• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sosionomi (ylempi AMK) -koulutus

No translation available for Latvian. Showing the original language.

Sosionomi (ylempi AMK) -koulutus

Course Information

Ensimmäisenä vuonna opinnot keskittyvät sosiaalityön teoreettisiin lähtökohtiin, palveluohjaukseen ja toimintaympäristön muutoksiin sekä ajankohtaisiin erityiskysymyksiin erityisesti huono-osaisuuden näkökulmasta.

Toisen vuoden opintojen keskiössä ovat johtamisosaaminen, tutkimuksellinen kehittämistoiminta sekä opinnäytetyön toteuttaminen. Kansainvälistymistä tuetaan opinnoissa eri tavoin.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

1,5 vuotta

Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Tampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus
Provider Contact Info: 

Tampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus
hakijapalvelut@tamk.fi
admissions@tamk.fi
03 245 2222
03 245 2111
Kuntokatu 3, 33520, TAMPERE
+358 3 245 2111
+358 3 245 2222

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sosionomi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Sosiaali- ja terveysalan ylempi korkeakoulututkinto tuottaa sinulle erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen vaativiin asiantuntijatehtäviin sekä valmiuksia eritasoisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen, lähijohtamiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan kansainvälisissäkin toimintaympäristöissä. Koulutus noudattaa ylemmille korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 3, 33520, TAMPERE