• EQF Home Page Icon

Qualification: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (TSI)

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (TSI)

Qualification Information

- vadības teorijas likumu zināšanas, pasaules ekonomikā notiekošo procesu sapratne;
- matemātiskās modelēšanas metožu zināšanas vadības sistēmu analīzē un projektēšanā, vadības lēmumu izstrādāšanā;
- ekonomisko procesu zinātniskās izpētes metožu pārvaldīšana un to praktiskais pielietojums;
- prasme analizēt reālus saimnieciski ekonomiskus uzdevumus, sastādīt to modeļus un atrast optimālo risinājumu;
- prasme izmantot mūsdienu informācijas sistēmas un tehnoloģijas ekonomisko uzdevumu uzstādīšanā un risināšanā, svešvalodas zināšanas;
- spēja iegūt jaunas zināšanas, izmantojot mūsdienu izglītības tehnoloģijas;
- zinātniskās pētniecības un pedagoģiskās darbības iemaņas.

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Transporta un sakaru institūts

Awarding body contact info: 

LOMONOSOVA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
Tālr.: 67100665
Fakss: 67100660
E-pasts: tsi@tsi.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (akadēmiskais vai profesionālais bakalaurs) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)