• EQF Home Page Icon

Qualification: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (LLU)

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (LLU)

Qualification Information

Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar (1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un (2) attiecīgo profesijas standartu.

Valsts izglītības standarts

Profesiju standartu reģistrs

Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami

Kompetences:
Informācija nav pieejama
Prasmes:
Informācija nav pieejama
Zināšanas:
Informācija nav pieejama

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Awarding body contact info: 

LIELĀ IELA 2, JELGAVA, LV-3001
Tālr.: 63005601
Fakss: 63027238
E-pasts: rector@llu.lv

Source of information: 
National occupation classification: 

ISCO-08

Access requirements: 

LKI 6. līmeņa augstākās izglītības kvalifikācija (akadēmiskais vai profesionālais bakalaurs) tajā pašā vai radniecīgā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā, ko nosaka augstskola

Ways to acquire: 

Formāls (caur izglītības programmām)