• EQF Home Page Icon

Qualification: Foglalkozásegészségügyi szakápoló

No translation available for Latvian. Showing the original language.

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni
 • külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni
 • a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni
 • a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában közreműködni
 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni
 • a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozás-egészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsági/élelmiszerbiztonsági/járványügy
 • a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni
 • népegészségügyi programok szervezésében közreműködni
 • a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni,
 • az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni
 • a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni
 • a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában közreműködni
 • adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 55-723-06

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification