. The tourism administration study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be tourism administrators. ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Tourism administration

  Objective(s) of a study programme: To prepare a modern tourism administrator for the practical work in the tourism and recreational enterprises as a hotel administrator, tour guide, leisure organizer who can rationally use the tourism and recreational resources, popularize leisure and recreational philosophy; who is able to analyze and evaluate tourism processes and tools for business cognition under the rapidly changing market conditions; who is capable to carry out the research in this sphere, to follow the legal acts and to develop innovative and sociably responsible tourism business. Learning outcomes: The graduate of the programme will be able to: 1. Describe meaning of recreation and leisure, historical development, tourism structure, the basic philosophical theories and conceptions of tourism and leisure organizing business. 2. Describe variety of tourism services business organizing forms, essence of hospitality, economics categories and phenomenon defined through them. 3. Identify tangible and intangible resources and presumption of their effective usage, and know their accountancy and management methods. 4. Analyze principles of marketing and tourism services marketing, conceptions, peculiarities and structure of tourism business. 5. Analyze and evaluate managerial transformation processes in tourism organizations and their environment. 6. Evaluate tourism resources of Lithuania and other states, climate, architecture, opportunities of tourism logistics and communications. 7. Analyze situation of Lith ...

  Provider NameKlaipeda State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Hospitality management

  Objective(s) of a study programme: Learning outcomes: To provide higher college education which meets European standards for tourism and recreation field education, developing the hospitality management professionals, whose expertise enables it to effectively address the problems in the hospitality tourism and recreation person of quality, to be able to act as a mediator between the clients and the surrounding resort environment, in accordance with Christian values??, sustainable development provisions of social responsibility. After graduating from the social work programme of the college, the following learning outcomes will be achieved: Knowledge and its application. Is able to apply the philosophy, sociology, psychology, economics, management, business law, tourism and recreation business organization of knowledge in framework of hospitality management practice and research. The skills to conduct research. Is able to use qualitative and quantitative information, social research methods in professional hospitality manager in dealing with tourism and recreation issues and professional development activities, is able to perform both quantitative and qualitative research, statistical processing of the received surveys. Social skills. Is able to communicate and cooperate with the client solutions; develop interdisciplinary cooperation relationship with colleagues, local politicians, analytical, critical and creative thinking in the organization and the hospitality services, develop and manage documents, to exp ...

  Provider NameSt. Ignatius of Loyola College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Wellness Services Management

  Objective(s) of the study programme: the objective of the study programme of Wellness Services Management is to prepare a qualified, socially and economically responsible wellness services manager oriented to the practical activity, who is able to create and responsibly manage the business of wellness services both individually and in a team in the ever-changing national and international environment. Learning outcomes: 1. Knowledge of the terminology, meaning and activities of wellness; understanding of the importance of requirements and their application in ensuring the provision of safe and quality wellness services. 2. Understanding of the processes of the business of wellness and the ability to organise the provision and sales of wellness services in the national and international market successfully. 3. Ability to create an effective communicative environment in the organisation and beyond its borders and to develop the relations with clients in the wellness services market with due regard to cultural differences. 4. Faculty to manage the business of wellness services in cooperation with the specialists of other spheres by means of electronic information systems in a responsible and effective manner. 5. Ability to form a package of wellness services individually and in a team based on market tendencies and needs and to prepare the marketing strategy for wellness services. 6. Ability to critically evaluate and apply the results of applied market and service quality research in the successful development of ...

  Provider NameKlaipeda State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Tourism and Leisure Management

  o Būsimieji specialistai studijuoja - Privalomus dalykus: Įvadas į studijas. Bendroji ir socialinė psichologija. Užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių). Kalbos kultūra ir verslo korespondencija. Socialinių tyrimų metodai. Teisės pagrindai. Pasirenkamieji dalykai - Filosofija. Sociologija. - Studijų krypties dalykus: Informacinės technologijos ir tyrimo duomenų apdorojimas. Vadyba. Žmoniškųjų išteklių valdymas. Projektų vadyba. Paslaugų verslo organizavimas. Taikomoji matematika. Ekonomikos pagrindai. Apskaita ir finansai. Turizmo rinkodara ir rinkotyra. Turizmo pagrindai. Turizmo geografija ir ištekliai. Turistinių maršrutų rengimas ir ekskursijų vedimas. Turizmo įmonių valdymas. Laisvalaikio ir rekreacinės veiklos organizavimas. Kultūros ir meno istorija. Tarpkultūrinė komunikacija. Strateginis valdymas. Visuotinė kokybės vadyba. - Specializacijos: Kultūrinis turizmas ( kultūrinio turizmo organizavimas, kultūros paveldas ir ištekliai, sakralinis paveldas, kulinarinis turizmas). Renginių ir pramogų organizavimas (renginių organizavimo metodika, verslo renginių organizavimas, etnokultūrinės veiklos organizavimas, sportinės veiklos organizavimas). Kaimo turizmas ( kaimo turizmo pagrindai, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimas, kaimo turizmo sodybų įrengimas, ekologija ir aplinkosauga). - Pasirenkamus dalykus: Filosofija. Sociologija. Derybų vedimo pagrindai. Profesinė etika ir etiketas. Vertybių sistema visuomenėje. Reklama. - profesinės veiklos praktikas: pažintinė praktika (6 kreditai); vadybinė pra ...

  Provider NameZemaitija College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Tourism and leisure management

  Programos turinį sudaro 35 dalykai: Bendrojo lavinimo: filosofijos pagrindai, kultūros istorija, informacinės technologijos; Studijų pagrindų dalykai: ekonomikos pagrindai, bendravimo psichologija, dabartinė užsienio kalba, retorika ir derybų menas, vadybos pagrindai, verslo etika ir etiketas, rinkos tyrimai, teisės pagrindai, komercinė teisė, apskaita ir finansų pagrindai, visuotinė kokybės vadyba; Specialieji (profesijos) dalykai: turizmo pagrindai, lietuvių kalbos kultūra ir verslo korespondencija, Lietuvos geografija ir turizmo ištekliai, krašto tradicijų, papročių pažinimas (užsienio kalba), vertimo teorija ir praktika (užsienio kalba), kursinių darbų rašymo metodika ir kursiniai darbai, ekskursijų rengimo, vedimo metodika ir kelionių organizavimas, turizmo rinkodara ir įvaizdžio formavimas, turizmo įmonių valdymas, projektų vadyba, pasaulio ir Lietuvos istorija, antra užsienio kalba, turizmo rezervacinės ir informacinės sistemos, laisvalaikio organizavimas; Laisvai pasirenkami dalykai: lietuvių tautos papročiai, tradicijos ir apeigos/ šeimos pedagogika, organizacijos elgsena/draudimas, renginių organizavimas/lietuvių tautos menas; Praktinės studijos: Praktinių studijų trukmė - 20 kreditai. Profesinių praktikų metu įtvirtinami teoriniai profesijos pagrindai bei profesinei veiklai reikalingi įgūdžiai, susiję su turizmo ir laisvalaikio įmonių veiklos efektyvumo didinimu, įmonių veiklos strategijos, ūkinės ir finansų politikos įgyvendinimu, rezervų veiklai plėtoti ir jos tęstinumui garantuoti atskleidimu, be ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania