• EQF Home Page Icon

Recognition of Diplomas & Qualifications

Recognition of Diplomas & Qualifications

/ploteus/en/file/1png1.png

If you need information on having your qualifications recognised in another EU country, please find national contact points on the website on the Free movement of professionals. They can tell you more about the national rules, and give advice on exercising your rights.

/ploteus/en/file/1png1.png

For all formalities you wish to carry out by electronic means in the host country, you can also consult the single point of contact set up by Directive 2006/123/EC on services in the internal market


Please select a country to see the relevant information

Středisko se zabývá poradenskou a konzultační činností v oblasti akademického uznávání dokladů o vzdělání pro potřeby vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, školských úřadů, studentů a odborné veřejnosti.

Category:Recognition of diplomas & qualifications

Ministry of Education, Youth and Sports
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Czech Republic

Category:Recognition of diplomas & qualifications

Informace o uznávání odborných kvalifikací jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. - Information about recognition of qualification and diplomas.

Category:Recognition of diplomas & qualifications