• EQF Home Page Icon

Qualification: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (RISEBA)

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (RISEBA)

Qualification Information

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

Awarding body contact info: 

MEŽA IELA 3, RĪGA, LV-1048
Tālr.: 67500251
Fakss: 67500252
E-pasts: riseba@riseba.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (bakalaurs profesionālais bakalaurs vai profesionālās augstākās izglītības kvalifikācija) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, kā arī noteikta veida profesionālā pieredze, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)